Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu

- preberá Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov od primátora a poslancov MsZ v Hriňovej do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok.
- preberá potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.
- posudzuje prípadné podozrenia z konfliktu záujmov verejných funkcionárov, členov MsZ

 

P r e d s e d a : Ing. Štefan Paučo

Č l e n o v i a :  Ing. Ján Báťka

                       Tomáš Sojka

                       Ján Kamenský