Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Typ: ostatné
Hriňová Foto: Štefan KordošOkresný úrad  Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy  vyzýva  všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave.
Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad  Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy  vyzýva  všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. 

Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie. 

Okresný úrad  Zvolen, pozemkový a lesný odbor  bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia  zaburinenia poľnohospodárskeho  alebo nepoľnohospodárskeho pozemku,   môže   uložiť pokutu   fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 330,-€právnickej osobe, alebo fyzickej osobe - podnikateľovi v zmysle § 26 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 33 200,-€.


Príloha

Vytvorené: 12. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2021 08:53
Autor: správca webu