Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hriňová

 

Vítame Vás na stránke mesta Hriňová

okres: Detva, kraj: Banskobystrický, región: Podpoľanie

počet obyvateľov: 7532 (k 24.11.2014), rozhloha: 12 649 ha

NOVÉ!!! Kniha fotografií Štefana Kordoša, Hriňovské lazy De Luxe

luxusný formát 30x30cm, 120 strán hardcover,

zanedlho k dispozícii v TIC Hriňová za cenu 10,- EUR.


 

 

 

24.3. - 30.4.2015   09:00

Zvolenska sedmicka Hrinova.jpg

Prednášková miestnosť - MsKS Hriňová

ZVOLENSKÁ SEDMIČKA

Mesto Hriňová Vás srdečne pozýva na výstavu združenia výtvarných umelcov: ZVOLENSKÁ SEDMIČKA
Výstava je prístupná do 30. apríla 2015
Prednášková miestnosť - MsKS Hriňová


 

4.4.2015   19,00 hod.

fizlinew.jpg

Kino Poľana

Fízli/krimi komédia- USA. FRA./, ASFK, vstupné: 3,00€

V autorovej nonsensovej fraške o zdegenerovaných veľkomestských policajtoch, ktorí sú vo svete budúcnosti bez zločinu jedinými gaunermi a neplatia pre nich žiadne zákony, je všetko podriadené pudovosti, spontánnej tuposti a nezmyselnosti. V krátkych skečoch sa mihne napríklad Eric Roberts, či dokonca Marilyn Manson ako tínedžerská obeť policajnej šikany!!! Estetika béčkových filmov sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, letargické tempo v kontraste s veľmi dynamickou hudobnou stopou, čierny humor a bizarné dialógy – najnovší film Mr. Oiza (Rubber, Wrong) jeho fanúšikov určite nesklame.


 

 

21. mestský ples

Hriňovské fašiangy

70. výročie Oslobodenia Hriňovej


 

SD JHR Oznamuje

Hľadám domov a milujúceho pána.

Poľana slávi 25. výročie

Furmanská súťaž ťažných koní

Zastupovanie MUDr. Milana Farkaša

Zápis žiakov do 1. ročníka.

Podávanie žiadostí na nájomné bývanie - Nájomný bytový dom Lúčna

Novoročný príhovor primátora 2015

Hriňovské Vianoce 2014

Informácia o možnostiach a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na rok 2015.

Výsledky hlasovania - Voľby do orgánov samosprávy obcí


 

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

Dožinkové slávnosti na Raticovom vrchu.

Štvorlístok z Hriňovej na Rádiu Regina

X. ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka.

Spoločne sme bojovali, spoločne slávime.

Slávnostné kladenie vencov pri príležitosti 70. výročia SNP

Na festivale gazdovania ste mohli vidieť aj regrútov z čias mocnárstva.


 

Tradičná chuť Podpoľania

Zverejnenie zámeru prenajať nasledovný majetok mesta

Výzva na predkladanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Deti pod Poľanou

Poďakovanie DFF


 

DEŇ ZEME, v našom regióne DETI znovu zachraňovali MODRÚ PLANÉTU

ROZOSPIEVANÁ MLAĎ – 40. ročník

Poďakovanie SLOVENSKÝM ELEKTRÁRŇAM

Míľa pre mamu

Spoločná hora Hriňová - Chabadové p. s.

Rozospievaná mlaď

69.výročie ukončenia 2. svetovej vojny

Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY, JANKA KRÁĽA 1615, HRIŇOVÁ

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“

Biosférické rezervácie na Slovensku a nový manažment BR Poľana

Deň učiteľov

Celoslovenská prehliadka detských muzikálov

Hriňovské divadlo - Gratulácia

Predkladanie žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Hriňová

HDD 2014

Gratulácia Hriňovčanovi Lukášovi Latinákovi

20. Mestský ples

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-3 z 9

 

Karneval

NOČNÁ KOŠÚTKA 2014

Stredoslovenská energetika informuje

7 divov Poľany

69.výročie oslobodenia Hriňovej

Vývoz komunálneho odpadu

Oznámenie o prerokovaní návrhu "Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - zmeny a doplnky 2014"

11. ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní

Ukončenie lekárskej praxe

Novoročný príhovor primátora


 

Vyhodnotenie a zúčtovanie verejnej zbierky - poďakovanie

Kalendár na roky 2014, 2015, Rok na Hriňovej DVD

Informácia o možnostiach a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na rok 2014

30. výročie založenia DFS Hviezdička z Hriňovej.

>   >>|

Vyhodnotenie 1. kola ankety k určeniu názvu novovybudovaného námestia

Ďakujeme všetkým hlasujúcim v ankete, v ktorej ste mohli MsZ v Hriňovej navrhnúť názov novovybudovaného verejného priestranstva centre mesta.

Za mesiac od spustenia hlasovania bolo v ankete odovzdaných celkom 1322 hlasov. Pre názov Námestie Jána Pavla II. bolo odovzdaných 40,62% hlasov, Námestie Lúčnice podporilo 37,22% hlasov, Námestie Slovenského národného povstania našlo podporu 2,27% hlasov a za iný názov sa vyjadrilo 19,98% hlasov.

Do 2. kola ankety sme zapojili aj ďalšie návrhy, ktoré boli za rovnaké obdobie doručené na MsÚ prostredníctvom e-mailu. Vybrali sme práve tie, ktoré sa medzi návrhmi objavili viackrát. Kvôli objektivite bolo potrebné 1. kolo hlasovania uzavrieť a vyhodnotiť. Výsledky 1. kola budú zohľadnené pri výbere názvu námestia v MsZ spolu s vyhodnotením 2. kola.

Ďakujeme Vám za ochotu a trpezlivosť.

 


 


 

VEREJNÉ  POĎAKOVANIE


občanom nášho mesta, bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí v týchto dňoch obdržali

plakety prof. MUDr. Jana Janského.

 

Bronzová JP za 10-násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi:

Emília Bubenková, r. 1974, Jozef Priadka, r. 1975, Patrik Rozenberg, r. 1988.

 

Strieborná JP za 20-násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi: 

Ing. Miroslava Bahledová, r.1977, Jana Bubenková, r. 1973, Peter Ľupták, r. 1987, Miloslav Marko, r.1970.

 
Vysoko hodnotíme tento šľachetný čin našich spoluobčanov, pretože svojou krvou

veľakrát pomohli prinavrátiť zdravie deťom, matkám, otcom, celej našej spoločnosti.
 

 


 

 

Hriňovské leto VUC BBSK

Restart v Hriňovej. Do kina chcú vrátiť divákov.

Poďakovanie

Výrazný úspech juniorskej reprezentantky v jazdectve, Kataríny Očovanovej

V Hriňovej sa "gazdovalo"

Poďakovanie Slovenským elektrárňam.

Križovatku v Hriňovej zdobí dvojkríž


 

Krásy hriňovského Podpoľania

V Hriňovej sa stretli zahraniční dobrovoľníci

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU, na všetky miesta na lesných pozemkoch v okresoch Zvolen, Detva a Krupina od 26.07.2013 – do odvolania

EURÓPSKE DOBROVOĽNÍCKE STRETNUTIE, 25.-28.07.2013

 

 

IMPLEMENTOVANIE PROJEKTU REVITALIZÁCIE

CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY HRIŇOVÁ

     

Po odovzdaní staveniska v mesiaci september 2012 pokračuje Mesto Hriňová po zimnej prestávke s realizáciou projektu Revitalizácie centrálnej mestskej zóny Hriňová. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podávaná v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01, Prioritná os 4. Regenerácia sídiel. Projekt v objeme 941.945,- EUR bude financovaný 85% z prostriedkov Európskej únie, 10% zo štátneho rozpočtu SR a 5% z rozpočtu mesta. Víťazom verejnej obchodnej súťaže a dodávateľom stavby je Eurovia SK, a.s.

