Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV V ROKU 2017

MESTO HRIŇOVÁ

Zber zmesového komunálneho odpadu:

DEŇ ZBERU

MESTSKÁ ČASŤ / ULICA

BIOOBPAD

NEBEZPEČNÝ ODPAD

PONDELOK

1 x za 7 dní

Bytové domy („KBV“) a organizácie na uliciach :

staré sídlisko, Bystrô, Krivec, Murinka, Partizánska, Školská, Hutnianská cesta, Jarmočná, Stred

každý druhý piatok:

 

 

14.04.2017

12.05.2017

26.05.2017

 09.06.2017

23.06.2017

07.07.2017

21.07.2017

04.08.2017

18.08.2017

01.09.2017

15.09.2017

09.09.2017

13.10.2017

27.10.2017

10.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2017

18.09.2017

 

 

párny kalendárny týždeň

1 x za 14 dní

 

Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:

Murinka, Partizánska, Jarmočná,  Hutnianská cesta, Lúčna,  J. Kráľa, Parková, Slanecká cesta a rodinných domov Hriňová stred

nepárny kalendárny týždeň

1 x za 14 dní

 

Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:

Sklárska,  Cintorínska, Skalisko, Skalisko pod Hrádzou, B. S. Timravy, Potočná, Kpt. Nálepku

UTOROK

nepárny kalendárny týždeň

1 x za 14 dní

 

Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:

Krivec, Blato, Vrchárska, Zdurnovci, Krížne cesty, Raticov vrch. Riečka Priehalina, Zánemecká, Pivnička, Kružliakovci, Sujovci, Kmeťovci, Paprčkovci

ŠTVRTOK

 

1 x za 7 dní

 

Bytové domy („KBV“) a organizácie na uliciach :

Murinka, Školská, Partizánska,  Sklárska,  Priehrada, Stred

párny

kalendárny týždeň

1 x za 14 dní

 

Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:

Biele Vody, Vrch Slatina,  Štoliansko, Snohy

 

nepárny kalendárny týždeň

1 x za 14 dní

Obyvatelia na uliciach a v miestnych častiach mesta:

Tršovka, Strojárenská, Horná, Pod Kalváriou, Vajanského,

 

TRIEDENÝ  ZBER

 

  • Vrecový zber triedených zložiek z rodinných domov („IBV“) :

1. Oblasť = PRVÝ PIATOK v mesiaci

DEŇ ZBERU

MESTSKÁ ČASŤ / ULICA

Termín vývozu

PIATOK

MURINKA

ŠKOLSKÁ

PARTIZÁNSKA,

BIELE VODY

06.01.2017

03.02.2017

03.03.2017

07.04.2017

05.05.2017

02.06.2017

07.07.2017

04.08.2017

01.09.2017

06.10.2017

03.11.2017

01.12.2017

SKLÁRSKA

PRIEHRADA

STRED

VRCH SLATINA

SKALISKO POD HRÁDZOU

CINTORÍNSKA

SKALISKO

ŠTOLIANSKO

HUTNIANSKÁ CESTA

B. S. TIMRAVY

KPT. NÁLEPKU

SNOHY

SLANECKÁ CESTA

J. KRÁĽA

PARKOVÁ

LÚČNA

 

2. Oblasť = TRETÍ PIATOK v mesiaci   

DEŇ ZBERU

MESTSKÁ ČASŤ / ULICA

Termín vývozu

PIATOK

KRIVEC

RATICOV VRCH

KRUŽLIAKOVCI

STROJÁRENSKÁ

20.01.2017

17.02.2017

17.03.2017

21.04.2017

19.05.2017

16.06.2017

21.07.2017

18.08.2017

15.09.2017

20.10.2017

17.11.2017

15.12.2017

BLATO

RIEČKA

SUJOVCI,

HORNÁ

VRCHÁRSKA

PRIEHALINA

KMEŤOVCI

POD KALVÁRIOU

ZDURNOVCI

ZÁNEMECKÁ

PAPRČKOVCI

VAJANSKÉHO

KRÍŽNE CESTY

PIVNIČKA

TRŠOVKA

JARMOČNÁ