Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a predsedu BBSK.pdf (125.07 kB)

 

VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov: e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah376_7.pdf&original=VZN%20%C4%8D.%203_2017_o%20umiest%C5%88ovan%C3%AD%20volebn%C3%BDch%20plag%C3%A1tov%20na%20%C3%BAzem%C3%AD%20mesta%20Hri%C5%88ov%C3%A1_schv%C3%A1len%C3%A9.pdf

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zákon č. 180-2014 Z. z. - výkon volebného práva

Zákon č. 185/2022 Z. z. - Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov zo stránky MV SR

Informácie pre voliča

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Delegovanie do volebných komisií

Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb

 

Informácie pre nezávislých kandidátov

kandidátna listina nezávislého kandidáta + osobitná listina pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Tlačivá a vzory

 

Delegovanie členov do miestnej a okrskových komisií

Okrsky, volebné miestnosti

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (65.57 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (811.03 kB)

 

Telefonické žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania sa podávajú v termíne od 24.10.2022 (pondelok) do 28.10.2022 do 12.00 h ( piatok) (39.72 kB)

Telefonické žiadosti o hlasovania mimo volebnej miestnosti sa podávajú v úradných hodinách mesta (35.36 kB)