Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie o ukončení realizácie projektu, podpora opatrovateľskej služby v meste Hriňová

Typ: ostatné
obr.Termín realizácie projektu: od 01. 02. 2019 do 31. 03. 2021
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Projekt bol realizovaný - IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Hlavným cieľom projektu bolo:

 

  • riešiť problémy cieľovej skupiny, t. j. osôb ktoré sú z dôvodu svojho veku, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav odkázané na pomoc inej osoby pri každodenných aktivitách,
  • zlepšiť životnú situáciu osobám odkázaným na pomoc inej osoby ako aj ich rodinným príslušníkom, čím sa znížil dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.

 

Opatrovateľská služba bola poskytovaná kvalifikovaným personálom, ktorý svojim odborným prístupom poskytoval pomoc odkázaným osobám pri každodenných ktorá sa ukázala ako efektívna. Opatrované osoby mali zabezpečený dôstojný život vzhľadom na ich hendikep v domácom prostredí.

 

Po ukončení realizácie projektu bude v meste Hriňová nastavený systém opatrovateľskej služby tak, aby sa naďalej dlhodobo, efektívne a kvalitne poskytovala opatrovateľská služba, ktorá bude financovaná z rozpočtu mesta a z platieb od prijímateľov opatrovateľskej služby.


Príloha

Vytvorené: 24. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2021 13:43
Autor: Beata Stryčeková