Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zo života ZO JDS Hriňová

15. februára 1984 založilo v Hriňovej 57 seniorov svoj "Klub dôchodcov", z ktorého na zakladajúcej schôdzi 8. marca 2001, za účasti 105 dôchodcov,  vznikla Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Táto je svojim zložením najväčšou spoločenskou organizáciou v meste Hriňová. K 31.12.2017 mala 184 platiacich členov. Celá činnosťorganizácie od jej vzniku je zdokumentovaná v "Kronike organizácie", ktorú vedie pani Cecília Kamenská.

 

Schádzame sa každý utorok od 13.00 hodin v Mestskom kultúrnom stredisku, miestnosť č.9 - všetci Ste srdečne vítaní!

 

Na hodnotiacej členskej schôdzi ZO JDS Hriňová, konanej 20. februára 2018, bol zvolený výbor ZO JDS  hriňová v zložení:

predseda:            pán Ing. Miroslav Petrus,

podpredsedkyňa: pani Cecília Kamenská,

hospodárka:         pani Božena Laczová,

tajomníčka:          pani Ing. Otília Petrusová,

členky výboru:     pani Emília Jasenská,

                            pani Emília Priadková,

                            pani Gabriela Púpavová,

                            pani Jolana Valachová,

                            pani Mária Vaculčiaková,

 

revízna komisia v zložení:

predseda: pán Ing. Marian Mihálik,

členovia:   pán Ľudovit Ľalík,

                 pani Júlia Murínová

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

#

GAZDOVANIE NA HRIŇOVSKÝCH LAZOCH

Dňa 18. augusta 2018 sa v Hriňovej konal už 8. ročník "Gazdovania na Hriňovských lazoch". Témou ročníka bolo "Ľudové rezbárstvo a staviteľstvo". celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
POSEDENIE PRI GUĽÁŠI 1

POSEDENIE PRI GUĽÁŠI

14. augusta 2018 bolo od rána v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej, ale aj vonku pri ňom, veselo. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

REGIONÁLNA PREHLIADKA SENIOROV PODPOĽANIA

Dňa 13. júna 2018 sa v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve konala "Regionálna prehliadka speváckych súborov a inej umeleckej činnosti seniorov Podpoľania", ktorú organizovala ZO JDS Detva spolu s OO JDS Detva. celý text

kultúrne podujatia | 4. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Okresné športové hry seniorov.

Dňa 29. mája 2018 usporiadala OO JDS Detva spolu so ZO JDS Detva „Okresné športové hry seniorov“ na fudbalovom štadióne MFK Detva. Hier sa zúčastnili seniori Hriňovej, Korytárok, Kriváňa, Stožku a domácej Detvy. Našu organizáciu zastupovalo dvanásť žien a traja muži. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STRETNUTIE JUBILANTOV 2018

Dňa 22. mája 2018 sa členovia našej ZO JDS, ktorí v tomto roku oslavujú svoje okrúhle výročie, stretli s primátorom mesta Hriňová.Toto stretnutie pre nich, tak ako každoročne, zorganizoval výbor ZO JDS. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE

V utorok 6.marca 2018 sa 90 členiek Jednoty dôchodcov v Hriňovej zúčastnilo „SLÁVNOSTNÉHO STRETNUTIA“ pri príležitosti MDŽ, ktoré pre ne pripravil výbor ZO JDS Hriňová. Stretnutia sa zúčastnil aj prednosta MsÚ Hriňová Mgr. Ďurica a pozvané pracovníčky MsÚ. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Hodnotiaca členská schôdza 2018

Dňa 20. februára 2018 sa v MsKS Hriňová konala hodnotiaca členská schôdza ZO JDS Hriňová, na ktorej sa zúčastnilo 100 členov. Je nám ľúto, že aj napriek pozvaniu, sa našej schôdzi nezúčastnil zástupca MsÚ Hriňová.
Po privítaní prítomných podpredsedkyňou ZO JDS pani Cecíliou Kamenskou a odsúhlasení programu vystúpila spevácka skupina "HRIŇOVČIANKY", nasledovala báseň pani Emílie Priadkovej a nakoniec vystúpila spevácka skupina "JAVORINKA". Rokovanie pokračovalo podľa programu voľbou volebnej a návrhovej komisie. celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