Revitalizáciou centrálnej mestskej zóny Hriňová vznikne ucelená kultúrno-oddychová zóna, ktorá bude slúžiť občanom mesta a jeho návštevníkom. Verejnosti budú slúžiť nové bezbariérové sociálne zariadenia, stupňovité sedenia a nový mestský mobiliár. Dôjde k zvýšeniu estetizácie centrálneho priestranstva. Výstavbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši bezpečnosť v meste, dôjde k odstráneniu bariér a sprístupneniu celej zóny aj telesne postihnutým občanom. Zvýši sa konkurencieschopnosť mesta. S vybudovaním prvého hriňovského námestia rátajú strategické rozvojové dokumenty - Agenda 21, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007-2013. Práce na hriňovskom námestí by mali byť ukončené v sepembri 2013. Prosíme preto občanov mesta o trpezlivosť a porozumenie.


 
Formulár žiadosti o vyhradené parkovacie miesto

 

DETI POD POĽANOU 2013

Mesto Hriňová a Detský folklórny súbor Hviezdička zorganizovali v dňoch 28. – 30. júna 7. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu „Deti pod Poľanou“. Aktuálneho ročníka sa zúčastnili domáce a zahraničné súbory, ktoré sa predstavili folklórnymi vystúpeniami v Hriňovej, ale aj v okolitých obciach. V piatok sa v kultúrnom dome v Hriňovej predstavil hosťujúci detský folklórny súbor Světlovánek z Bojkovíc – Česká republika. Zatancovali a zaspievali deťom z materských škôl v Hriňovej, spolu s domácim detským folklórnym súborom Hviezdička a Malíček pod vedením Mgr. Milana Obrtala. Podvečer sa folklórne súbory presunuli do obce Korytárky, kde účinkovali DFS Železiarik z Košíc a DFS Kopaničiarik z Myjavy. Súbežne sa uskutočnilo aj vystúpenie v obci Kriváň, kde sa predstavil DFS Světlovánek z Bojkovíc – Česká republika, DFS Čakanka – Nové Mesto nad Váhom a DFS Hviezdička. V sobotu na obed sa účastníci festivalu presunuli do obce Látky, kde na nich čakali domáce špeciality pripravené rodičmi DFS Hviezdička a zamestnancami Roľníckeho družstva Látky. Po výdatnom obede sa rozoznela pieseň obcou Látky aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam. Súbory sa prezentovali piesňou a tancom v programe „Piesňou po Látkach“. Vystúpenie všetkých súborov prebehlo v kultúrnom dome. Vo večerných hodinách sa účastníci zabávali na diskotéke v turistickej ubytovni Roľníckeho družstva látky.

Nedeľný program detského festivalu začal slávnostnou sv. omšou v rímskokatolíckych kostoloch v Hriňovej, kde bol spevácky program. Po skončení speváckeho programu sa folklórne súbory zoradili a presúvali slávnostným sprievodom na 20. ročník Petro-Pavlovského jarmoku. Na jarmoku sa súbory prezentovali krátkym vystúpením. Aj tento rok folklórne súbory prezentovali svoje umenie v obci Detvianska Huta po sv. omši, kde zahrali a zatancovali DFS Radosť – Banská Bystrica a DFS Čakanka.Galaprogram zostavený Mgr. Milanom Obrtalom začal na futbalovom štadióne o 16.00 hodine. Spolu sa predstavilo 7 súborov: Světlovánek z Bojkovíc – Česká republika, Železiarik - Košice, Kopaničiarik – Myjava, Radosť – Banská Bystrica, Čakanka – Nové Mesto nad Váhom, Malíček - Hriňová, a Hviezdička - Hriňová, ktorým tlieskalo nadšené publikum divákov. Galaprogram 7. ročníka festivalu „Deti pod Poľanou“ uzavrel primátor Mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník a poprial účinkujúcim a usporiadateľom ďalšie vydarené ročníky.Celkový priebeh detského festivalu bol upršaný, horúci, bezproblémový a radostný. Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí Nás podporovali.
Partneri: Obec Kriváň, Obec Korytárky, Obec Detvianska Huta, Obec Látky.
Sponzori: Roľnícke družstvo Látky, Ski park Košútka, Hriňovské Strojárne, Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina, Koliba a.s. Hriňová, Tesco Detva, V-Spoj, Školská jedáleň pri Zš s Mš, Hriňová, Pasma Václavik, Pizza Velvet, , Region press Zvolensko, Pekáreň Hriňová, Pietro Peter Báťka.

Autor fotografií: Rastislav Očenáš - viac foto na FB profile Msks Hrinova.

 


 


 

 

„Športovou cestičkou ku zdraviu"

ROZOSPIEVANÁ MLAĎ 2013

Poďakovanie DFS Hviezdička

Pomôžte nájsť Dominiku Gajdárovú a Martina Gajdára

Míľa pre mamu

68.výročie ukončenia 2. svetovej vojny

Zriadenie vyhradených parkovacích miest

Moderná samospráva

Dtcard – unikátny spotrebiteľský produkt

Poďakovanie DFS Hviezdička pre VUC BBSK

Deň narcisov 12. apríla 2013

Divadelné slávnosti Podpoľania a Hontu 2013

PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ

Deň učiteľov

Hriňovská energetická

Hriňovské Dni Divadla 2013

STREETDANCE OPEN 2013

Na návšteve v Hriňovej - správnom meste pre život

Hlas Hriňovej a Podpoľania bude počuť v Rade Európy

Nájomný bytový dom Hriňová - Bystrô


 

Lovec skalpov v Hriňovej

68. výročie oslobodenia mesta Hriňová

Aby Poľana ostala Poľanou

10. ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní

Cena predsedu BBSK Vladimíra Maňka

Ako skrsla myšlienka založiť súbor MALÍČEK?

Hriňovské Vianoce 2012

Nové telefónne čísla

Celoslovenská prehliadka detských muzikálov

VYKUROVACIA SEZÓNA 2012 - 2013.

SÁROVA BYSTRICA 2012 - 34. ročník súťaže mladých moderátorov Krajské kolo

40. rokov FS Hriňovčan

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti pri vedení evidencie psov


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Informácie o aktuálnych cenách vodného a stočného

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA na roky 2011 - 2015

Verejná obchodná súťaž

Mesto Hriňová zverejňuje zámer previesť nasledovný majetok mesta.

Materiály zo štrnásteho zasadnutia MsZ v Hriňovej konaného 11. 12. 2012 nájdete v časti Samospráva / Mestské zastupiteľstvo / Agenda.

 

Uznesením č. MsZ 14 / I / 5 bolo na zasadnutí MsZ 11. 12. 2012 schválené VZN č. 5/2012  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Hriňová, účinné od 1. januára 2013, ktoré nájdete v časti Samospráva / Legislatíva / Vydané VZN.

Oproti roku 2012 sa sadzby dane z nehnuteľností pre FO, PO, ako i miestny poplatok za komunálne odpady nemenia, zostávajú na rovnakej úrovni. Pozmeňovacím návrhom prijatým uznesením  č. MsZ  14 / I / 4 sa vo VZN zjednocuje ročná sadzba dane u priemyselných stavieb, stavieb slúžiacich energetike, stavebníctvu, stavieb využívaných na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu  vo všetkých miestnych častiach v Meste Hriňová na 0,75 Eur / m2.

   
Programový rozpočet Mesta Hriňová na roky 2013-2015 schválený na štrnástom zasadnutí MsZ 11. 12. 2012 nájdete v časti Samospráva / Rozpočet mesta / Schválený programový rozpočet mesta na roky 2013-2015.

