Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Tlačivá na stiahnutie

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úradná tabuľa

Furmanské preteky 2018

Predajné miesta sú obsadené

Obsah

Aktuality

13.09.2018

Oslavy  74. výročia SNP v Hriňovej

Oslavy 74. výročia SNP v Hriňovej

26. augusta si primátor mesta Mgr. Stanislav Horník, členovia ZOSZPB a zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave p. Michail Machekin položením kytíc pripomenuli Slovenské národné povstanie pri pomníku padlých na Poľane.

Detail

13.09.2018

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Hriňová formou priameho prenájmu  - nebytové priestory v budove Mestského úradu v Hriňovej súp.   č. 1612

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Hriňová formou priameho prenájmu - nebytové priestory v budove Mestského úradu v Hriňovej súp. č. 1612

Mesto Hriňová v súlade so zákonom NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hriňová a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva, schválených uznesením MsZ v Hriňovej č. 5/V/1 zo dňa 23. 6. 2015 v znení ich neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovného nebytového priestoru vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:

Detail

13.09.2018

Obchodná verejná súťaž - bývalá škola Krivec č. 1917 (Raticov Vrch)

Obchodná verejná súťaž - bývalá škola Krivec č. 1917 (Raticov Vrch)

Mesto Hriňová v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hriňová a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Hriňová

Detail

12.09.2018

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročník 1

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: - zdravý životný štýl - ako chcem tráviť voľný čas - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Detail

12.09.2018

Európsky týždeň mobility 1

Európsky týždeň mobility

BANSKÁ BYSTRICA. Cestujúci v celom kraji počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra môžu cestovať za polovičné cestovné. Banskobystrický samosprávny kraj sa rozhodol podporiť týždeň mobility z vlastných zdrojov a umožniť tak cestujúcim v prímestskej autobusovej doprave cestovať za takmer polovičné cestovné.

Detail

11.09.2018

Pozvánka na zasadnutie MsZ v Hriňovej 27.09.2018

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta Hriňová zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 27. septembra 2018 o 15.30 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej.

Detail

Kalendár akcií

25.09.2018

Odber krvi mobilnou jednotkou 1

Odber krvi mobilnou jednotkou

Národná transfúzna služba SR, Mesto Hriňová a Územný spolok Slovenského červeného kríža Vás pozývajú dňa 24. januára 2018 (streda) od 8.00 do 10.00 hod. ďalšie odbery: 29. mája 2018 a 25. septembra 2018 do Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej na odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby SR.

Detail

29.09.2018

Dve nevesty a jedna svadba 1

Dve nevesty a jedna svadba

Marie (Anna Polívková) je typická mestská singl. Pracuje síce ako úspešná televízna moderátorka, ale vo vzťahoch má dar priťahovať iba hlupákov. Naopak, jej sestra Karolína (Ester Geislerová) už toho pravého našla a plánuje svadbu.

Detail

30.09.2018

Modrá Jonatánka - Hradná dračica 1

Modrá Jonatánka - Hradná dračica

Veselý príbeh modrého dráčika, ktorý prišiel na svet za podivuhodných okolností, v podivuhodnom kráľovstve.

Detail

30.09.2018

Jááánošííík 1

Jááánošííík

Najznámejšia paródia S.Štepku na nášho národného hrdinu.

Detail

07.10.2018

Dve a pol kačky 1

Dve a pol kačky

Rodina, akú by ste nečakali Tieto vtáky rozhodne nie sú nahnevané, svoj život si užívajú plnými zobákmi. Byť v husej koži je ťažká pohoda, predovšetkým pre gunára v najlepších rokoch. Animovaná komédia "Dve a pol kačky" prinesie jednému takému gunárovi špeciálnu úlohu

Detail