Obsah

OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY JDS - DETVA

Typ: ostatné
OKRESNÉ  ŠPORTOVÉ  HRY  JDS  - DETVA Športové hry seniorov boli plánované na 18. mája, ale pre nepriazeň počasia sa uskutočnili až 8. júna 2023. Počasie v tento deň našťastie vydržalo a dažďové kvapky nás nevyrušili.
OKRESNÉ  ŠPORTOVÉ  HRY  JDS  - DETVA

 

        Športové hry seniorov boli plánované na 18. mája, ale pre nepriazeň počasia sa uskutočnili až 8. júna 2023. Počasie v tento deň našťastie vydržalo a dažďové kvapky nás nevyrušili.       

        Účastníkov  privítal predseda ZO JDS v Detve p. Emil Vrťo. O priebehu súťažných disciplín informoval p. Vladimír Golian - hlavný rozhodca.

        Z našej organizácie JDS sa športovania zúčastnilo 17 členov, ktorí sa prihlásili najmenej do jednej súťažnej disciplíny, niektorí aj do troch alebo aj štyroch.      

        Aj keď každý chcel byť najlepší, navzájom sme sa povzbudzovali a tešili sme sa aj z výkonu

a prekvapenia tých, ktorí nečakali, že budú úspešní. Pri každej disciplíne bolo naozaj veselo.

        V celkovom hodnotení si naši členovia odniesli domov diplomy a zaujímavé (medovníkové) medaily za umiestnenie. Celkom sme získali 6 prvých, 4 druhé, 4 tretie miesta a 1 štvrté čestné miesto v kategórii nad 80 rokov (beh na 60 metrov).

        Predseda OO JDS Ing. Petrus poďakoval prítomným dôchodcom za hojnú účasť, poprial nám dobré zdravie, aby sme sa o rok mohli stretnúť na tomto obľúbenom podujatí a športové hry ukončil. Veríme, že sa znovu zídeme, z našej organizácie určite pôjdeme aspoň v takomto počte.

        Po súťažení a oficiálnom ukončení podujatia prišiel čas na guľáš a voľné debaty.

 

                UMIESTNENIE  NAŠICH  SENIOROV  NA  OŠH  V DETVE  DŇA  8.6.2023

 

        Muži                                                                              Ženy

 

        Kop na bránu                                                              Hod granátom na cieľ

        -   Baran Jaroslav  - 3. miesto                                               -   Ing. Petrusová Otília - 1. miesto

 

        Hod granátom na cieľ                                                Beh na 50 metrov do 70 r.

        -   Gombala Milan - 1. miesto                                      -   Marcineková Mária - 1. miesto

        -   Ing. Petrus Miroslav - 2. miesto

                                                                                              Šípky

        Hod granátom na diaľku nad 70 r.                            -   Ľuptáková Marta - 1. miesto

        -   Gombala Milan - 2. miesto

                                                                                              Hod granátom do diaľky do 70 r.

        Beh na 60 metrov nad 75 r.                                         -   Ľuptáková Marta - 3. miesto

        -   Fridrich Ján - 2. miesto

        -   Krnáč Jozef  - 4. miesto                                           Hod granátom nad 70 r.

                                                                                              -   Valachová Jolana - 3. miesto

        Chôdza na 400 m s paličkami

        -   Fridrich Ján - 1. miesto                                            Chôdza na 400 m s paličkami

        -   Gombala Milan - 2. miesto                                      -   Marcineková Mária -1. miesto

        -   Baran Jaroslav - 3. miesto

 


Vytvorené: 7. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 7. 8. 2023 13:58
Autor: správca webu