Obsah

Deň učiteľov 2023

Typ: ostatné
Deň učiteľov 2023 Dňa 29.3.2023 primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník privítal v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských škôl a umeleckej škôly v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov.
Deň učiteľov 2023

Dňa 29.3.2023 primátor mesta Mgr. Hriňová Stanislav Horník privítal v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských škôl  a umeleckej škôly v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. Primátor sa slávnostne prihovoril učiteľom a odovzdal čestné uznania. Zúčastneným na gitare zahral vlastné skladby  Michal Kamenský.

Po programe nasledovala recepcia pre pozvaných v spoločenskej sále.

 

Čestné uznania boli udelené:

Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová.

MŠ: Zuzana Segečová- za zodpovedné vykonávanie práce, kvalitné vedenie výchovno- vzdelávacieho procesu v MŠ a za prípravu a pomoc pri realizácii projektov pre MŠ.

ZŠ: Alena Krnáčová- pri príležitosti významného životného jubilea 50 rokov, za kreatívny, citlivý a obetavý prístup vo výchove a vzdelávaní.

 

Materská škola, J. Kráľa 1615/12, Hriňová

Anna Agóčová - za dlhoročný, zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností a za aktívne podieľanie sa na výtvarných súťažiach. 

Dominika Golianová Kukuliaková -  za aktívne  podieľanie sa na spracovaní projektov a zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností. 

 

Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová

MŠ:  Helena Výbošťoková - Z príležitosti životného jubilea - 60 rokov a celoživotnú pedagogickú a výchovnú prácu v oblasti predprimárneho vzdelávania.

ZŠ: Mgr. Emília Trebuľová - Za celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu a úspechy dosiahnuté vo výchovno - vzdelávacom procese.

       Mgr. Monika Vilhanová  - Za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť a za starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.


Vytvorené: 31. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 31. 3. 2023 14:05
Autor: správca webu