Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Tlačivá na stiahnutie

Stredoslovenská energetika, a.s.

Úradná tabuľa

Furmanské preteky 2018

Predajné miesta sú obsadené

Obsah

Aktuality

19.03.2018

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE

V utorok 6.marca 2018 sa 90 členiek Jednoty dôchodcov v Hriňovej zúčastnilo „SLÁVNOSTNÉHO STRETNUTIA“ pri príležitosti MDŽ, ktoré pre ne pripravil výbor ZO JDS Hriňová. Stretnutia sa zúčastnil aj prednosta MsÚ Hriňová Mgr. Ďurica a pozvané pracovníčky MsÚ.

Detail

12.03.2018

Foto: Ľudovít Neupauer

Slávnostné udeľovanie Cien primátora mesta hriňovským lekárom

Existuje mnoho výnimočných ľudí, ktorí ale nie sú známi po celom svete, a predsa sú ich skutky neobyčajné. Dávajú a pomáhajú iným... Navonok títo ľudia nie sú ničím neobyčajní, ale ich sila sa skrýva v ich vnútri, v ich múdrosti. A kto sú títo ľudia? Ja? Ty? On? Či všetci? Sú to ľudia, ktorí nemajú prázdnu dušu a v ich srdci sa nájde miesto aj pre iných, nemyslia na seba...

Detail

02.03.2018

Námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte katastrálneho územia Hriňová - intravilán, I. Etapa

Mesto Hriňová na základe oznámenia Okresného úradu Detva, katastrálneho odboru č. OÚ-DT-KO1-2018/000195-2 podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuje začatie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte katastrálneho územia Hriňová - intravilán, I. Etapa, obce Hriňová, dňom 19.3.2018.

Detail

27.02.2018

Hodnotiaca členská schôdza 2018

Hodnotiaca členská schôdza 2018

Dňa 20. februára 2018 sa v MsKS Hriňová konala hodnotiaca členská schôdza ZO JDS Hriňová, na ktorej sa zúčastnilo 100 členov. Je nám ľúto, že aj napriek pozvaniu, sa našej schôdzi nezúčastnil zástupca MsÚ Hriňová. Po privítaní prítomných podpredsedkyňou ZO JDS pani Cecíliou Kamenskou a odsúhlasení programu vystúpila spevácka skupina "HRIŇOVČIANKY", nasledovala báseň pani Emílie Priadkovej a nakoniec vystúpila spevácka skupina "JAVORINKA". Rokovanie pokračovalo podľa programu voľbou volebnej a návrhovej komisie.

Detail

27.02.2018

Poďakovanie Fondu na podporu umenia DFS Hviezdička

Poďakovanie Fondu na podporu umenia DFS Hviezdička

Detský folklórny súbor Hviezdička Hriňová, občianske združenie, veľmi pekne ďakuje za poskytnutie dotácie na 12. Medzinárodný detský folklórny festival "Deti pod Poľanou", ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto festivalu a bude sa konať v dňoch 22.6.- 24.6. 2018. SRDEČNÁ VĎAKA.

Detail

27.02.2018

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 1

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“

V dňoch 28.04. - 29. 04.2018 Mesto Hriňová pripravuje už 5. ročník Medzinárodného filmového festivalu "Folklór a tradície" Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je tematickou súťažou neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční pred výber.

Detail

Kalendár akcií

23.03.2018 - 25.03.2018

HRIŇOVSKÉ DNI DIVADLA 1

HRIŇOVSKÉ DNI DIVADLA

11. ročník FESTIVALU DIVADLA A UMENIA "Jedinečný festival divadla a umenia, ktorý nemá v regióne obdobu." Festival spája divadlo s výstavami fotografií, prezentáciou výtvarných, umeleckých diel a koncertov. Každoročne festival organizuje Hriňovské divadlo v spolupráci s mestom Hriňová.

Detail

22.04.2018

Dobrodružstvo s Jančiči 1

Dobrodružstvo s Jančiči

Dobrodružstvo s Jančiči Predstavenie pre deti. Mestské kultúrne stredisko v Hriňovej, 22.4.2018 o 16.00 hod. vstupné 4,- € Predpredaj vstupeniek: Ticketportal

Detail

29.05.2018

Odber krvi mobilnou jednotkou 1

Odber krvi mobilnou jednotkou

Národná transfúzna služba SR, Mesto Hriňová a Územný spolok Slovenského červeného kríža Vás pozývajú dňa 24. januára 2018 (streda) od 8.00 do 10.00 hod. ďalšie odbery: 29. mája 2018 a 25. septembra 2018 do Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej na odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby SR.

Detail

25.09.2018

Odber krvi mobilnou jednotkou 1

Odber krvi mobilnou jednotkou

Národná transfúzna služba SR, Mesto Hriňová a Územný spolok Slovenského červeného kríža Vás pozývajú dňa 24. januára 2018 (streda) od 8.00 do 10.00 hod. ďalšie odbery: 29. mája 2018 a 25. septembra 2018 do Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej na odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby SR.

Detail

29.12.2018 - 31.12.2018

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2018 1

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2018

Kultúrno spoločenský kalendár na rok 2018

Detail