Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

20.03.2017

StVPS

Usmernenie – analýza vody

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. prichádza aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa vody s ponukou bezplatnej analýzy pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany.

Detail

16.03.2017

upsvar

OZNAM

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen pracovisko Detva oznamuje podnikateľom a živnostníkom nášho mesta (našej obce), že v rámci projektov na zníženie nezamestnanosti je možné podporiť vznik nového pracovného miesta finančným príspevkom od úradu práce.

Detail

10.03.2017

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE MDŽ

V utorok 7. marca 2017 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konalo „SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE“ pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien, ktoré pre svoje členky pripravil výbor ZO JDS Hriňová. Stretnutia sa zúčastnilo cca 100 členiek a pozvané pracovníčky MsÚ Hriňová, ktoré spolupracujú s našou organizáciou. Ako hostia sa zúčastnili predsedkyňa OO JDS Detva pani Alžbeta Vajajiová a primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník.

Detail

10.03.2017

Poďakovanie Fondu na podporu umenia 2

Poďakovanie Fondu na podporu umenia

Detský folklórny súbor Hviezdička Hriňová, občianske združenie, veľmi pekne ďakuje za poskytnutie dotácie na XI. Medzinárodný detský folklórny festival "Deti pod Poľanou", ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. SRDEČNÁ VĎAKA!

Detail

06.03.2017

Obchodna verejna súťaž - prevádzková budova

Mesto Hriňová v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hriňová a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva - Vyhlasuje - Obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Hriňová

Detail

06.03.2017

Oznámenie

Oznámenie vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov

Oznámenie vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov na území mesta Hriňová – o povinnosti odstraňovania zaburinenia pozemkov.

Detail

Kalendár akcií

25.03.2017

My, vrabčiaci 1

My, vrabčiaci

Základná umelecká škola v Hriňovej, Vás pozýva na premiéru muzikálu My, vrabčiaci

Detail

25.03.2017

My, vrabčiaci 1

My, vrabčiaci

Základná umelecká škola v Hriňovej, Vás pozýva na premiéru muzikálu My, vrabčiaci

Detail

25.03.2017

Celkom malé divadlo - Pozerajte bez predsudkov

Sobotný večer bude patriť Celkom malému divadlu zo Starého Tekova! 25. marec - 20.00 - Msks Hriňová! "Nenáročná komédia o náročných vzťahoch"

Detail

24.03.2017 - 26.03.2017

Hriňovské Dni Divadla

Práve ste klikli na udalosť Hriňovských Dní Divadla 2017 a my vieme prečo! Pretože v každom v nás drieme umelecká duša, ktorá vie oceniť prácu profesionálnych, ale i ochotníckych hercov, ktorí pripravujú už výročný - desiaty ročník festivalu divadla a umenia. Ako každý rok sa stretneme v MsKS v Hriňovej a spoločne sa ponoríme do divadelnej amtosféry. Sledujte nás aj na stránke Hriňovské Dni Divadla.

Detail

26.03.2017

Majstrovský futbalový zápas IV. Ligy 1

Majstrovský futbalový zápas IV. Ligy

Mestský futbalový klub Spartak Hriňová pozýva na majstrovský futbalový zápas IV. Ligy.

Detail