 


 


 
Oznámenie - zmena termínu KO-vianoce-Hriňová
 Oznámenie - zmena term.KO-vianoce-Hriňová.pdf (161.9 kB) (161.9 kB)

 
Zoznam občanov a organizácií, ktorí zaplatili poplatok za psa na rok 2012
 inkaso_pes-1.pdf (63.6 kB) (63.6 kB)

 
Cenová mapa objektov vo vlastníctve mesta určených na nájom v roku 2012
 Cenova mapa objektov vo vlastnictve mesta - prenajom r. 2012.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Informácia o začatom správnom konaní Ján Krahulec
 Krahulec - Info o začatom správnom konaní.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní Štefan Ľupták
 luptak_-_info_o_zacatom_spravnom_konani.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

 
Informácia o možnostiach a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na rok 2013
 Dotacie z rozpoctu mesta.pdf (453.9 kB) (453.9 kB)

 
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
 OZNAM _o_strategickom_dokumente_POH BB kraja.pdf (91.8 kB) (91.8 kB)

 

Gazdovanie na Hriňovských lazoch 2012

ŽSS Hriňovčianky

ŽSS Hriňovčianky

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-6 z 15

Muziky pod Poľanou 2012

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-6 z 20

Detský folklórny festival „Zlatá rybka“, Tulčea, Rumunsko

Detský folklórny súbor Hviezdička za zúčastnil v termíne 6.8. – 12.8.2012, 20. ročníka detského folklórneho festivalu „Zlatá rybka“ v meste Tulčea, Rumunsko. Festival začal sprievodom všetkých účastníkov ulicami prístavného mesta Tulčea, kt
oré je bránou delty Dunaja. Spolu sa predstavilo 1100 účinkujúcich z deviatich krajín, a to zo Slovenska, Moldavska, Macedónska, Čiernej Hory, Gruzínska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Turecka a Rumunska. Po sprievode nasledovalo oficiálne privítanie účastníkov na hlavnom námestí v meste, ktoré prerušil dážď. Po krátkej prestávke pokračovalo podujatie súťažným vystúpením, kde každý súbor prezentoval svoj národný folklór. Na ďalší deň sa pokračovalo vystúpeniami v mestských štvrtiach prístavného mesta. Po vyčerpávajúcich vystúpeniach deti folklórneho súboru oddychovali na pláži pri Čiernom mori v letovisku Mamaia. Sobotný večer bol plný očakávaní. DFS Hviezdička sa umiestnil na treťom mieste v medzinárodnej kategórii. Nášmu súboru z Hriňovej tlieskalo plné námestie pri vyhlasovaní výsledkov. Pred dlhou cestou na Slovensko sa deti okúpali ešte raz vo vlnách Čierneho mora. Veľký obdiv patrí všetkým účastníkom zájazdu a organizačnému teamu Marošovi Babicovi, Jarke Babicovej, Zuzke Václavíkovej, Janke Kováčovej, Evke Račkovej pod vedením Milana Obrtala. Taktiež veľké poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí podporili DFS Hviezdička.

Generálni partneri: Mesto Hriňová, PPS GROUP a.s. Detva, MicroStep spol. s.r.o, Slávia Tools Detva. Všetkým sponzorom srdečná vďaka.

Sponzori: Hriňovské strojárne a.s., TESCO DETVA, DRU a.s., METRO ZVOLEN, ZLATÁ STUDŇA ZVOLEN, JPZ- ovocie a zelenina VIGĽAŠ. 

47. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

Mesto Hriňová sa na tohtoročných 47. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve prezentovalo okrem vystúpenia FS Hriňovčan a DFS Hviezdička aj na Jarmočnej scéne v programe: „Dediny a ich spevy“ a „Čaro dediny“.
V sobotu zaspievala ŽSS Hriňovčianky, ktorá pred vystúpením piekla a ponúkala návštevníkom pacáľe. Hriňovskú špecialitu si nenechal ujsť ani pán profesor Nosáľ, ktorému veľmi chutilo. Nedeľný program „Čaro dediny“ mal za úlohu predstaviť zaujímavosti z obcí. Hriňovú prestavil básňou Matúš Báťka a Martin Kopor .O spevácku a hudobnú časť sa postarala ŽSS Hriňovčianky a heligonkári z FS Hriňovčan.

Medzinárodný detský folklórny festival "Deti pod Poľanou" 

Mesto Hriňová a Detský folklórny súbor Hviezdička zorganizovali v dňoch 29. júna – 01. júla 6. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu „Deti pod Poľanou“. Aktuálneho ročníka sa zúčastnili domáce a zahraničné súbory, ktoré sa predstavili folklórnymi vystúpeniami v Hriňovej, ale aj v okolitých obciach.
V piatok sa v kultúrnom dome v Hriňovej predstavil hosťujúci súbor Základná škola Mladých pokolení z Kovačice – Srbsko, spolu s domácim detským folklórnym súborom Hviezdička pod vedením Mgr. Milana Obrtala. Podvečer sa folklórne súbory presunuli do obce Korytárky, kde účinkovali DFS Gerulata z Rusoviec a DFS Hanička z Košíc. Súbežne sa uskutočnilo aj vystúpenie v obci Kriváň, kde sa predstavila Základná škola Mladých pokolení z Kovačice – Srbsko a DFS Borinka z Nitry.
V sobotu na obed sa účastníci festivalu presunuli do obce Látky, kde na nich čakali domáce špeciality pripravené rodičmi DFS Hviezdička a zamestnancami Roľníckeho družstva Látky. Po výdatnom obede sa rozoznela pieseň obcou Látky. Súbory sa prezentovali piesňou a tancom v programe: „Piesňou po Látkach“. Spevácky program predviedli na pódiu pred obecným úradom a tanečne sa pokračovalo v kultúrnom dome. Vo večerných hodinách sa účastníci zabávali na diskotéke na futbalovom štadióne.
Nedeľný program detského festivalu začal slávnostnou sv. omšou v rímskokatolíckom kostole v Hriňovej, kde bol spevácky program. Po skončení speváckeho programu sa folklórne súbory zoradili a presúvali slávnostným sprievodom na 19. ročník Petro-Pavlovského jarmoku. Na jarmoku sa súbory prezentovali krátkym vystúpením. Aj tento rok sa folklórne súbory prezentovali svoje umenie v obci Detvianska Huta, kde sa zahrali a zatancovali DFS Gerulata, DFS Hanička a DFS Lúčik.
Galaprogram zostavený Mgr. Milanom Obrtalom začal na futbalovom štadióne o 16.00 hodine. Spolu sa predstavilo 10 súborov: Základná škola Mladých pokolení z Kovačice – Srbsko, Gerulata - Rusovce, Borinka – Nitra, Turiec – Martin, Hanička – Košice, Vrchársky štvorlístok – Lom nad Rimavicou, Ratolesť – Detva, Malíček - Hriňová, Hriňovčanky – Hriňová a Hviezdička - Hriňová, ktorým tlieskalo nadšené publikum divákov. Galaprogram 6. ročníka festivalu „Deti pod Poľanou“ uzavrel primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník a poprial účinkujúcim a usporiadateľom ďalšie vydarené ročníky.
Celkový priebeh detského festivalu bol horúci, bezproblémový a radostný.
Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí Nás podporovali.

http://dtonline.sk/foto-deti-pod-polanou/

http://zvolen.sme.sk/c/6438493/pod-polanu-zavitaju-aj-deti-z-kovacice.html

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2271473841593.62550.1691045284&type=1 


 

 

Váľanie májov a otvorenie turisticko informačného centra v Hriňovej.

Kvet kultúry

Míľa pre mamu


  

Dvanásteho mája sa pri príležitosti Dňa matiek uskutočnila akcia pod názvom Míľa pre mamu. Podujatie, ktorého hlavným stanom boli priestory ZŠ s MŠ na ulici Školská, zorganizovalo Materské centrum Mravček v zastúpení Patríciou Malíkovou v spolupráci s Mestom Hriňová. Oslavu tohto prekrásneho podujatia zahájil DFS Stožkárik, nasledovalo vystúpenie DFS Hviezdička a DSF Ratolesť. Divákom sa predviedli aj deti z DFS Malíček a tanečná skupina Fresh. Programom sprevádzala Anička Ďurišová, symbolickú míľu odštartoval primátor Mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník prestrihnutím pásky. Deti s rodičmi sa vydali do ulíc mesta, kde na nich čakali rozprávkové bytosti. Deti plnili na stanovištiach rôzne úlohy, za ktoré dostali sladkú odmenu. Po návrate do areálu škôlky na deti čakala cukrová vata, skákací hrad a maľovanie na tvár. Záver podujatia patril akrobatom zo Slovak Freerun Family. Na tohtoročnej Míli pre mamu si mohli rodičia zahrať plážový volejbal a futbal.
Počet registrovaných účastníkov: 468.


