Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

8/2019 Z. z. 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 10. januára 2019

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20§ 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j em

voľby prezidenta Slovenskej republiky a

u r č u j e m

1.

deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,

2.

lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,

3.

lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,

u r č u j e m

deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

Andrej Danko v. r.

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

E-mailová adresa na zasielanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: eobyvatelov@hrinova.sk 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

Okrsky - pre voľby prezidenta SR

 

O z n a m

 

Preberanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií:   11. 02. 2019

 

  • do 15:30 hod. na Mestskom úrade v Hriňovej, u pani Horčičákovej na prvom poschodí, č.d. 29

 

  • po 15:30 hod. po dohovore na tel. čísle: 0905 850 435

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY