Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

18.10.2018

Bábkarská Bystrica TOUR 2018 1

Bábkarská Bystrica TOUR 2018

V utorok 9. septembra sa v neskorých večerných hodinách skončil medzinárodný festival bábkového divadla Bábkarská Bystrica TOUR 2018, ktorého hlavný program prebiehal od 5. októbra. Viac než 100 umelcov a umelkýň z 8 krajín Európy a Latinskej Ameriky pricestovalo do Banskej Bystrice a zároveň do ďalších piatich miest BBSK: Horného Tisovníka, Zemianskeho Vrbovku, Pohronského Bukovca, Hriňovej a Hrochote.

Detail

12.10.2018

„Unikátny nález dýky z doby bronzovej“ 1

„Unikátny nález dýky z doby bronzovej“

Dňa 9.10.2018 bola v meste Hriňová objavená unikátna bronzová dýka na brehu potoka Slanec. Z priebežného odhadu a porovnania s podobnými nálezmi na Slovensku možno predpokladať, že dýka pochádza z mladšej, alebo strednej doby bronzovej a môže byť tak stará 3200 až 3600 rokov.

Detail

05.10.2018

Plagát - komín vzor 2 KR 2018

Prechádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny.

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

Detail

01.10.2018

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Po dlhšej pauze sa dňa 28.9.2018 o 14.00 hod v Obradnej sieni Mestského úradu v Hriňovej konala milá slávnosť a to: Uvítanie detí do života. Pozvanie prijali rodičia 20 detí, ktoré sa narodili v období 1.1.2018 – 30.6.2018. Počas obradu svojich nových, malých kamarátov pozdravili deti z Materského centra Mravček v Hriňovej a piesňou potešila Alexandra Krnáčová. Matrikárka Ivana Sujová a referentka OŠKMaŠ – MsÚ Hriňová Ľubica Micháliková, viedli túto milú slávnosť. Prítomným rodičom sa prihovoril a darček odovzdal primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník.

Detail

01.10.2018

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zabíjačka)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen oznamuje, že dňom 1.9.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Detail

01.10.2018

Požiarna zbrojnica

Schválená dotácia pre miestny dobrovoľný hasičský zbor

Mestu Hriňová bola schválená dotácia z finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR v hodnote 23 599 EUR. Dotácia je určená na modernizáciu objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej. Cieľom projektu je odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav požiarnej zbrojnice, zvýšiť energetickú hospodárnosť a zlepšiť podmienky vybavenia pre miestny dobrovoľný hasičský zbor.

Detail

Kalendár akcií

18.10.2018

Ovocné ihriská Podpoľania 1

Ovocné ihriská Podpoľania

Praktické ukážky rezu a vrúbľovania ovocných drevín Starostlivosť o ovocné dreviny a ich ošetrovanie Výsadba menej známych ovocných drevín Určovanie pôvodných odrôd ovocia

Detail

20.10.2018

Jesenné parkúrové preteky 1

Jesenné parkúrové preteky

Jesenné parkúrové preteky - cena firmy Husqvarna

Detail

20.10.2018 - 21.10.2018

JESENNÁ A ZIMNÁ BURZA  detského oblečenia

JESENNÁ A ZIMNÁ BURZA detského oblečenia

Materské centrum Mravček a Mesto Hriňová Vás pozýva na JESENNÚ A ZIMNÚ BURZU detského oblečenia Kedy: 20. A 21. Október 2018

Detail

21.10.2018

VLASY 1

VLASY

Jeden z najvýznamnejších muzikálov druhej polovice 20. storočia a politické dielo kritizujúce spoločnosť, ktoré nakrútil Miloš Forman.

Detail

26.10.2018

Anjelské dni

Anjelské dni

Mesto Hriňová a umelecká agentúra MIKAEL organizuje sochárske sympózium anjelské dni "Angels days".

Detail