Sponzori podujatia:
Mesto Hriňová, Accom Slovakia s.r.o. , Bujo s.r.o., Senoble Central europe s.r.o, DRU a.s., Koliba a.s., Ján Hronček Motorové píly a súčiastky, Padana trade s.r.o., Ján Bobro Pekáreň Hriňová, PASMA Václavik.

Míľa pre mamu v Hriňovej - Anton TREBUĽA - Kečkár: http://keckar.rajce.idnes.cz/Mila_pre_mamu_v_Hrinovej_-_Anton_TREBULA_-_Keckar/


 


 

Dňa 8.mája 2012 o 10:00 hod. sa pri príležitosti osláv 67.výročia ukončenia 2. svetovej vojny uskutočnil v priestoroch parku SNP v Hriňovej pietny akt kladenia vencov ako spomienka všetkým obetiam jednej z najväčších vojen histórie. Po slávnostnom oficiálnom úvode sa prítomným prihovorili predseda KSS v Hriňovej p. Anton Trebuľa ako aj primátor mesta Mgr. Stanislav Horník, ktorí pripomenuli históriu vojny, následky a poučenie z jej nezmyselnosti a význam jej ukončenia pre nasledujúce generácie. O kultúrny program sa zúčastneným postarali dychová hudba Hriňovčianka ako aj žiaci ZŠ Krivec pod vedením p. Mgr. Paučovej.


 


 

Ako správne separovať

 


 

   

Základná umelecká škola Hriňová, Mesto Hriňová a Klub ligy proti rakovine v Hriňovej usporiadali benefičný koncert pod názvom „Darujme nádej“. Na benefičnom koncerte sa prestavili žiaci základnej umeleckej školy, ktorí odohrali hudobné skladby. Taktiež sa predstavil DFS Hviezdička. Na záver odohrali deti scénku pod názvom Smutná princezná. Výťažok benefičného koncertu bol venovaný žiačke Základnej umeleckej školy Soničke Behanovej ,ktorá bojuje s onkologickou chorobou už v mladom veku. Návštevníci koncertu podporili mladú žiačku sumou 420 €. Všetkým návštevníkom ďakujeme za podporu.


 


 

NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2012


Tlačová správa 1/2012
Prezídium súťaže Slovenskej kalendárovej tvorby
Jubileum slovenských kalendárov

Na sklonku roka v Banskej Bystrici už tradične vyhlasujú súťaže slovenskej kalendárovej tvorby – Najkrajší kalendár Slovenska. Táto jediná, prestížna súťaž slovenských kalendárov, začala písať svoju históriu pred 20 rokmi, teda tento ročník je jubilejný. Premiéru bude mať tradične v Banskej Bystrici v historickej budove Župného domu, dnes kultúrneho strediska Štátnej vedeckej knižnici a ďalší spoluorganizátori v tomto roku vyhlásili 10 súťažných kategórií a v každej sa ocenia tri najkrajšie kalendáre. Osobitne sa budú hodnotiť kalendáre firemné a kalendáre, ktoré vydávajú mestá, obce a regióny svoje diela môžu poslať aj ich autori, na rozdiel od iných kategórií, kde kalendáre prihlasujú zväčša vydavatelia, tlačiarne, obecné, mestské alebo krajské úrady. Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže a otvorenie výstavy Najkrajšie kalendáre Slovenska na rok 2012 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutoční 11. apríla 2012. Uzávierka jubilejného 20. ročníka slovenskej kalendárovej tvorby je tak ako obvykle do konca januára 2012. Informácie o súťaži nájdu záujemcovia na špecializovanej webovej stránke www.najkalendar.sk

Výsledky 20. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2012

A5. Mestá
1. Mesto Spišská Nová Ves, kalendár Spišská Nová Ves 2012
2. Zdenka Bačová - Photoart Studio, kalendár Žilina a okolie Impresie 2012
3. Mesto Hriňová, kalendár 120 rokov Hriňovej

Mimoriadne ocenenie za výber netradičnej témy s výrazným humanistickým a sociálnym podtónom bolo udelené mestskému úradu Malacky za kalendár (NE)ZNÁME OSOBNOSTI.


 


 

Deň učiteľov

Dňa 03.04.2012 zástupcovia MsÚ v Hriňovej privítali na pôde mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hriňová pri príležitosti Dňa učiteľov. Učiteľom sa slávnostne prihovoril prednosta mestského úradu Mgr. Marián Ďurica, ktorý odovzdal učiteľom čestné uznania. Nasledovalo divadelné predstavenie Základnej umeleckej školy s muzikálom „Snehulienka a sedem trpaslíkov“, po ktorom nasledovala recepcia pre pozvaných v spoločenskej sále.


Čestné uznania boli udelené:
- Miroslave Hazlingerovej - za zodpovedný prístup k plneniu úloh vyplývajúcich z plánu práce školy, podieľanie sa na skvalitňovaní metodickej úrovne pedagogickej práce,
- Ivete Matúškovej - pri príležitosti životného jubilea a za zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností na úseku predprimárneho vzdelávania,
- Oľge Dymovej - pri príležitosti životného jubilea ,aktívne podieľanie sa na výchovných programoch školy a zodpovedné dlhoročné pôsobenie v školskom klube detí,
- Mgr. Dagmar Střelcovej - za aktívne plnenie výchovno-vzdelávacích programov školy, prípravy projektov a náročnú a obetavú prácu v špeciálnych triedach,
- Mgr. Márii Lalíkovej - za zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností, za podiel na skvalitňovaní vzdelávacích výsledkov žiakov v spoločensko-vednej oblasti,
- Mgr. Jozefíne Dominikovej - zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností, rozvoj talentov v oblasti matematiky a fyziky,podieľanie sa na skvalitňovaní vzdelávacích výsledkov školy,
zo Základnej školy s materskou školou, ul. Školská č. 1575 v Hriňovej


- Mgr. Art. Michalovi Dobiášovi - za úspešné reprezentovanie Základnej umeleckej školy, Mesta Hriňová na celoslovenskej úrovni a nácvik muzikálu,
- Mgr. Vlaste Sandiovej za dekoračnú a výtvarnú činnosť a výtvarnú prípravu muzikálu,
- Mgr. Milanovi Obrtalovi - za úspešné reprezentovanie Základnej umeleckej školy, Mesta Hriňová na celoslovenskej úrovni a nácvik muzikálu,
- Bc. Petrovi Kamenskému - za úspešné reprezentovanie Základnej umeleckej školy na krajskej a celoslovenskej úrovni a Mesta Hriňová,
- Márii Spišiakovej - za zodpovedný prístup k plneniu úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a kvalitné riadenie základnej umeleckej školy,
zo Základnej umeleckej školy, ul. Školská v Hriňovej


- Mgr. Ľubici Šufliarskej - za kvalitnú a inovačnú výchovno-vzdelávaciu prácu, aktualizáciu webovej stránky školy, organizáciu školských akcií a estetizáciu školského prostredia,
- Mgr. Milote Budáčovej - za kvalitné riadenie predmetovej komisie, úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach a organizovanie športových aktivít,
zo Základnej školy s materskou školou, Krivec 1355 v Hriňovej.


- Márii Uhrinovej – za zodpovedný prístup k plneniu úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a kvalitné riadenie materskej školy,
- Andrei Santusovej - za metodicko - poradenskú činnosť, zodpovedný prístup k plneniu úloh vyplývajúcich z plánu práce školy, podieľanie sa na príprave projektov,
z Materskej školy Janka Kráľa, ul. Janka Kráľa 1615 v Hriňovej.


