Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

12.03.2019

Todex

Vykonanie deratizácie kanalizačnej sústavy

TODEX REAL, s.r.o. Sládkovičova 7202 / 6A, Zvolen 960 01 v dňoch 15.Marca 2019 ( Piatok ) až 31.Júna 2019 ( Piatok ), začne vykonávať deratizáciu kanalizačnej sústavy v meste Hriňová v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Detail

12.03.2019

obr

ÚSPEŠNÝ PROJEKT NA ZACHOVANIE A OBNOVU BIODIVERZITY

Mestu Hriňová bola poskytnutá podpora v rámci Národného projektu Zelené obce Slovenska v celkovej hodnote 16 377,25 EUR. Zámerom projektu je zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území v intraviláne mesta Hriňová. Cieľom projektu je realizovať opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry. V meste Hriňová bude tak počas jarného obdobia v siedmych oblastiach vysadených 89 stromov. Tie predstavujú pôvodné druhy, ako napríklad: javor horský, javor mliečny, lipa malolistá, jaseň štíhly, hrab obyčajný, dub letný, čerešňa vtáčia a i. Výsadbou drevín chceme prispieť k vytváraniu oblastí s vhodnou mikroklímou, biodiverzitou a zmierniť nepriaznivé dôsledky a dopady klimatických zmien."

Detail

10.03.2019

Oko uprostred je nitrocelulózový detektor

Sebaobrana proti radónu v obydliach

Združenie pre reguláciu rizika z radónu je občianske združenie A. Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica, na podporu ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými účinkami 222Rn a jeho rádioaktivnymi dcérskymi produktmi vo vnútri obydlí a v ostatných budovách.

Detail

04.03.2019

Vypaľovanie trávy

Vypaľovanie trávy

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Upozorňujeme Vás na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a nepotrebného odpadu zo záhrad, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia.

Detail

26.02.2019

obr

Harmonogram zberu triedeného odpadu - marec - jún 2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu - marec - jún 2019

Detail

26.02.2019

Pohronská halová liga Plameň

Pohronská halová liga Plameň

Dňa 23.02.2019 v Banskej Bystrici sa konalo Tretie kolo Pohronskej halovej ligy Plameň.

Detail

Kalendár akcií

19.03.2019

vývoz zmesového komunálneho odpadu

Vážení občania, v uvedené dni sa z obci Vígľaš vyváža zmesový komunálny odpad. Prosíme Vás, aby ste svoje kukanádoby vyložili pred svoje brány, kde má spoločnosť zabezpečujúca vývoz triedeného odpadu dobrý prístup.

Obec Vígľaš

20.03.2019

Zber kovov

Kovy - vyložte si len červené vrecia

Obec Hrochoť

22.03.2019 - 24.03.2019

HRIŇOVSKÉ DNI DIVADLA 2019 1

HRIŇOVSKÉ DNI DIVADLA 2019

12. ročník FESTIVALU DIVADLA A UMENIA "Jedinečný festival divadla a umenia, ktorý nemá v regióne obdobu." Festival spája divadlo s výstavami fotografií, prezentáciou výtvarných, umeleckých diel a koncertov. Každoročne festival organizuje Hriňovské divadlo v spolupráci s mestom Hriňová.

Detail

27.03.2019

Zber komunálneho odpadu

Komunálny odpad

Obec Hrochoť