Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Tlačivá na stiahnutie

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úradná tabuľa

Furmanské preteky 2018

Predajné miesta sú obsadené

Obsah

Aktuality

15.02.2018

Obchodná verejná súťaž

Mesto Hriňová v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hriňová a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva, vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Hriňová.

Detail

12.02.2018

73. výročie oslobodenia mesta Hriňová

Dňa 10.2.2018 sa v mestskom parku pri pomníku padlým v SNP uskutočnil pietny akt pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Hriňová.

Detail

29.01.2018

15. ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní

V sobotu 27. januára 2018 zorganizovalo mesto Hriňová už 15. ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní v miestnej časti Murínka.

Detail

25.01.2018

Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA 1

Podporte kampaň! Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA

My, dolu podpísaní občania, vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby schválili a predložili prezidentovi Slovenskej republiky na ratifikáciu a prezidenta, aby ratifikoval „Návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej“ až po zapracovaní podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy SR.

Detail

25.01.2018

Štatistické zisťovanie rodinných účtov 1

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad SR požiadal mesto Hriňová o spoluprácu pri realizácii zisťovania údajov pre štatistiku rodinných účtov

Detail

18.01.2018

foto

Poďakovanie za spoluprácu

Domov sociálnych služieb v Detve v roku 2017 poskytoval sociálne služby 50 prijímateľom vo veku 4 až 25 rokov. Tieto deti a mladí dospelí ľudia majú individuálne špeciálne potreby a obmedzenia, vyplývajúce z rôznych druhov postihnutia. V priebehu celého roka sme sa snažili svoje služby skvalitňovať a inovovať, aby sme im poskytli čo najlepšiu výchovno-vzdelávaciu činnosť, voľnočasové a relaxačné aktivity a terapie.

Detail

Kalendár akcií

24.02.2018

Slovenský pohár v behu na lyžiach 1

Slovenský pohár v behu na lyžiach

Slovenský pohár v behu na lyžiach Látky -Mláky 24.- 25. februára 2018

Detail

25.02.2018

Esá z pralesa 1

Esá z pralesa

Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak, ale vo vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou, ale nedá sa mu odoprieť obrovská odhodlanosť a bojovnosť.

Detail

04.03.2018

Hurvínek a kúzelné múzeum 1

Hurvínek a kúzelné múzeum

Je čas sa odviazať! Legendárni hrdinovia, ktorých dobre poznáte, tentoraz prichádzajú v animovanej komédii pre celú rodinu. Filmový príbeh Hurvínek a kúzelné múzeum ponúka úplne nové dobrodružstvo. Pán Spejbl pracuje ako strážca Múzea bábok, ktorému hrozí zbúranie.

Detail

17.03.2018

Obecná zabíjačka

Vážení občania obecná zabíjačka sa bude konať 17.3.2018 na priestranstve pri Reštaurácii pod zámkom

Obec Vígľaš

23.03.2018 - 25.03.2018

HRIŇOVSKÉ DNI DIVADLA 1

HRIŇOVSKÉ DNI DIVADLA

11. ročník FESTIVALU DIVADLA A UMENIA "Jedinečný festival divadla a umenia, ktorý nemá v regióne obdobu." Festival spája divadlo s výstavami fotografií, prezentáciou výtvarných, umeleckých diel a koncertov. Každoročne festival organizuje Hriňovské divadlo v spolupráci s mestom Hriňová.

Detail