 


 


 

Barbarstvo vs. svetlý príklad

    

     Neskutočne odpudivý pohľad sa dnes naskytol pracovníkom vykonávajúcim upratovacie práce na Lúčnej ulici – sídlisko Murínka. V tesnej blízkosti panelákov -hlavne pod schodiskami – objavili novovytvorené skládky odpadu... Milí občania, sami si urobte úsudok – takéto „krásne“ prostredie si vytvárame pred vchodom do domov, v ktorých bývame? Žeby inšpirácia zo „slávneho“ sídliska Lunik IX? Pritom mesto tieto priestory doteraz čistilo vždy na jar a na jeseň, hoci to ne je jeho povinnosťou. Takže, vážení obyvatelia Murínky: je povinnosťou Vás samotných obyvateľov bytových domov a ich správcov udržiavať čistotu na priestranstvách v ich blízkosti.

 

  

 
     V tom istom čase sa návštevníkovi centra mesta ponúkal nádherný pohľad: pred bytovým domom č. 1574 (blok 14) stretáte usmiatych obyvateľov v dôchodcovskom veku s metlami, lopatami a iným náradím v rukách. Výsledok ich práce posúďte sami, podľa priložených fotografií... Ďakujeme, milí spoluobčania!


 


 

Tenisové kurty k dispozícii pre športovú verejnosť.

Kde nás nájdete: Smer od Zvolena smerom na Detviansku Hutu odbočka na futbalový štadión.

Areál: dva tenisové kurty s umelou trávou

    

Jednorazové  vstupné na tenisový kurt  - 1 hodina:   domáci 3,00 € / cudzí 3,50 €.

V čase od 8:00 h do 14:00 h platí pre osoby mladšie ako 15 rokov 50 % zľava z jednorázovej ceny za prenájom ihrísk. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu užívať ihriská len pod dozorom dospelej osoby

Forma úhrady: Pri jednorázovom prenájme ihrísk zaplatí nájomca cenu za prenájom tenisového kurtu, priamo na danom ihrisku správcovi športového areálu. Prenajímateľ je povinný vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení jednorazového lístka s uvedením dátumu jeho platnosti.

Ceny permanentky za prenájom tenisového kurtu - 50 hodín je 120,- €.

Pre osoby mladšie ako 15 rokov platí 50 % zľava z ceny permanentky za prenájom ihriska.

Forma úhrady: Permanentky si môže nájomca zakúpiť na Mestskom úrade – Oddelenie kultúry, mládeže a športu, kde mu zároveň bude permanentka vystavená s uvedením: mena nájomcu, názvu športoviska a ceny permanentky. V cene permanentky je zahrnutých 25 dvojhodinových prenájmov vybraného športoviska (celkovo teda 50 hodín) alebo ročný prenájom s uvedením času a dní v kalendárnom roku maximálne však 4 hodiny v týždni v čase od 15:00 hod. do 20:00 hod.

Kontakt: správca štadióna : 045/5497483, 0908 858 727
MsKS : 045/5497489

e-mail: msks.kino@hrinova.sk


 


 

 

Hriňovské divadlo

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA SUCHEJ TRÁVY!!! V posledných dňoch sme v Hriňovej zaznamenali 3 výjazdy k nebezpečným požiarom.

Detský folklórny súbor Hviezdička

Jarná tanečná zumbapárty

HRIŇOVSKÉ DNI DIVADLA 2012 5. ročník medzinárodného festivalu divadla a umenia (8. - 11. marec 2012)

Hriňovské dni divadla 2012

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-6 z 14

XIV. CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-3 z 7

18. Mestský ples

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-3 z 12

Mesto Hriňová ponúka záujemcom na zakúpenie nasledovné propagačné materiály:

 

Kalendár s fotografiami Hriňovej na roky 2012 – 2013                    5,- € / ks

 

Mapa Hriňovej                                                                                   2,- € / ks

 

 DVD „Gazdovanie na Hriňovských lazoch“                                          3,- € / ks

www.youtube.com/watch

 

Balenie 3 DVD „Muziky pod Poľanou + Gazdovanie na Hriňovských lazoch“     7,- € / balenie

www.youtube.com/watch

Uvedené propagačné materiály je možné zakúpiť v nasledovných predajniach:

Anna Latináková – FAROT            v centre mesta

Juraj Stieranka – TECHNOKOV      na Jarmočnej ulici

Gabriela Konôpková – Potraviny    pri križovatke Riečka – Zdurnovci

Marta Machavová - PAKS             knihkupectvo v centre mesta

a taktiež v Kancelárii prvého kontaktu na MsÚ Hriňová. 


 


 


 

 
 02 SITUACIA.pdf (381.9 kB) 02 SITUACIA.pdf (381.9 kB)

 

 

 
 TITULKA.pdf (518.7 kB) TITULKA.pdf (518.7 kB)

 

V záujme priblíženia výkonu miestnej samosprávy priamo k Vám - občanom, sme pre Vás pripravili ponuku riešenia základných životných situácií priamo z domu prostredníctvom inteligentných elekronických formulárov.

Čo je to iPoint? Ktoré situácie môžem riešiť priamo z domu? Ako sa zaregistrovať? Ako začať systém využívať? Odpovede na tieto otázky nájdete  na tomto mieste.

 


 


 

Mikuláš

Ako každý rok aj tento rok navštívil Mikuláš naše mesto. Najprv pozdravil a obdaroval najmenších v materských školách. V poobedňajších hodinách pozdravil obyvateľov Domova dôchodcov. Mikulášske turné zakončil pri vysvietenom stromčeku pred Kostolom sv. Petra a Pavla.


 


 

Hriňovskí betlehemci v Šalgotariáne

Betlehemci DFS Hviezdička sa predstavili 6.12.2011 v Krajskej knižnici Balaszi Bálinta v Šalgotariáne pri príležitosti vyhodnotenia fotografickej súťaže. Chlapci spríjemnili prítomným predvianočné dni. V knižnici budú do 15. decembra vystavené aj betlehemčeky z Hriňovej.


 


 
Motokrosový areál - ROZSAH HODNOTENIA A ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

Informácia pre verejnosť

Dňa 6.12.2011 bol na Mesto Hriňová doručený "Rozsah hodnotenia a časový harmonogram" pre navrhovanú činnosť "Motokrosový areál - Klopotovo, Hriňová" z Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene, ktorý bol určený podľa § 30 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý bol prerokovaný dňa 29.11.2011 s navrhovateľom - MOTOCROSS TEAM Hriňová - OZ, s pozvanými dotknutými orgánmi a s dotknutou obcou.

Podľa § 30 ods. 4 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou bez zbytočného odkladu informovať vhodným spôsobom verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia.

Podľa § 30 ods. 5 môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 dní od jeho zverejnenia podľa ods. 4 na OÚŽP vo Zvolene, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta, dňa 7.12.2011.

 


 

Celoslovenská prehliadka detských muzikálov


 

Mesto Hriňová v spolupráci so Základnou umelecku školou Hriňová a za finančnej podpory Ministerstva kultúry usporiadali prvú Celoslovenskú prehliadku detských muzikálov na pôde nášho mesta. Na prehliadke sa zúčastnili štyri základné umelecké školy z celého Slovenska a to ZUŠ Očová, ZUŠ Nováky, ZUŠ Topoľčany a domáca základná umelecká škola. Hostiteľská škola z Hriňovej sa predstavila s muzikálom "Múdry Maťko a blázni", Očovčania vystúpili s muzikálom "O dvanástich mesiačikoch" a hostia z Novák s muzikálom "Deň a noc". Mladí umelci z ZUŠ Topoľčany odohrali muzikál "Neobyčajná hudobná škola". Predstavenia hodnotila odborná porota v zložení Mgr. art. Janko Chalúpka, Mgr. art. Katarína Hitzingerová a Bc. Matej Štesko. Porota hodnotila dramaturgiu, scénografiu, hudbu a hudobné aranžmá. Tiež sa vyjadrovala k jednotlivým hereckým výkonom. Nakoľko tento ročník bol nultý, prehliadka bola nesúťažná. O to uvolnenejšia a lepšia bola atmosféra a výkony malých hercov. Školy mali možnosť porovnať si umelecké spracovanie navzájom a tiež si vyskúšať odozvu detského publika. Muzikálovú tvorbu si prišli pozrieť deti z materských a základných škôl z Hriňovej a Korytárok. Všetci účastníci hodnotili prehliadku pozitívne a prajú si jej pokračovanie v budúcom roku. Nakoľko takýto druh podujatia doteraz na Slovensku absentoval, je veľmi žiadúce, aby sa v tejto aktivite pokračovalo. Usporiadateľ vyjadril takisto vôľu zorganizovať prehliadku aj v budúcom roku, ktorá je do hlavnej miery podmienená finančným príspevkom Ministerstva kultúry.


