Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Tlačivá na stiahnutie

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úradná tabuľa

Furmanské preteky 2018

Predajné miesta sú obsadené

Obsah

Aktuality

18.04.2018

Uzatvorenie Mestského úradu v Hriňovej - štvrtok 26. apríla 2018 1

Uzatvorenie Mestského úradu v Hriňovej - štvrtok 26. apríla 2018

Dňa 26. apríla 2018 (štvrtok) bude Mestský úrad v Hriňovej uzatvorený z dôvodu rekonštrukcie elektrických zariadení.

Detail

17.04.2018

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 20 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") každoročne upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu.

Detail

16.04.2018

Oznam

Oznam

V súvislosti s realizáciou mimoriadnych neplánovaných prác na odbernom objekte vodárenskej nádrže Hriňová vykonávaných jej správcom Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Vám oznamujeme, že v termíne pondelok 16. 4. 2018 v predpokladanom čase od 10:00 do 22:00 bude prerušená výroba pitnej vody na úpravni vody Hriňová. 

Detail

13.04.2018

Digitalizácia starých fotografií

Digitalizácia starých fotografií

Turistické informačné centrum v Hriňovej organizuje verejnú digitalizáciu starých fotografií z Hriňovej a okolia. Digitalizácia sa organizuje so zámerom založenia archívu dobových fotografií zachytávajúcich život v Hriňovej v minulom storočí.

Detail

11.04.2018

Poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju 1

Poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju

Poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju - Detský folklórny súbor Hviezdička Hriňová a OZ- Rodičovské združenie Malí umelci pri ZUŠ Hriňová

Detail

05.04.2018

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 1

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej

Primátor mesta Hriňová na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 17. apríla 2018 o 13.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej.

Detail

Kalendár akcií

22.04.2018

Dobrodružstvo s Jančiči 1

Dobrodružstvo s Jančiči

Dobrodružstvo s Jančiči Predstavenie pre deti. Mestské kultúrne stredisko v Hriňovej, 22.4.2018 o 16.00 hod. vstupné 4,- € Predpredaj vstupeniek: Ticketportal

Detail

22.04.2018

Záhradníctvo: Nápadník 1

Záhradníctvo: Nápadník

Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO sa odohráva na sklonku päťdesiatych rokov minulého storočia. Je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej.

Detail

28.04.2018 - 29.04.2018

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je tematickou súťažou neprofesionálnych filmov.

Detail

29.04.2018

Sloboda + Fifi Fatale

Sloboda + Fifi Fatale

Nora (40) odchádza od svojho muža a dvoch detí bez jediného slova. Je vedená nevysvetliteľnou silou. Chce byť slobodná. Najskôr odchádza do Viedne, kde stretáva mladšieho muža, ale má pocit, že kultúrne príbuzné prostredie jej neposkytlo dostatočnú slobodu, preto odchádza do Bratislavy. Spoznáva sa s mladou striptérkou Etelou a jej manželom Tamásom, začína nový život.

Detail

06.05.2018

Hurvínek a kúzelné múzeum 1

Hurvínek a kúzelné múzeum

Hurvínek a kúzelné múzeum /animovaná komédia/ Česko, Belgicko, Rusko 2017/ 85 min./ slovenský dabing / MP Je čas sa odviazať! Legendárni hrdinovia, ktorých dobre poznáte, tentoraz prichádzajú v animovanej komédii pre celú rodinu. Filmový príbeh Hurvínek a kúzelné múzeum ponúka úplne nové dobrodružstvo. Pán Spejbl pracuje ako strážca

Detail