Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/vyhlasene_znenie.html#