Obsah

Mestská knižnica

Partizánska 1613, 962 05 Hriňová

 

Zodpovedná vedúca: Eva Kamenská
Email: kniznica@hrinova.sk  Telefón: 045 /3210 119

Otváracie hodiny:

Pondelok: 9.00 – 17.00 hod.
Utorok: 9.00 – 17.00 hod.
Streda: 9.00 – 18.00 hod.
Štvrtok: 9.00 – 17.00 hod.
Piatok: 9.00 – 16.00 hod.

Obed 11.45 – 12.30 hod.


Členské poplatky na 12 mesiacov:

Dospelí                     2 €
Študenti a učni         1,50 €
Deti do 15 rokov       1 €

Dôchodcovia a ZŤP    1 €

Kopírovanie dokumentov:

- jednostranne A4     0,06 centov

- obojstranne A4       0,10 centov

- jednostranne A5     0,03 centov

- obojstranne A5       0,06 centov

Medziknižničná služba:

kniha 2,50 €

- skenovanie článkov podľa cenníka požiadanej knižnice

- zaslanie článku e-mailom 0,50 centov

Prístup na internet pre používateľov knižnice, ktorí majú zaplatený členský poplatok - 30 minút denne bezplatne.

Upomínacie poplatky:
1. upomienka - neposiela sa poštou 0,10 centov (za každý dokument)
2. upomienka - poštou - 0,30 centov
3. upomienka - poštou - 0,50 centov

4. upomienka - výzva na vrátenie - 0,70 centov