Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

28

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 2019

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

v y h l a s u j e m

voľby do Európskeho parlamentu a

u r č u j e m

 

1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

Andrej Danko v. r.

 

Voľby do Európskeho parlamentu

 

Okrsky pre voľby do Európskeho parlamentu

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Európskeho parlamentu.

 

O z n a m

 

Preberanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií:   01.04.2019

 

  • do 15:30 hod. na Mestskom úrade v Hriňovej, u pani Horčičákovej na prvom poschodí, č.d. 29

 

  • po 15:30 hod. po dohovore na tel. čísle: 0905 850 435

- - - - - - - -

 

E-mailova adresa na zasielanie žiadostí o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu: eobyvatelov@hrinova.sk 

Žiadosti o vydanie a zasielanie hlasovacieho preukazu, môžete zaslať v listinej alebo elektronickej forme najneskôr do 3.5.2019. Hlasovací preukaz obec zašle na adresu, ktorú v žiadosti uvediete, doporučenou zásielkou ,,Do vlastných rúk".