Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

25.04.2017

Pozvánka na zhromaždenie - Spoločná hora Hriňová Chabadové

Výbor - „Spoločná hora Hriňová - Chabadové p.s." Vás pozýva na zasadnutie zhromaždenia spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.5.2017 o 9:30 hod. v kinosále MsKS v Hriňovej.

Detail

13.04.2017

MOŽNOSTI ODBYTU PRE MALÝCH FARMÁROV 1

MOŽNOSTI ODBYTU PRE MALÝCH FARMÁROV

Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja v spolupráci so SOŠ Pod Bánošom a Vidieckou platformou si Vás dovoľujú pozvať na pracovný seminár MOŽNOSTI ODBYTU PRE MALÝCH FARMÁROV ktorý sa uskutoční počas Otvárania Banoša dňa 22.4. 2017 o 13:00 v jedálni SOŠ Pod Bánošom 80 Banská Bystrica

Detail

13.04.2017

Deň učiteľov 2017

Dňa 12.04.2017 primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník privítal v kinosále Mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov.

Detail

11.04.2017

Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, vlastnosti a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou a tiež zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.

Detail

11.04.2017

Oznámenie

Oznámenie vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov

Oznámenie vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov na území mesta Hriňová – o povinnosti odstraňovania zaburinenia pozemkov.

Detail

31.03.2017

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej

P O Z V Á N K A Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 11. apríla 2017 o 13.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej.

Detail

Kalendár akcií

29.04.2017

III. ročník Furmansko-remeselníckeho dňa 1

III. ročník Furmansko-remeselníckeho dňa

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci v spolupráci s Asociáciou furmanov Slovenska organizuje III. ročník Furmansko-remeselníckeho dňa, ktorý sa uskutoční v areáli Školského hospodárstva Ľadovo (v Lučenci) dňa 29. apríla 2017.

Detail

30.04.2017

CEZ KOSTI MŔTVYCH 1

CEZ KOSTI MŔTVYCH

Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia žena - Janina Duszejko, milovníčka a ochrankyňa zvierat. V jej okolí dôjde v krátkom čase k sérii vrážd, spáchaných za záhadných okolností. Duszejko je presvedčená o tom, že vie kto (alebo čo) má zločiny na svedomí, avšak nikto jej neverí.

Detail

05.05.2017

Medzinárodný filmový festival Folklór a tradície 1

Medzinárodný filmový festival Folklór a tradície

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 06.- 07.05.2017 Mestské kultúrne stredisko Hriňová

Detail

14.05.2017

Manžel na hodinu 1

Manžel na hodinu

Manžel na hodinu je pokračovaním úspešnej českej komédie z roku 2014 Hodinový manžel. Sleduje ďalšie osudy štvorice hráčov vodného póla z Nymburku, ktorí začali pracovať ako hodinoví manželia – Milana, Honzu, Jakuba a Kryštofa.

Detail

24.05.2017

Odber krvi

Národná transfúzna služba SR, Mesto Hriňová a Územný spolok Slovenského červeného kríža Vás pozývajú dňa 25. januára 2017 (streda) od 8.00 do 10.00 hod. do Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej na odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby SR.

Detail