Obsah

Hodnotiaca členská schôdza 2018

Typ: ostatné
Dňa 20. februára 2018 sa v MsKS Hriňová konala hodnotiaca členská schôdza ZO JDS Hriňová, na ktorej sa zúčastnilo 100 členov. Je nám ľúto, že aj napriek pozvaniu, sa našej schôdzi nezúčastnil zástupca MsÚ Hriňová.
Po privítaní prítomných podpredsedkyňou ZO JDS pani Cecíliou Kamenskou a odsúhlasení programu vystúpila spevácka skupina "HRIŇOVČIANKY", nasledovala báseň pani Emílie Priadkovej a nakoniec vystúpila spevácka skupina "JAVORINKA". Rokovanie pokračovalo podľa programu voľbou volebnej a návrhovej komisie.
Hodnotiaca členská schôdza 2018

Dňa 20. februára 2018 sa v MsKS Hriňová konala hodnotiaca členská schôdza ZO JDS Hriňová, na ktorej sa zúčastnilo 100 členov. Je nám ľúto, že aj napriek pozvaniu, sa našej schôdzi nezúčastnil zástupca MsÚ Hriňová.

Po privítaní prítomných podpredsedkyňou ZO JDS pani Cecíliou Kamenskou a odsúhlasení programu vystúpila spevácka skupina "HRIŇOVČIANKY", nasledovala báseň pani Emílie Priadkovej a nakoniec vystúpila spevácka skupina "JAVORINKA". Rokovanie pokračovalo podľa programu voľbou volebnej a návrhovej komisie.

Správu o činnosti ZO JDS Hriňová za volebné obdobie, t.j. za roky 2014 až 2017 a správu o plneníprijatých uznesení predniesol predseda ZO JDS Ing. Miroslav Petrus. A veru bolo čo hodnotiť a na čo spomínať. Bolo to každoročné Slávnostné stretnutie pri príležitosti MDŽ, prijatie jubilantov primátorom mesta, posedenia pri guľáši, zájazdy na termálne kúpalisko do Rapoviec,Mikulášske večierky, účasť na akciách poriadaných OO JDS a KO JDS ako regionálne a krajské prehliadky speváckych súborov seniorov, Okresné športové hry, Mesiac úcty k starším a iné.

Nasledovala správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018, ktoré predniesol predseda revíznej komisie Ing. Marian Mihálik.

 V krátkej diskusii sa pani Belková a pán Gombala zaujímali v akom stave je ťažba zlata v lokalite Detvy a navrhli, aby OO JDS Detva v mene členov JDS zaslala na Ministerstvo hospodárstva žiadosť o definitívne zamietnutie ťažby v tejto lokalite.

Po skončení diskusie nasledovali voľby výboru ZO JDS, revíznej komisie ZO JDS, zástupcov do Okresnej rady a do Okresného predsedníctva, ako aj delegátov na Okresný snem JDS Detva.

Hodnotiaca členská schôdza na záver jednania prijala uznesenie, ktoré okrem iného ukladá výboru ZO JDS: - pokračovať v rozširovaní členskej základne, - zorganizovať Slávnostné stretnutie pri príležitosti MDŽ, - Zabezpečiť prijatie jubilantov primátorom mesta, - zabezpečiť v priebehu leta spoň jednu spoločnú akciu, - zabezpečovať účasť členov na podujatiach organizovanýchmestom, OO JDS a KO JDS, - zorganizovať Mikulášsky večierok.

Schválením uznesenia bola hodnotiaca členská schôdza ukončená a bolo podané občerstvenie - kapustnica, koláč, káva.

Čas po ukončení schôdze a podaním občerstvenia vyplnili svojim spevom pani Anna Hanesová a hudobníci skupiny HRIŇOVČIANKY a JAVORINKA.


Vytvorené: 27. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 13:58
Autor: Správce Webu