 


 

 

 

Riešenie odpadového hospodárstva a rekonštrukcia cesty Snohy

 


 

Folklór bez hraníc


DFS Hviezdička je spoluorganizátor festivalu Deti pod Poľanou a už tradične si pozýva hosťa zo zahraničia, s ktorým následne realizuje výmenný pobyt. Po Spolku Detvan zo Srbska sa na jubilejnom piatom ročníku predstavilo združenie Limbora. A práve v mesiaci českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti spomenuté združenie organizuje podujatie pod názvom - Folklór bez hraníc, na ktorom sa náš súbor predstavil. Podujatie sa konalo v divadle u Hasičů v centre metropoly Českej republiky v Prahe. Súbor sa predstavil s piatimi vstupmi, v ktorých prezentoval spev, hudbu a tanec z Podpoľania. Podľa potlesku a následných ohlasov zaujala živelnosť podpolianskeho folklóru a jeho interpretácia prostredníctvom spevákov, hudobníkov či tanečníkov zo súboru Hviezdička z Hriňovej.
OZ DFS Hviezdička v zastúpení predsedu Mgr. Milana Obrtala, ďakuje Ministerstvu kultúry SR za finančný príspevok na dopravu a mestu Hriňová v zastúpení primátorom mesta Mgr. Stanislavom Horníkom, za finančný príspevok, ktorým sme si čiastočne pokryli náklady spojené s pobytom i prehliadkou mesta a z tohto príspevku si zakúpili členovia ľudovej hudby sláčiky i struny. Vážime si tejto podpory, nakoľko by bez nej bol v oveľa väčšej miere zaťažený rodinný rozpočet členov súboru.
Sú tri hodiny ráno. Je piatok 14. októbra 2011 a autobus s členmi DFS Hviezdička mieri do metropoly Českej republiky - Prahy. Okolo obeda autobus zaparkuje pred hotelom Ruda na okraji Prahy. Nakoľko sa môžeme ubytovať len od 14. hodiny, vyberáme sa spoznávať mesto. Pešo? To určite nie. Vstupujeme do metra a aký to zážitok pre väčšinu detí. Rátame zastávky a vystupujeme na stanici Múzeum. Vychádzame z podzemia a pred nami - Václavské námestie – pár fotiek a smerujeme k Orloju. O tretej popoludní sa nám naskytá pohľad, ktorý každú hodinu láka masy návštevníkov. Neďaleko sa nachádza múzeum voskových figurín. Prechádzame úzkymi chodbami a každú chvíľu sa stretávame s významnými osobnosťami. Zrejme si dali bobríka mlčanlivosti, nakoľko ani jednému nebolo do reči.  Aby toho nebolo málo, naše kroky smerujú na slávny Karlov most. Zvečerieva sa, hlad a chlad nás poháňajú do miesta nášho príchodu. Ubytujeme sa, večera a povinné behanie z izby do izby. Bývame na ôsmom a deviatom poschodí a rýchlovýťah sa stal jednou z atrakcií. Sobota ráno. Raňajky. A aké! – na švédsky spôsob. Po pamätihodnostiach nasleduje útok na obchodné centrum. Darčeky, nejaké to oblečenie. Presun do hotela, obed, nakladanie krojov a smer – Divadlo u Hasičů. Generálka - chvíľa pauzy na občerstvenie – vystúpenie. Páni, tak to už hej – stáť na javisku, na ktorom účinkujú herecké hviezdy. Na záver mnohostranné poďakovanie. Pri rozlúčke, zanôtime pár piesní a s dobrým pocitom sa presúvame do hotela. Nedeľa ráno. Desať hodín – opúšťame hotel a smer? Ako ináč - metro – naposledy. Cez námestíčko rovno do davu. Po schodoch, po schodoch poznávame panorámu Prahy. Najvyšší bod a Hradčany. Očarení. Krásu zhmotnenú v čase umocňuje nádherné slnečné počasie. Pár fotiek do albumu – a zostupujeme smer Karlov most – tentokrát z druhej strany. Cestou lákajú nespočetné obchodíky so suvenírmi. No nevojdi a nekúp! Naše kroky smerujú na hlavné nástupište, kde nás čaká náš autobus a manželia Jinovci – vzácni ľudia. Ako vždy srdeční, usmiati s darčekmi a občerstvením na cestu. Pár slov na rozlúčku. A dovidenia Praha. Bolo nám neskutočne dobre.
Autor: DFS Hviezdička


 


 

Strašidelný kulturák


 

120 ROKOV HRIŇOVEJ

 

 


J. Trebulová, f: L.Šlajferčík, v: R. Miartuš

 


Už 120. výročie osamostatnenia sa od Detvy oslavovalo mesto Hriňová vo veľkom štýle. V piatok, 21. októbra, na slávnostnej akadémii ukázalo to najlepšie z tvorby svojich rodákov. Primátor, Stanislav Horník, zároveň udelil dvanástim osobnostiam kultúrneho a spoločenského života Ceny primátora mesta.

Kinosála Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej sa zapĺňa a počet návštevníkov by jej mohol závidieť aj nejeden tu premietaný kinohit. Domáci nesklamali a prišli osláviť už 120. narodeniny svojho mesta. Program otvárajú fujaristi a verše Matúša Báťku. Prihovára sa nám primátor Horník, ktorý víta i významných hostí večera. V hľadisku totiž sedí aj predseda BBSK Vladimír Maňka, europoslanec za ČR Jaromír Kohlíček, prednostovia obvodných úradov a viacero primátorov a starostov okolitých okresov. Dôležitou súčasťou podujatia je ocenenie a pripomenutie si diela ľudí, ktorí výnimočne prispeli do života mesta. Župan Maňka vyzdvihuje našu históriu, folklór, cení si investície v meste a spomína vtipné príbehy z nášho kraja. Po krátkom zhrnutí dôležitých medzníkov v dejinách Hriňovej a básňach žiakov základnej školy sa začína udeľovanie cien.

Prvú dostáva Ing. Miroslav Petrus, a to za dlhoročnú prácu a úspešné vedenie základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Hriňovej. Ocenenie nečakal a skromne si myslí, že tu žije veľa ľudí, ktorí by si ho zaslúžili viac. Predsedom Jednoty dôchodcov v meste je už desať rokov a momentálne v nej pripravujú Mikulášsky večierok, ako poslednú akciu v tomto roku.

Druhá cena patrí Ivanovi Kopáčikovi za prínos pre rozvoj kultúry a celoživotnú prácu v Zbore pre občianske záležitosti.

Po vystúpení Ženskej speváckej skupiny Hriňovčianky tretiu cenu primátor udeľuje Emilovi Šulekovi za celoživotnú prácu pre rozvoj hriňovského folklóru.

