Obsah

Správy

#

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2024

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 4. -5.5.2024 medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ v priestoroch mestského kina Poľana. Festival je od svojho založenia v roku 2014 v súlade s Dohovorom UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. celý text

ostatné | 7. 5. 2024 | Autor: správca webu
MFF

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2023

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 28.-29.4.2023 desiaty ročník medzinárodného filmového festivalu „Folklór a tradície“ v priestoroch mestského kina Poľana. Na festival sa prihlásilo 11 súťažných filmov zo Slovenska a Čiech. Filmy boli rozdelené do dvoch súťažných blokov. celý text

ostatné | 3. 5. 2023 | Autor: správca webu
#

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2022

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 30.4. – 1.5.2022 deviaty ročník medzinárodného filmového festivalu „Folklór a tradície“ v priestoroch mestského kultúrneho strediska v Hriňovej. celý text

ostatné | 3. 5. 2022 | Autor: správca webu
 Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2021 3

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2021

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 23.4 - 3.5.2021 ôsmy ročník medzinárodného filmového festivalu „Folklór a tradície“ opäť v online priestore na YOU TUBE. celý text

ostatné | 4. 5. 2021 | Autor: správca webu
Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2020 1

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2020

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 1.-8.5.2020 siedmy ročník medzinárodného filmového festivalu „Folklór a tradície“ nie v priestoroch mestského kina Poľana, ale v online priestore na YOU TUBE. celý text

kultúrne podujatia | 1. 4. 2020 | Autor: správca webu

Filmový festival: Folklór a tradície 2015

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 24. – 25. apríla 2015 druhý ročník medzinárodného filmového festivalu „Folklór a tradície“ v priestoroch mestského kina Poľana, ktoré bolo zdigitalizované s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu.

Na festival sa prihlásilo 21 súťažných snímok z celého Slovenska a 2 súťažné filmy z Nemecka a Čiech. Filmy boli rozdelené do troch blokov v celkovej dĺžke 6,5 hodiny.

Filmový festival otvoril DFS Hviezdička, tancom Regrút a gajdy  Michala Machavu. Po súťažných snímkach nasledovalo nesúťažné premietanie vybraných filmov: „Druhé Vojvodovo-myslet obrazem“ - Michal Pavlásek, Brno, „Mont“a - Ivona Lichá, Banská Bystrica a „Ľudová kultúra v Požitaví“ - Miroslav Bartoš -  Katedra etnológie a folkloristiky FF UFK v Nitre.

Filmári, ktorí sa zúčastnili osobne na festivale mali pripravený pestrý program. Dostali možnosť zozbierať filmový materiál počas turistického výletu na Javorinku a Kešovku. Rozptýlenie a zábavu si vychutnali na módnej prehliadke inšpirovanej folklórom v priestoroch mestského kultúrneho strediska Hriňová.

Záverečný súťažný blok a vyhlásenie sa konalo v sobotu. Pred vyhlásením výsledkov, návštevníci zhliadli nesúťažné premietanie, počas ktorého videli: „Moja teta Timrava“ - Katarína Kočalková, Zvolen a „Nad Tatrou sa blýska“ - Winfried Skrobek, Nemecko.

Na záver odovzdala  predsedníčka poroty Prof. PhDr. Zuzana Beňušková CSc., odovzdala ceny víťazom a popriala novému festivalu veľa ďalších filmov, autorov a divákov do ďalších ročníkov.

100 rokov folklórnej skupiny Kriváň Východná

Autor filmu, Ľubor Patsch, 2013. Dokument o histórii najstaršieho folklórneho súboru na Slovensku a o folklórnom festivale vo Východnej (1913 -2013).

VYHODNOTENIE FILMOVÝCH PRÍSPEVKOV

1. Cena- Ľubor Patch ,,100 rokov FSk Kriváň Východná“

2. Cena- Peter Poboček ,,Cesta životom“  

3. Cena- Vlado Kružic ,,Detviansky betlehemci“

              - Ján Kuska  ,,Bača Milan od Juraja do Šimona“

 

C E N A  D I V Á K A

Ľubor Patch - ,,100 rokov FSk Kriváň Východná“

C E N A  D E T S K É H O  D I V Á K A

Ing. Ján Kuska  - ,, Bača Milan verzus smernice EU“

 

Čestné uznanie za zdokumentovanie nehmotného kultúrneho dedičstva

1, Jozef Weis – Detvianske kríže

2, Iveta Krupárová – Gazdovanie na Hriňovej

3, Vlado Kružic – Včielky

4, Danuše Kubátová - Čelákovské košíkářství

5, Štefan Bán – Svadby na Gemeri

 

Poďakovanie patrí aj našej odbornej porote:

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc

Ing. Igor Hraško, poslanec NR SR

Ing. Mgr. art. Marek Kuboš

Mgr. art. Roman Varga

Ing. Jozef Krnáč, PhD.