Obsah

Výročná členská schôdza ZO JDS v Hriňovej

Typ: ostatné
Výročná členská schôdza ZO JDS v Hriňovej 13.02.2024 sa v MsKS Hriňovej konala hodnotiaca výročná schôdza ZO JDS. Výročnej hodnotiacej schôdzi ZO JDS sa zúčastnilo 102 zo 159 členov.
Výročná členská schôdza ZO JDS v Hriňovej

13.02.2024 sa v MsKS Hriňovej konala hodnotiaca výročná schôdza ZO JDS. Výročnej hodnotiacej schôdzi ZO JDS  sa zúčastnilo 102 zo 159 členov. Schôdza bola uznášania schopná. Ako hostia nás prišli pozdraviť primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník, predseda ZO JDS Detva p. Vrťo. Schôdzu otvorila a viedla podpredsedníčka Mgr. Mária Čemeričková. Schôdza pokračovala voľbou volebnej a návrhovej komisie. 

Správu o činnosti za uplynulý rok podrobne zhodnotil činnosť organizácie Ing. Petrus. Bolo to organizovanie rôznych podujatí.

Za revíznu komisiu správu predniesol Ing. Marián Mihálik za rok 2023, skonštatoval, že neboli zistené žiadne nedostatky s finančnými prostriedkami.

Následne Mgr. Stanislav Horník ,primátor mesta Hriňová, poďakoval Ing. Miroslavovi Petrusovi  za doterajšiu spoluprácu ,ktorý písomne požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu ZO JDS. Odovzdal mu ďakovný list a darčekový kôš.

Ďakovný list a darčekový kôš odovzdal aj Ľudovítovi Ľalikovi za opravu oporného múru. V diskusii sa prihovoril aj p. Vrťo a skonštatoval, že stále treba zvyšovať členskú základňu. Poďakoval sa  za doterajšiu dlhoročnú prácu vo funkcii predsedu ZO.

Nasledovali voľby nového predsedu ZO JDS v Hriňovej a doplnenie člena do revíznej komisie. Na výročnej schôdzi ZO JDS v Hriňovej konanej dňa 13.02.2024 bol zvolený výbor v zložení:

Predseda:                 Mgr. Mária Čemeričková

Podpredseda:         Ing. Miroslav Petrus

Hospodárka:           Jolana Valachová

Tajomníčka:             Ing. Otília Petrusová

Kronikárka:              Mária Libiaková

Členky výboru:       Božena Laczová

                                    Helena Micháliková

                                    Mgr. Gabriela Púpavová

 Emília Jasenská

Revízna komisia v zložení:

Predseda:     Ing. Marián Mihálik

Členovia:      Ľudovít Ľalík

                        Elena Kulichová

Schválením uznesenia bola výročná schôdza ukončená bolo podané občerstvenie.


Vytvorené: 4. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2024 15:15
Autor: správca webu