Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zo života ZO JDS Hriňová

15. februára 1984 založilo v Hriňovej 57 seniorov svoj "Klub dôchodcov", z ktorého na zakladajúcej schôdzi 8. marca 2001, za účasti 105 dôchodcov,  vznikla Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Táto je svojim zložením najväčšou spoločenskou organizáciou v meste Hriňová. K 31.12.2017 mala 184 platiacich členov. Celá činnosťorganizácie od jej vzniku je zdokumentovaná v "Kronike organizácie", ktorú vedie pani Cecília Kamenská.

 

Schádzame sa každý utorok od 13.00 hodin v Mestskom kultúrnom stredisku, miestnosť č.9 - všetci Ste srdečne vítaní!

 

Na hodnotiacej členskej schôdzi ZO JDS Hriňová, konanej dňa 5. apríla 2022, bol zvolený výbor ZO JDS Hriňová v zložení:

predseda:            pani Mgr. Mária Čemeričková,

podpredsedkyňa: pán Ing. Miroslav Petrus,

hospodárka:        pani Jolana Valachová,

tajomníčka:         pani Ing. Otília Petrusová,

kronikárka:          pani Mária Libiaková,

členky výboru:     pani Emília Jasenská,

                          pani Božena Laczová,

                          pani Helena Micháliková,

                          pani Gabriela Púpavová,

 

revízna komisia v zložení:

predseda: pán Ing. Marian Mihálik,

členovia:   pán Ľudovit Ľalík,

                pani Kulichová Helena,

Správy

prvá
z 5
ďalší posledná

prvá
z 5
ďalší posledná