Obsah

Výročná členská schôdza

Typ: ostatné
Výročná členská schôdza Dňa 29. júna 2021 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 93 členov ZO. VČS otvorila a viedla podpredsedkyňa ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská.
Výročná členská schôdza

Dňa 29. júna 2021 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 93 členov ZO. VČS otvorila a viedla podpredsedkyňa ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská.

Po otvorení a odsúhlasení programu bola prevedená voľba návrhovej komisie, do ktorej boli zvolené pani Anna Hanesová, pani Anna Fajčíková a pani Emília Uhrínová.

Predseda ZO JDS Hriňová Ing. Miroslav Petrus podrobne zhodnotil činnosť organi- zácie za rok 2020. Vzhľadom na COVID 19 bola aj naša činnosť dosť obmedzená. Aj keď sme výročnú členskú schôdzu ešte stihli uskutočniť, ale posedenie MDŽ bolo síce pripravené, avšak už bol zákaz stretávania sa a tak sme pripravené občerstvenie a kvietky odovzdávali ženám „za pochodu“ na schodišti MsKS. Po uvoľnení opatrení sme zorganizovali prijatie našich jubilantov primátorom mesta Mgr. Horníkom, ktoré sa uskutočnilo 28. júla. Pekným programom potešil jubilantov folklórny súbor HRIŇOVČAN. Nakoľko situácia s COVIDOM-19 to dovoľovala, zorganizoval výbor ZO JDS v dňoch 11. a 28. augusta 2020 zájazd na termálne kúpalisko do Rapoviec. Dňa 22. septembra 2020, napriek problémom spôsobeným koronavírusom, usporiadala OO JDS Detva spolu so ZO JDS Detva okresné športové hry. Našu organizáciu zastupovalo 13 žien a 2 muži a v súťaži sme obstáli dobre. Ženy získali 3 prvé, 7 druhých a 6 tretích miest a muži 2 prvé, 1 druhé a 3 tretie miesta. Niektoré naše členky sa tak, ako minulý rok, zapojili svojimi exponátmi – medovníkmi – do výstavky „Perníková Hriňová“ To bola naša posledná akcia v roku 2020. Niektoré body uznesenia z VČS neboli, v dôsledku COVID, splnené.

Správu revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 predniesol predseda revíznej komisie Ing. Marián Mihálik. Konštatoval v nej, že neboli zistené žiadne nedostatky alebo závady v nakladaní s finančnými prostriedkami organizácie.

Po prečítaní návrhu na uznesenie pani Annou Hanesovou nasledovala diskusia. V nej predseda ZO JDS Hriňová informoval o Rekondično – liečebných pobytoch, o možnosti kúpania sa na termálnom kúpalisku v Rapovciach, ako aj o kúpalisku v Hriňovej.

Schválením uznesenia bola výročná členská schôdza ukončená a bolo podané občer- stvenie – bageta a minerálka.


Vytvorené: 29. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 7. 2021 12:21
Autor: správca webu