Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradná tabuľa

Furmanské preteky 2018

Predajné miesta sú obsadené

Obsah

KONTAKT

 

Fakturačné údaje

Mesto Hriňová

Sídlo: Partizánska 1612, 962 05 Hriňová

Zastúpený: Mgr. Stanislav Horník, primátor

IČO: 00319961

DIČ: 2021318695

Číslo účtu: 19927412

Peňažný ústav: 0200 VÚB, a.s.

IBAN: SK82 0200 0000 0000 1992 7412

 

Telefónne číslo Oddelenie a meno Mobilné tel. č. E-mail
3210100 SEKRETARIÁT - Čavojová Eva Ing.   sekretariat@hrinova.sk
3210111 FAX - sekretariát    
3210101 PRIMÁTOR - Horník Stanislav Mgr. 0908190801 primator@hrinova.sk
3210102 PREDNOSTA – Ďurica Marián Mgr. 0905555963 prednosta@hrinova.sk
3210109 Hl. kontrolórka - Sýkorová Mária Ing. 0917301006 kontrola@hrinova.sk
3210105 Finančné odd. - Gombalová Slávka Ing. - vedúca 0907090550 financne@hrinova.sk
3210140 Mzdová učtáreň - Paprčková Marcela Ing.   paprckova.m@hrinova.sk
3210104 UČTÁREŇ - Vreštiaková Katarína Ing.   uctaren@hrinova.sk
  Luptáková Emília   luptakova.uctaren@hrinova.sk
3210107 DANE – Mitterová Mariana   dane@hrinova.sk
  Šuleková Mária   sulekova.dane@hrinova.sk
3210114 SOCIÁLNE - Jágerská Marta Bc., Hanesová Janka 0907156426 socialne@hrinova.sk
3210118

PROJEKTY - Machava Michal Mgr.

0918361099

projekty@hrinova.sk

projektyhrinova@gmail.com

3210106 SLUŽBY - Tršová Zuzana Mgr. - vedúca 0905496871 sluzby@hrinova.sk, sluzby1@hrinova.sk
3210106 Svoreňová Margaréta Ing.  

zp.svorenova@hrinova.sk

  Hospod. dvor    
  Údržba ciest    
  Futbal. štadión    
  Elektrikári 0918429261  
3210112 VNÚTORNÁ SPRÁVA - Kamenský Pavel Ing. - vedúci 0907216652 spravne@hrinova.sk
3210123

Cerovská Mária,

Strýčeková Beata

 

cerovska.spravne@hrinova.sk

mestskyurad@hrinova.sk,

3210110 EV. OBYVATEĽSTVA - Horčičáková Jaroslava   eobyvatelov@hrinova.sk
3210108 MATRIKA - Sujová Ivana   matrika@hrinova.sk
  Údržba - Suja Juraj 0918295211  
  Gonda Jozef 0917114163  
3210103 VÝSTAVBA - Donovalová Mariana Ing. - vedúca 0905481841 mariana.donovalova@hrinova.sk
3210103 Hanes Miroslav 0903539148 vystavba.hanes@hrinova.sk
3210122

Mésárošová Emília Ing.

0907887010

vystavba@hrinova.skvystavba.mesarosova@hrinova.sk
  ČOV    
3210116 Kultúra, MsKS - Kliment Martin Mgr. - vedúci 0903405479 msks@hrinova.sk
3210116 Micháliková Ľubica 0905696212

lubica.michalikova@hrinova.sk

3210119 Knižnica - Kamenská Eva   kniznica@hrinova.sk
3210129 Kancelária prvého kontaktu – Plavuchová Jarmila   msks.sprava@hrinova.sk
  Čipčalová Janka, Vilhanová Zuzana 0918613841 Koordinátori MOP
5497485 Základná škola - Školská 1575  

1zs@zshrinova.edu.sk

www.zshrinova.edu.sk

5497472 Školská jedáleň - ul. Školská    
5497104 Marerská škola - Školská 1614   ms1@hrinova.sk
5497280 Materská škola - J. Kráľa 1615   msjanka.krala@zoznam.sk
5497416 Základá škola - Krivec 1355 0915820142 zskrivec@gmail.com www.zskrivec.edupage.org
5497416 Materská škola - Krivec 2572    
5497160 Školská jedáleň - Krivec  

 

5497290 ZUŠ - Školská 2643  

zushrinova@gmail.com

www.zushrinova.estranky.sk

  Web stránka mesta   www.hrinova.sk
      facebook: Mesto Hriňová
  Turistické informačné centrum 0918877561 tourinfo@hrinova.sk