Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Harmonogram zberu odpadu

Triedený odpad

Správne triedenie odpadu

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

 

Harmonogram zberu triedeného odpadu na júl až december 2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu na Júl - December 2019

HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV V ROKU 2018

MESTO HRIŇOVÁ

  • Zber zmesového komunálneho odpadu:

DEŇ ZBERU

MESTSKÁ ČASŤ / ULICA

PONDELOK

1 x za 7 dní

Bytové domy („KBV“) a organizácie na uliciach :

staré sídlisko, Bystrô, Krivec, Murinka, Partizánska, Školská, Hutnianská cesta, Jarmočná, Stred

 

párny kalendárny týždeň

1 x za 14 dní

 

Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:

Murinka, Partizánska, Jarmočná,  Hutnianská cesta, Lúčna,  J. Kráľa, Parková, Slanecká cesta a rodinných domov Hriňová stred

 

nepárny kalendárny týždeň

1 x za 14 dní

 

Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:

Sklárska,  Cintorínska, Skalisko, Skalisko pod Hrádzou, B. S. Timravy, Potočná, Kpt. Nálepku

UTOROK

 

nepárny kalendárny týždeň

1 x za 14 dní

 

Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:

Krivec, Blato, Vrchárska, Zdurnovci, Krížne cesty, Raticov vrch. Riečka Priehalina, Zánemecká, Pivnička, Kružliakovci, Sujovci, Kmeťovci, Paprčkovci

ŠTVRTOK

1 x za 7 dní

Bytové domy („KBV“) a organizácie na uliciach :

Murinka, Školská, Partizánska,  Sklárska,  Priehrada, Stred

párny

kalendárny týždeň

1 x za 14 dní

 

Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:

Biele Vody, Vrch Slatina,  Štoliansko, Snohy

 

nepárny kalendárny týždeň

1 x za 14 dní

 

Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:

Tršovka, Strojárenská, Horná, Pod Kalváriou, Vajanského,

 

Dodržujte farby vriec / nádob !

Odpad uložený v nesprávnom vreci/nádobe nebude odvezený.

Žltá, zelená,červená, modrá,

 

P O Z O R    Z M E N A  !

 

Z B E RT R I E D E N É H O O D P A D U M ÁN O V ÝH A R M O N O G R A M.

Sledujte harmonogram mesta Hriňová, vždy v piatok zbierame odpadu.

 

  • v deň zberu plastov vyložte len ŽLTÉ vrecia, zbierame len P L A S T Y

-   v deň zberu skla vyložte zelené vrecia a zbierame iba  S K L O

  • v deň zberu kovov vyložte červené vrecia a zbierame iba K O V Y a  T E T R A P A K Y
  • v deň zberu papiera vyložte modré vrecia a zbierame len P A P I E R a  K A R T Ó N

 

  • termíny sa každý mesiac opakujú, napríklad: , zelená, červená, modrá,  žltá, zelená, červená, modrá ...

 

Vykladajte si vrece alebo nádobu správnej  farby podľa harmonogramu

a váš odpad bude odvezený.

 

Obyvatelia rodinných domov, ktorí chcú nahradiť menej praktické vrecia  farebnými nádobami, môžu si ich zakúpiť.

Odpad uložený v nesprávnom vreci / nádobe nebude odvezený.

Dodržujte farby vriec / nádob !

 

Marius Pedersen, a.s., Prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 960 01 Zvolen

Tel.: 045/ 5 321 764, 5 322 953, Fax: 045/ 5 479 366, Mob.:0902 947 981

e-mail: zvolen@mariuspedersen.sk, www.mariuspedersen.sk