Obsah

Stretnutie jubilantov

Typ: ostatné
Stretnutie jubilantov Dňa 9. mája 2023 sa uskutočnilo stretnutie členov našej ZO JDS, oslavujúcich v tomto roku svoje okrúhle výročie, s primátorom mesta Hriňová, ktoré pre nich zorganizoval výbor ZO JDS.
Stretnutie jubilantov

Dňa9. mája 2023 sa uskutočnilo stretnutie členov našej ZO JDS, oslavujúcich v tomto roku svoje okrúhle výročie, s primátorom mesta Hriňová, ktoré pre nich zorganizoval výbor ZO JDS.

Jubilantov prijal v sále Mestského kultúrneho strediska primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník. Na úvod sa k jubilantom prihovorila s pekným príhovorom pracovníčka MsKS pani Micháliková. Po nej nasledoval príhovor primátora, ktorý okrem iného poďakoval jubilantom za ich doterajšiu prácu pre rodinu, spoločnosť a pre naše mesto a poprial im veľa zdravia do ďalších rokov života. Matrikárka pani Sujová následne požiadala primátora o gratuláciu jubilantom.

S krátkym, ale pekným, programom pozdravili jubilantov žiačky a žiaci Základnej umeleckej školy v Hriňovej pod vedením pani učiteľky Barošovej, ktorí zaspievali a zahrali ľudové pesničky. Za svoje vystúpenie boli účinkujúci odmenení veľkým potleskom.

Následne každý jubilant obdržal od primátora kvietok a malý darček spolu s gratuláciou a podpísal sa do Pamätnej knihy MsÚ. Po skončení sa v mene výboru ZO JDS poďakovala primátorovi a pracovníčkam MsÚ a MsKS za pripravené podujatie podpredsedkyňa ZO JDS pani Mgr. Čemeričková a pozvala všetkých prítomných na spoločný slávnostný obed.

Pred podaním obeda sa k jubilantom prihovoril predseda ZO JDS Ing. Petrus, ktorý jubilantom poďakoval za ich doterajšiu prácu a poprial im zdravie, šťastie a pokojné prežitie ďalších rokov v kruhu svojej rodiny. Pred slávnostným prípitkom si jubilanti spoločne zaspievali „živio“.

Po podaní slávnostného obeda zotrvali prítomní v družnej debate a spomínaní na prežité chvíle.

Toto krásne podujatie bolo dôstojnou oslavou jubilujúcich seniorov – členov ZO JDS Hriňová a ukážkou spolupráce s mestom.


Vytvorené: 30. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 30. 5. 2023 10:24
Autor: správca webu