Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

16.09.2019

Gazdovanie na Hriňovských lazoch 2019

Gazdovanie na Hriňovských lazoch 2019

Mesto Hriňová zorganizovalo dňa 17. augusta 2019 9. ročník podujatia Gazdovanie na Hriňovských lazoch.

Detail

11.09.2019

§

VZN č. 5/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Hriňová č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Mesto Hriňová podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA č. 5/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Hriňová č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Detail

05.09.2019

Uvítanie detí do života - oznam pre rodičov 1

Uvítanie detí do života - oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom detí narodených v období 1.1.2019 do 30.6.2019, aby v prípade záujmu - Uvítania detí do života vyplnili nasledovnú žiadosť a doručili na Mestský úrad Hriňová, Matričný úrad č. dverí 28, alebo mailom na adresu matrika@hrinova.sk. Predpokladaný termín Uvítania detí do života sa bude konať 25.10.2019.

Detail

04.09.2019

75. výročie SNP

75. výročie SNP

...“ pamätaj človek na tých, ktorí v krutostiach hynuli, aby sme my žili ... ... pamätaj človek na bolesti večera, bez ktorých by nebolo radosti rána „ ...

Detail

30.08.2019

ZAHUSTENIE TS

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

stavba: „9260 Hriňová – Krivec, Pivnička – zahustenie TS Krivec, Pivnička“ v katastrálnom území: Hriňová pre stavebníka: Stredoslovenská energetická, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení spoločnosťou LIV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava

Detail

28.08.2019

Máme za sebou ďalšie tri kolá HHL ligy.

Máme za sebou ďalšie tri kolá HHL ligy.

Dlhší čas sme vám nepriniesli žiadne správy zo súťaží, ale nezaháľali sme. Máme za sebou ďalšie tri kolá HHL ligy. Tak pekne od začiatku .

Detail

Kalendár akcií

22.09.2019

Dožinkové slávnosti na Raticovom vrchu 2

Dožinkové slávnosti na Raticovom vrchu

Mesto Hriňová a Kapucíni Vás pozývajú na Dožinkové slávnosti na Raticovom vrchu.

Detail

22.09.2019

Ako si vycvičiť draka 3 1

Ako si vycvičiť draka 3

Mladý Viking Štikút a drak Bezzubý sa vracajú v pokračovaní úspešnej dobrodružnej animovanej série Ako si vycvičiť draka. Spoločne budú hľadať Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva.

Detail

29.09.2019

Ženy v behu 1

Ženy v behu

Věra (Zlata Adamovská) prežila s Jindřichom báječný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho posledné prianie – zabehnúť maratón! Emancipovaná a rázna matka troch dcér v tom nevidí žiadny problém. Proste si trasu rozdelí na štyri časti a zdolajú tých viac ako 42 kilometrov ako rodinná štafeta. Žiadna z nich síce zatiaľ neodbehla ani meter, ale do štartu ostávajú ešte tri mesiace a tréner Vojta (Vladimír Polívka) pripravil skvelý kondičný plán. Stačí len začať.

Detail

31.12.2018 - 31.12.2019

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2019 1

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2019

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2019

Detail