Štvrtá cena sa ušla Mgr. Milanovi Obrtalovi za mimoriadny prínos pri práci s mládežou a šírení dobrého mena mesta prostredníctvom folklóru a ľudového umenia. Mládeži sa venuje od šestnástich rokov a dosiahli spolu veľa úspechov. S niektorými choreografiami postúpili i na celoslovenskú súťaž choreografií, zúčastňujú sa festivalov doma i v zahraničí. Pred niekoľkými dňami sa vrátili z Prahy, kde si ich pozval súbor, ktorý vystupoval na festivale Deti pod Poľanou. Cena je pre neho príjemným prekvapením, aj vzhľadom na jeho nižší vek.

Nasleduje trojica cien udelená In memoriam. Zuzane Panákovej za celoživotnú prácu pre rozvoj folklóru a ľudovej kultúry, Jánovi Čipčalovi za celoživotný prínos pri zachovaní ľudového umenia a miestnej kultúry a za rozvoj umeleckého rezbárstva. Ocenený bol aj Bohuslav Kaľamár, a to za rozvoj kultúry, osobitne divadelného a filmového umenia a za šírenie dobrého mena mesta.

Po piesni Moniky Vilhanovej a hre na klarinete Adriany Gondovej sa v udeľovaní cien pokračuje. Trošku z iného súdka je prínos Ing. Romana Václavíka. Cenu získava za rozvoj strojárstva a transformáciu významnej strojárenskej spoločnosti, ako garanta zamestnanosti v meste Hriňová.

Cenu si preberá aj Martin Kopor za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti kultúry a za propagáciu mesta prostredníctvom rozhlasovej redakčnej práce. Zaznieva jedna z jeho prvých rozhlasových reportáží, kde hrá hlavnú úlohu obyčajná kára a obecenstvo vybuchuje smiechom. S Martinom sme sa krátko po udelení ceny porozprávali a čo nám všetko prezradil, si môžete prečítať tu.

Na pódium si prichádza prevziať cenu aj kráľ slovenského komiksu Jozef „Danglár“ Gertli, a to za mimoriadny prínos v oblasti výtvarného umenia, komiksu a ilustračnej tvorby a za šírenie dobrého mena mesta.

Po vystúpení ľudovej hudby pri Detskom folklórnom súbore Hviezdička sú ocenení i Latinákovci. Lukáš Latinák st. za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj kultúry a hriňovského divadelníctva a Lukáš Latinák ml. za rozvoj kultúry, osobitne divadelného a filmového umenia a za šírenie dobrého mena mesta.

Po udelení cien nasledujú Variácie Matúša Báťku v pôvodnom zložení Martin Kopor, Lukáš Latinák st., Emil Ľupták a samotný Matúš Báťka, ktorý do Variácií pripravil veršovanky. Na scénu už prichádza Folklórny súbor Hriňovčan a všetci hostia sú pozvaní na recepciu v spoločenskej sále.

Tam zábava v sprievode ľudovej hudby a tanca pokračuje. Veď prečo by aj nemala. Mesto Hriňová má za sebou 120 rokov samostatnosti a to už je dôvod na oslavu…

originálny článok + foto + video http://dtonline.sk/foto-video-hrinova-na-udelovani-cien-so-svojimi-najvacsimi-tahakmi/

 

Krátko z histórie:
Od roku 1638, kedy sa z očovského a slatinského chotára vyčlenila samostatná obec Detva, začalo sa postupne osídľovať aj územie dnešnej Hriňovej. Najintenzívnejšie osídľovanie v oblasti Hriňovej sa začalo koncentrovať najmä od začiatku 19. storočia, čo súviselo s nárastom počtu roľníckeho obyvateľstva, ale aj s rozvojom sklárstva v tomto regióne. Uhorské ministerstvo vnútra povolilo 21. októbra 1890 osamostatnenie sa Hriňovej od Detvy. Obec sa vytvorila v politickom okrese ,,Veľkoslatinskom". Municipiálny výbor Zvolenskej župy schválil zriaďujúci štatút dňa 5. septembra 1891 pod číslom 322/1891. Od tohto dátumu existuje Hriňová ako samostatná obec. Okrem vlastnej osady Hriňová (Herencsvölgy) boli do novej obce začlenené mnohé okolité osady a lazy: Krivec I. a II., Slanec, Mangútovo, Štoliansko, Gondova jama, Biele Vody, Vrch Slatina, Magura, Snohy a Vrchdobroč. V čase vzniku mala Hriňová viac ako 6 000 obyvateľov.

  


 

SRRZ- Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Hriňová veľmi pekne ďakuje VÚC Banská Bystrica za pridelenú dotáciu 500,-€ na kúpu akordeónu. SRDEČNÁ VĎAKA!


Opäť sa suverénne stali aj Majsterkami okresu Detva v malom futbale !!! Rozdrvili súperky v 4 zápasoch so skóre 19:1 !!! V obidvoch turnajoch majstrovstiev okresu Detva, v malom i veľkom futbale, v 7 zápasoch, strelili 39 gólov, dostali 3 !!!


 


 

   

PRIDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Z REZERVY PREDSEDNÍČKY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Rozhodnutím predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej zo dňa 18. júna 2011 bolo Mestu Hriňová odsúhlasené poskytnutie dotácie na projekt „Rekonštrukcia a tepelná ochrana Základnej umeleckej školy v Hriňovej“ v sume 15 000,- EUR. Cieľom projektu je zateplenie fasády objektu ZUŠ a oprava zatekajúcej strechy.

Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej na svojom III. zasadnutí schválilo uznesením č. MsZ/I/20 poskytnutie spoluúčasti mesta vo výške 50% z celkových nákladov projektu. Následne mesto vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž. Na základe výsledku verejného obstarávania dielo realizuje spoločnosť UNIOS, s.r.o. Zvolen. Predpokladané odovzdanie diela do 31.10.2011.


  

 

 

 

 

  

 

MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM V HRIŇOVEJ

Mesto Hriňová v zmysle uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 6/2011 zo dňa 29. marca 2011 získalo nenávratný finančný príspevok na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Monitorovací kamerový systém v Hriňovej“ vo výške 10 000,- EUR.

Na základe zmluvy uzavretej medzi Obvodným úradom v Banskej Bystrici a Mestom Hriňová mesto do konca roka 2011 zabezpečí vybudovanie a prevádzkovanie kamerového systému vo vytypovaných monitorovacích uzloch. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti občanov, eliminácia škôd na majetku, ako aj zníženie kriminality detí a mládeže v našom meste. Prvý monitorovací kamerový systém v meste má prispieť k väčšej objasnenosti priestupkov a trestných činov.

 

 


 


 

 

 

 


 

  


 


 

Hriňovský víkend

Hriňovský víkend

Gazdovanie na Hriňovských lazoch a 5. ročník Muziky pod Poľanou

 

 Foto: Anton Trebuľa Kečkár
 

www.sme.sk - Výročie oslávili Hriňovčania dvoma podujatiami.
 

www.dtonline.sk - V Hriňovej ožili tradície.

Fotky: http://keckar.rajce.idnes.cz/Gazdovanie_na_hrinovskych_lazoch_2011-_1.cast_Hrinova-Slanec_-Anton_TREBULA-Keckar/
 http://keckar.rajce.idnes.cz/Gazdovanie_na_hrinovskych_lazoch_2011-_2.cast_Hrinova-Slanec_-Anton_TREBULA-Keckar/

 Foto: Anton Trebuľa Kečkár

Dňa 28.08.2011 sa konal 5. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb „Muziky pod Poľanou“ na Raticovom Vrchu v Hriňovej. Pod taktovkou programového vedúceho Romana Malatinca vystúpilo spolu 15 muzík v dvoch programových blokoch. Hlavným aktérom boli členovia Poddukelského umeleckého ľudového súbou s programom “Očarení pohľadom“, ďalej sa predstavili ĽH Ďatelinka, ĽH Tomáša Šufliarskero z Detvy, ĽH Jána Paprčku ml., ĽH DFS Hviezdička pod vedením p. Barošovej z Hriňovej Cimbalová muzika Petra Mičky - Česká republika, ĽH Ziemia Myślenicka – Poľsko, ĽH Svrčkovci - Maďarsko a ďalší. Ponúkaný program si prišlo pozrieť spolu takmer 1200 divákov, ktorí mohli odložiť svoje deti v detskom kútiku „Medovníkový domček“. Starší diváci využili možnosť občerstviť sa, prezrieť si práce ľudových remeselníkov a taktiež fotografickú výstavu autora Antona Trebuľu „Kečkára“. Sprievodnou akciou bola výstava krojovaných bábik Zväzu Slovákov v Maďarsku na Mestskom úrade pod názvom „Krása, ktorú neodviali stáročia“.
Ďakujeme hlavným sponzorom podujatia

Medzinárodný Vyšehradský fond
- Ministerstvo kultúry SR
- BBSK
- SD JHR Hriňová


 

Ďakujeme kapucínom z Raticovho Vrchu za podporu.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nás podporili pri akcii.
 

