Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová

Typ: kultúrne podujatia
Dňa 31. januára 2017 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 131 členov ZO.

Dňa 31. januára 2017 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 131 členov ZO. Ako hostia sa VČS zúčastnili primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník, členky predsedníctva OO JDS Detva pani Emília Bohušová - hospodárka OO JDS a pani Soňa Strelcová - predsedkyňa ZO JDS Detva. Rokovanie VČS otvorila a viedla podpredsedkyňa ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská.
     Po otvorení a odsúhlasení programu pozdravili rokovanie VČS krátkym programom žiaci I. ZDŠ Hriňová pod vedením pani učiteľky Fabrikovej. Predstavili sa prednesom poézie, hrou na hudobné nástroje a folklórnym tancom krojovanej dvojice. Program sa účastníkom VČS páčil, čoho dôkazom bol dlhý potlesk pre účinkujúcich. Rokovanie potom pokračovalo podľa odsúhlaseného programu.
     Predseda ZO JDS Hriňová Ing. Miroslav Petrus podrobne zhodnotil činnosť organizácie za rok 2016 a veru bolo čo hodnotiť a na čo spomínať. Bolo to organizovanie rôznych podujatí pre členov ZO ako: Slávnostné stretnutie členiek pri oslave MDŽ, prijatie našich členov - jubilantov primátorom mesta, posedenie pri guľáši. zájazdy na termálne kúpalisko, Mikulášsky večierok, účasť na akciach poriadaných OO JDS a KO JDS - regionálna a krajská prehliadka speváckych súborov seniorov, okresné športové hry a dosiahnuté výsledky našich zástupcov a účasť na podujatiach KO JDS Banská Bystrica. Okrem toho sa naši členovia zúčastňujú podujatí organizovaných mestom  a MsKS Hriňová ako: zimná furmanská súťaž, kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia Hriňovej ako aj ukončenia II. svetovej vojny, váľanie májov, výročie SNP, Rozospievaná mlaď, Gazdovanie na Hriňovských lazoch, Vatra zvrchovanosti a iné. V závere správy predseda ZO poďakoval všetkým, ktorí svojou čiastkou pomohli či už darovaním, poskytnutím zľavy alebo inou činnosťou našej organizácii.
     Správu revíznej komisie o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 predniesol predseda revíznej komisie Ing. Marian Mihálik. Konštatoval v nej, že neboli zistené žiadne nedostatky alebo závady v nakladaní          z finančnými prostriedkami organizácie.
     Po prečítaní Návrhu na uznesenie pani Emíliou Rovňaníkovou nasledovala diskusia. V nej pani Strelcová vyzdvihla prácu našej ZO a poďakovala v mene OO JDS Detva za doterajšiu činnosť a vyslovila presvedčenie, že vo svojej práci budeme naďalej úspešne pokračovať. Primátor mesta Mgr. Horník vyzdvihol prácu našej ZO ako najmasovejšej a najaktívnejšej organizácie mesta, poďakoval za doterajšiu spoluprácu, prisľúbil pomoc vedenia mesta našej organizácii a vyslovil presvedčenie, že aj naďalej budeme aspoň tak úspešnou organizáciou ako doposiaľ. Poprial členom veľa zdravia do ďalších rokov a sľúbil naďalej spoluprácu s našou organizáciou. Pán Milan Gombala vystúpil s kritikou k cenám energií ako aj dôchodkom s tým, že napriek prísľubu vlády, že ceny energií sa nebudú zvyšovať, toto nie je pravda a doplatiť na to majú hlavne dôchodcovia. Jedná sa nielen o elektrickú energiu, ale aj o plyn a vodu. Navrhol napísať list o tejto problematike na Ústredie jednoty dôchodcov. Pani Belková poukázala na problémy okolo darovania 2% z dani zo mzdy pre našu ZO. Pani Rovňaníková hovorila o zájazde, ktorý chce uskutočniť "Liga proti rakovine", keďže ich je málo, je možnosť prihlásiť sa na tento zájazd aj členom našej ZO. Na záver diskusie odpovedal na niektoré príspevky predseda ZO Ing. Petrus.
     Schválením uznesenia bola výročná členská schôdza ukončená a bolo podané občerstvenie - výborná kapustnica.


Vytvorené: 14. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 2. 2017 14:28
Autor: Michal Machava