Obsah

MIKULÁŠSKY VEČIEROK

Typ: kultúrne podujatia
MIKULÁŠSKY VEČIEROK Mestské kultúrne stredisko v Hriňovej sa 3. decembra 2019 už od rána hemžilo dôchodcami – členkami a členmi výboru ZO JDS Hriňová, ktorí pripravovali pre prihlásených členov „MIKULÁŠSKY VEČIEROK“. Zároveň sa pripravovala aj výstava „MEDOVNÍKOVÉ MESTO“, na ktorú prispeli medovníkmi aj členky našej ZO JDS, menovite pani Priadková a pani Valachová.
MIKULÁŠSKY VEČIEROK

Mestské kultúrne stredisko v Hriňovej sa 3. decembra 2019 už od rána hemžilo dôchodcami – členkami a členmi výboru ZO JDS Hriňová, ktorí pripravovali pre prihlásených členov „MIKULÁŠSKY VEČIEROK“. Zároveň sa pripravovala aj výstava „MEDOVNÍKOVÉ MESTO“, na ktorú prispeli medovníkmi aj členky našej ZO JDS, menovite pani Priadková a pani Valachová.

Samotný večierok začal popoludní za účasti cca 90 členov a členiek našej ZO JDS a hostí primátora mesta Hriňová Mgr. Horníka spolu s prednostom MsÚ Mgr. Ďuricom. Po privítaní účastníkov predsedom ZO JDS Ing. Petrusom tento zablahoželal k meninám nášmu členovi Mikulášovi a symbolický darček mu odovzdala podpredsedkyňa ZO JDS pani Kamenská.

Nasledoval prípitok „Na zdravie“ všetkým prítomným.

Slova sa potom ujala podpredsedníčka ZO JDS pani Kamenská, ktorá uviedla vystúpenie žiakov I. ZDŠ Hriňová pod vedením pani učiteľky Fabrikovej a pani učiteľky Skučkovej. Program žiakov, ktorým prišli pozdraviť a pobaviť seniorov sa prítomným páčil a žiakov odmeňovali veľkým potleskom. Potom pani Kamenská prečítala niekoľko historiek, viažúcich sa k Mikulášovi alebo k Vianociam. K prítomným sa prihovoril aj primátor mesta pán Mgr. Horník, ktorý poďakoval našej organizácii za spoluprácu, poprial všetkým pevné zdravie a vyslovil presvedčenie že vo svojej činnosti budeme naďalej pokračovať.

Po skončení programu bolo podané občerstvenie – obed, víno, káva a koláče.

Večierok pokračoval volnou zábavou, pričom do tanca aj na počúvanie hrala už tradične hudba v zložení Ing. Gonda, Vaculčiak a Severíni aj so svojim asi 5 ročným synom, ktorý nielen že hral na husliach, ale aj zaspieval pár pesničiek. Aj touto cestou chceme poďakovať hudobníkom za ich bezodplatné účinkovanie pre seniorov.

Bola to krásna a zároveň záverečná akcia našej ZO JDS za rok 2019, za čo treba poďakovať všetkým členkám a členom výboru a revíznej komisie.

Účastníci boli veľmi spokojní a mnohí pri odchode ďakovali za príjemne strávené popoludnie.


Vytvorené: 16. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 12. 2019 13:10
Autor: správca webu