Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Deň učiteľov 2021

Typ: ostatné
predmety„Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako 1000 dní usilovného samoštúdia.“ J.A. Komenský
Deň učiteľov 2021

„Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako 1000 dní usilovného samoštúdia.“ J.A. Komenský

Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto Hriňová ocenilo pedagogických pracovníkov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník ocenil prácu pedagogických zamestnancov čestným uznaním a upomienkovými predmetmi .

Čestné uznania boli udelené:

Základná škola s materskou školou, Školská 1575 v Hriňovej

Mgr. Emília Trebulová

Z príležitosti životného jubilea – 60 rokov a celoživotnú pedagogickú, výchovnú a riadiacu prácu  v prospech základného školstva.

 

Mgr. Iveta Križová

Z príležitosti životného jubilea – 50 rokov, dlhoročnú pedagogickú prácu a starostlivosť o športovo nadaných žiakov.

 

Mgr. Valéria Paprčková

Z príležitosti životného jubilea – 60 rokov,  celoživotnú pedagogickú prácu a vynikajúce výsledky  v oblasti vyučovania cudzích jazykov.

 

Jana Lalíková

Z príležitosti životného jubilea – 50rokov a  dlhoročnú pedagogickú prácu v oblasti predprimárneho vzdelávania.

 

Základná škola s materskou školou, Krivec 1355 v Hriňovej

Mgr. Alena Krnáčová 

za láskavý, mimoriadne ľudský a chápavý prístup k žiakom a rodičom pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a za vedenie školskej kroniky. 

 

Mgr. Ľubica Šufliarská 

za  aktívny prístup k žiakom počas dištančného vzdelávania, za využívanie inovatívnych foriem a metód práce vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 

Mgr. Janette Bečárová 

za iniciatívny a tvorivý prístup pri príprave a organizácii školských akcií, za prípravu žiakov na olympiády a súťaže a pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 
Ing. Alena Ďuricová 

za iniciatívny a tvorivý prístup pri príprave a organizácii školských akcií, za prípravu žiakov na olympiády a súťaže a pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Melánia Lašáková 

za aktívny prístup pri zveľaďovaní materskej školy, dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov, za dlhoročnú výchovnú prácu pri príležitosti odchodu do dôchodku. 

Materská škola,  J. Kráľa 1615 v Hriňovej

Mária Uhrinová

 za dlhoročné a úspešné riadenie materskej školy.


Vytvorené: 29. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2021 19:17
Autor: správca webu