Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

22.03.2019

Rozospievaná mlaď - výber 1

Rozospievaná mlaď - výber

V stredu 17. apríla 2019 v čase 15.00 hod. sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej uskutoční výber talentov na tradičnú súťaž v ľudovom speve s názvom Rozospievaná mlaď.

Detail

21.03.2019

Vyhláška o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte

Vyhláška o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte katastrálneho územia Hriňová - intravilán, II. etapa. Obnovený katastrálny operát bude na nahliadnutie a pripomienkovanie sprístupnený v MsKS v dňoch od 8.4.2019 do 11.4.2019

Detail

20.03.2019

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018

Mesto Hriňová, ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 52 ods. 2 a 3 daňového poriadku, týmto zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam daňových dlžníkov - fyzických osôb, podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla sumu 160 € a právnických osôb, podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla sumu 1 600 €.

Detail

19.03.2019

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE

V utorok 5.marca 2019 sa 104 členiek Jednoty dôchodcov v Hriňovej zúčastnilo „SLÁVNOSTNÉHO STRETNUTIA“ pri príležitosti MDŽ, ktoré pre ne pripravil výbor ZO JDS Hriňová. Stretnutia sa zúčastnil aj pozvané pracovníčky MsÚ.

Detail

19.03.2019

Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

Dňa 19. februára 2019 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 115 členov ZO. Ako hostia sa jej zúčastnili primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav HorníkDetva a pán Emil Vrťo, člen predsedníctva OO JDS Detva a predseda ZO JDS Detva. VČS otvorila a viedla podpredsedkyňa ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská.

Detail

18.03.2019

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2019 1

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 2019

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je tematickou súťažou neprofesionálnych filmov.

Detail

Kalendár akcií

22.03.2019 - 24.03.2019

HRIŇOVSKÉ DNI DIVADLA 2019 1

HRIŇOVSKÉ DNI DIVADLA 2019

12. ročník FESTIVALU DIVADLA A UMENIA "Jedinečný festival divadla a umenia, ktorý nemá v regióne obdobu." Festival spája divadlo s výstavami fotografií, prezentáciou výtvarných, umeleckých diel a koncertov. Každoročne festival organizuje Hriňovské divadlo v spolupráci s mestom Hriňová.

Detail

27.03.2019

Zber komunálneho odpadu

Komunálny odpad

Obec Hrochoť

27.03.2019

Zber plastov

Plasty- vyložte si len žlté vrecia

Obec Hrochoť

31.03.2019

Bohemia Rhapsody 1

Bohemia Rhapsody

Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohemian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.

Detail

02.04.2019

vývoz zmesového komunálneho odpadu

Vážení občania, v uvedené dni sa z obci Vígľaš vyváža zmesový komunálny odpad. Prosíme Vás, aby ste svoje kukanádoby vyložili pred svoje brány, kde má spoločnosť zabezpečujúca vývoz triedeného odpadu dobrý prístup.

Obec Vígľaš