Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Deň učiteľov 2022

Typ: ostatné
Dňa 7.04.2022 primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník privítal v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov.
Deň učiteľov 2022

Dňa 7.04.2022 primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník privítal v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. Primátor sa slávnostne prihovoril učiteľom a odovzdal čestné uznania. Zúčastneným na husliach zahrali Eva Drugdová a Jaroslava Hakelová.

Po programe nasledovala recepcia pre pozvaných v spoločenskej sále.

Čestné uznania boli udelené:

Anete Gibalovej: Za vedenie internetovej stránky materskej školy a ku krásnemu životnému jubileu.

Martine Babiakovej: Za podieľaní sa na spracovaní projektov a zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností.

 

Mgr. Milote Budáčovej za dlhoročnú prácu a prípravu detí v oblasti športu.

Mgr. Janette Bečárovej - Pri príležitosti životného jubilea – 50 rokov, dlhoročnú pedagogickú prácu, zavádzanie inovatívnych metód do vyučovania, prípravu žiakov na literárne súťaže a prípravu kultúrnych programov.

Mgr. Márii Kamenskej - Pri príležitosti životného jubilea – 50 rokov, dlhoročnú pedagogickú prácu a prácu výchovnej poradkyne.

Mgr. Márii Paučovej - Pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov, dlhoročnú pedagogickú prácu a prípravu žiakov na literárne súťaže..

Mgr. Eve Demočovej - Pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov, dlhoročnú pedagogickú prácu, prípravu žiakov na literárne súťaže, prípravu školských kultúrnych programov a aplikáciu regionálnej výchovy v školskom vzdelávacom programe.

Mgr. Ivete Gallovej - Pri príležitosti životného jubilea – 50 rokov, za pedagogickú a riadiacu prácu.

 

PaedDr. Blanke Kováčovej zo Základnej školy s materskou školou Školská 1575 v Hriňovej

Z príležitosti životného jubilea-60 rokov a celoživotnú pedagogickú a výchovnú prácu v prospech základného školstva

 

Andrei Santusovej,Dis. zo Základnej školy s materskou školou Školská 1575 v Hriňovej

Z príležitosti životného jubilea -50 rokov a pedagogickú a výchovnú prácu v prospech základného školstva  

 

Mgr.Dagmar Střelcovej zo Základnej školy s materskou Školská 1575 v Hriňovej

Z príležitosti životného jubilea-50 rokov a pedagogickú prácu v oblasti špeciálneho školstva , výchovnú a riadiacu prácu v prospech základného školstva

 

Ivete Matúškovej zo Základnej školy s materskou školou Školská 1575 v Hriňovej

Z príležitosti životného jubilea -60 rokov a celoživotnú pedagogickú a výchovnú prácu v oblasti predprimárneho vzdelávania

 

Základná umelecká škola udeľuje podakovanie Mgr. Vlaste Sandiovej: Pri príležitosti ukončenia tridsaťročného profesijného pôsobenia, za celoživotný prínos pre rozvoj umeleckého školstva, výchovy a vzdelávania v meste Hriňová, úspechy dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i upevňovanie priateľskej atmosféry v pracovnom kolektíve.

Základná umelecká škola udeľuje podakovanie Mgr.art. Jánovi Čorbovi, za mimoriadne úsilie vynaložené pre spracovanie a prezentovanie umeleckej činnosti školy počas dištančného vyučovania.


Vytvorené: 9. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2022 13:51
Autor: správca webu