Poďakovanie
Milí spoluobčania, Mesto Hriňová zorganizovalo dňa 28.8.2011 Muziky pod Poľanou, kde sa hlavne vďaka sponzorovi p. Františkovi INDROVI predával mestský guľáš. Výťažok z jeho predaja v sume 150 € bude odovzdaný MŠ J. Kráľa na zakúpenie hračiek do novej triedy.
Ďakujeme za podporu.


 


 

 

„ČARODEJNÍK LÚČNICE ŠTEFAN NOSÁĽ“

 

V piatok 8. júla 2011 poctil mesto Hriňová svojou návštevou jeho čestný občan prof. Štefan Nosáľ. Na pôde mestského úradu ho privítal zástupca primátora p. Miloš Brašeň a prednosta MsÚ Mgr. Marián Ďurica. Pán profesor venoval mestu knihu Drahoslava Machalu „ČARODEJNÍK LÚČNICE ŠTEFAN NOSÁĽ“. Počas príjemného stretnutia dokonca zahral na fujare. Neskôr si v priestoroch MsKS prezrel výstavu Zbierka Anny Halajovej-Kmeťovej Dedičstvo matky, pričom sa autorke výstavy podpísal do kroniky.
Pán profesor, ďakujeme za návštevu a tešíme sa do videnia!


 


 


 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v malom futbale Jednota futbal CUP

 

 

21. a 22.júna 2011 sa v Kopčanoch pri Skalici na ihrisku TJ uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v malom futbale Jednota futbal CUP. Organizátormi majstrovstiev bola OR SAŠŠ Skalica, ZŠ Kopčany a Obec Kopčany.V Kopčanoch sa zišli majstri ôsmich krajov Slovenska v kategóriách mladší žiaci, starší žiaci a staršie žiačky. Tituly majstrov Slovenska pre rok 2011 získali družstvá mladších žiakov zo ZŠ, ul. Sv.Michala 42, Levice, starších žiakov zo ZŠ Kornela Mahra, Trnava a starších žiačok zo ZŠ s MŠ, Školská 1575, Hriňová.

Víťazom srdečne k titulom majstrov Slovenska blahoželáme !

http://www.futbalsfz.sk/slovensko/zaujimavosti/novinka/ziacky-z-hrinovej-a-ziaci-z-trnavy-a-levic-vitazmi-majstrovstiev-sr-v-malom-futbale.html

http://keckar.rajce.idnes.cz/Dievky_1.ZS_Hrinova_su_MAJSTERKY_SLOVENSKA_Jednota_Cup_2011_vo_futbale_-2-_Anton_TREBULA-Keckar/
http://keckar.rajce.idnes.cz/Dievky_1.ZS_Hrinova_su_MAJSTERKY_SLOVENSKA_Jednota_Cup_2011_vo_futbale_-1-_Anton_TREBULA-Keckar/


 


 

 ,,Beh do vrchu" Košútka 2011

 

V sobotu 18.6.2011 privítalo Ski centrum KOŠÚTKA všetkých nadšencov behu na podujatí "Beh do vrchu" Košútka 2011.
Na štart sa postavilo 114 štartujúcich , ktorí bežali od profesionálov až cez rekreačných bežcov. Súťažiaci v otvorenej kategórii mali trať 1000 m na vrchol zjazdovky . Profesionálni bežci (muži/ženy) súperili na trati 2 x 1000 m. Medzi behmi mali 30 minút prestávku na oddych.
Podujatie organizovalo mesto Hriňová, Ski centrum KOŠÚTKA a OZ SPORTPOLANA.
Výsledky z tohto podujatia nájdete na www.sportpolana.com.


 

Foto: Ľudko Neupauer


 

Koncoročný koncert pri príležitosti "Dňa otcov"

 

 

Pri príležitosti Dňa otcov sa predstavili žiaci základnej umeleckej školy so svojím koncoročným koncertom. Zastúpený bol hudobný, literárno-dramatický a tanečný odbor. Tanečný odbor zastupovali absolventi. Žiaci literárno-dramatického odboru odohrali divadelnú hru Medovníkový domček. Hudobný odbor predviedol prierez hudobnými nástrojmi a skladbami. Vo vestibule MsKS sa prezentoval výtvarný odbor výstavou žiackych prác.
Na záver koncertu odovzdala riaditeľka ZUŠ pani Mária Spišiaková ocenenia absolventom tanečného odboru. Žiakom a divákom sa na záver prihovoril primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník, ktorý všetkým zaželal veľa úspechov a trpezlivosti v ich ďalšom umeleckom živote.


Tanečné vystúpenie Fresh

Foto: Lukáš Šlajferčík

V nedeľu 19.6.2011 sa Vám predstavila tanečná skupina Fresh svojím prvým koncertom. Na vystúpení sa predviedli všetky deti tanečnej skupiny pod vedením Evky Šlajferčíkovej.
Tanečné vystúpenie sprevádzali Michal Kamenský a Barbora Melicherčíková piesňami na akustickej gitare s husľovým doprovodom. Ako hosť sa prestavila Maja Babicová s deťmi z detského domova. Koncert moderoval Martin Miklian, ktorý mal za úlohu spovedať členky tanečnej skupiny Fresh.
Za spoluprácu sa chceme poďakovať Peťovi Ľuptákovi a sponzorom Mesto Hriňová, ROBSTROJ s. r o., Kvetinárstvo – Jaroslava Vilhanová, V- SPOJ, Koliba, Centrum – Elena Mitterová a LaFonta-disco bar.  


 

Požehnanie krížovej cesty

 

V nedeľu, 22. mája 2011, sa v Hriňovej na Klopotove konala slávnostná sv. omša, ktorú slúžil banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Počas sv. omše pán biskup požehnal novovybudovanú krížovú cestu. Slávnosti sa za pekného slnečného počasia zúčastnili stovky Hriňovčanov ale aj hostí z okolitých miest a obcí. K slávnostnej atmosfére prispeli Hriňovčania v krojoch, cirkevný spevokol, prvoprijímajúce deti a dychová hudba Hriňovčianka.

Na záver sa prítomným s poďakovaním prihovoril primátor mesta Mgr. Stanislav Horník.


 

 


 

 Detské ihrisko

 

Pre našich najmenších a ich rodičov bolo dnes 4. apríla 2011 na sezónu 2011 otvorené detské ihrisko na sídlisku Stred. Veríme, že bude maximálne využité k spokojnosti všetkých, pre ktorých je určené. Touto cestou prosíme všetkých občanov o dodržiavanie prevádzkového poriadku tohto ihriska, ktorý je vyvesený priamo na ihrisku.

V prípade spozorovania čo i len náznaku poškodzovania detského ihriska prosíme toto ihneď oznámiť na Mestský úrad (045/5497 112, 0905 555 963), mimo úradných hodín MsÚ na Obvodné oddelenie PZ v Hriňovej (045/ 5497 044, 5497 433).

   


 
Prevádzkové pokyny ku trampolíne
 S20C-411042110501.pdf (51.8 kB) (51.8 kB)

 

dnes je: 1.4.2015

meniny má: Hugo

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať


English version
Magyar verzió

6489523

Úvodná stránka