MIKULÁŠSKY VEČIEROK

Piateho decembra 2017 bolo v sále MsKS v Hriňovej veľmi veselo. Konal sa tam totiž MIKULÁŠSKY VEČIEROK, ktorý pre svojich členov pripravili členovia výboru a revíznej komisie základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Hriňovej. Večierka sa zúčastnilo cca 100 členov ZO JDS. Ako hostia boli prítomní primátor mesta Hriňová Mgr. Horník, kontrolorka mesta Ing. Sýkorová a matrikárka pani Sujová. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Pre krajšiu jeseň života

Dňa 15.10.2017 mesto Hriňová pripravilo program pod názvom „Pre krajšiu jeseň života“, ktorý sa konal pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Zájazd na termálne kúpalisko.

Výbor ZO JDS Hriňová zorganizoval v dňoch 28. júna, 4. a 18. júla, 8. a 30. augusta 2017 zájazdy na termálne kúpalisko do Rapoviec. celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Gazdovanie na Hriňovských lazoch.

Dňa 19. augusta 2017 sa v Hriňovej konal už 7. ročník "Gazdovania na Hriňovských lazoch". Témou tohoto ročníka bola "Tradičná svadba". Podujatie prezentovalo, ako sa voľakedy žilo na lazoch v Podpoľaní. celý text

ostatné | 13. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Regionálna prehliadka speváckych kolektívov seniorov Podpoľania

Dňa 13. júna 2017 sa v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve konala Regionálna prehliadka speváckych kolektívov seniorov Podpoľania. celý text

ostatné, kultúrne podujatia | 29. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Návšteva zo Slovenskej televízie.

Dňa 7. júna 2017 bolo v okolí MsKS v Hriňovej rušno. RTVS sa chystala natáčať niečo zo života Jednoty dôchodcov Slovenska v Hriňovej. celý text

ostatné | 14. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Stretnutie jubilantov

Dňa 23. mája 2017 sa uskutočnilo stretnutie členov našej ZO JDS, oslavujúcich v tomto roku svoje okrúhle výročie, s primátorom mesta Hriňová, ktoré pre nich zorganizoval výbor ZO JDS.
Jubilantov prijal v Obradnej sieni MsÚ primátor mesta Hriňová Mgr. Horník.Na úvod jubilantov predstavila matrikárka pani Sujová. Potom sa jubilantom prihovorila pani Micháliková, pracovníčka MsKS Hriňová a po nej nasledoval príhovor primátora, ktorý okrem iného poďakoval jubilantom za ich doterajšiu prácu pre rodinu a spoločnosť a poprial im veľa zdravia do ďalších rokov života. celý text

ostatné | 30. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Okresné športové hry seniorov

Dňa 17. mája 2017 usporiadala OO JDS Detva spolu so ZO JDS Kriváň Okresné športové hry seniorov na štadióne v Kriváni. Hier sa zúčastnili seniori zo ZO JDS Detva, Hriňová, Korytárky, Stožok a domáceho Kriváňa. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE MDŽ

V utorok 7. marca 2017 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konalo „SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE“ pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien, ktoré pre svoje členky pripravil výbor ZO JDS Hriňová. Stretnutia sa zúčastnilo cca 100 členiek a pozvané pracovníčky MsÚ Hriňová, ktoré spolupracujú s našou organizáciou. Ako hostia sa zúčastnili predsedkyňa OO JDS Detva pani Alžbeta Vajajiová a primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník. celý text

ostatné | 10. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová

Dňa 31. januára 2017 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 131 členov ZO. celý text

kultúrne podujatia | 14. 2. 2017 | Autor: Michal Machava
#

PERNÍKOVÁ HRIŇOVÁ

V predvianočnom období bola v Hriňovej zorganizovaná akcia PERNÍKOVÁ HRIŇOVÁ, do ktorej sa okrem Základných škôl, Materských škôlok a Detského domova zapojili aj členky ZO JDS Hriňová pani Priadková, pani Púpavová, pani Valachová a pani Petrusová. Výstavka zhotovených diel bola v MsKS. Bolo to veľmi pekne pripravené a tu su niektoré zábery na vystavené diela. celý text

kultúrne podujatia | 19. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

MIKULÁŠSKY VEČIEROK

Šiesteho decembra 2016 bolo v sále MsKS Hriňová veľmi veselo. Konal sa tam totiž MIKULÁŠSKY VEČIEROK, ktorý pre svojich členov pripravil výbor a revízna komisia ZO JDS Hriňová. Večierka sa zúčastnilo takmer 100 členov ZO. celý text

kultúrne podujatia | 19. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
ZÁJAZD NA TERMÁLNE KÚPALISKO 1

ZÁJAZD NA TERMÁLNE KÚPALISKO

Výbor ZO JDS Hriňová zorganizoval v dňoch 21. júna, 29. júna, 20. júla, 3. augusta, 23. augusta spolu s výborom KOOP Jednota Hriňová, 24. augusta a 7. septembra 2016 zájazd na termálne kúpalisko do Rapoviec. celý text

ostatné | 20. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

POSEDENIE PRI GUĽÁŠI

16. augusta 2016 bolo od rána v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej, ale aj vonku pri ňom, veselo. Výbor ZO JDS Hriňová pripravoval pre prihlásených členov "POSEDENIE PRI GUĽÁŠI". celý text

ostatné | 20. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Stretnutie jubilantov

Dňa 24. mája 2016 sa uskutočnilo stretnutie členov našej ZO JDS, oslavujúcich v tomto roku svoje okrúhle výročie, s primátorom mesta Hriňová, ktoré pre nich zorganizoval výbor ZO JDS. celý text

ostatné | 8. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Okresné športové hry seniorov

Dňa 18. mája 2016 usporiadala OO JDS Detva spolu so ZO JDS Detva „Okresné športové hry seniorov“ na futbalovom štadióne MFK Detva. Hier sa zúčastnili seniori Hriňovej, Kriváňa a domácej Detvy. Našu organizáciu zastupovalo šesť žien a traja muži. celý text

ostatné | 8. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

KRAJSKÁ PREHLIADKA SPEVÁCKYCH SÚBOROV SENIOROV

Dňa 4. mája 2016 sa v Dome kultúry MsKS v Revúcej konala „Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov“, ktorú organizovala KO JDS Banská Bystrica v spolupráci s OO JDS Revúca a mestom Revúca. celý text

náš tip | 11. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

REGIONÁLNA PREHLIADKA SPEVÁCKYCH SKUPÍN SENIOROV PODPOĽANIA

Dňa 19. apríla 2016 sa v Kultúrnom centre Andreja Sládkoviča v Detve konala „ Regionálna prehliadka speváckych skupín seniorov Podpoľania“ celý text

náš tip | 11. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
#

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE pri príležitosti osláv MDŽ

Vo štvrtok 3. marca 2016 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konalo „SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE“ pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien, ktoré pre svoje členky pripravil výbor ZO JDS Hriňová. celý text

ostatné | 9. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Seniori v Hriňovej bilancovali

Dňa 27. januára 2016 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová, na ktorej sa zúčastnilo 122 členov ZO a ako hosť – členka predsedníctva OO JDS Detva pani Emília Bohušová a primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník. Všetkých zúčastnených privítala podpredsedníčka ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská. celý text

ostatné | 15. 2. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Mikulášsky večierok seniorov

Mikulášsky večierok seniorov Druhého decembra 2015 bolo v sále MsKS Hriňová veľmi rušno a veselo. celý text

ostatné | 26. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

ZÁJAZD NA TERMÁLNE KÚPALISKO

Výbor ZO JDS Hriňová zorganizoval v dňoch 30. celý text

ostatné | 16. 9. 2015 | Autor: Správce Webu

POSEDENIE PRI GUĽÁŠI

Na 12. august 2015 bude mnoho našich členov spomínať v dobrom. celý text

ostatné | 12. 8. 2015 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná