Obsah

Stretnutie jubilantov

Typ: ostatné
Stretnutie jubilantov Dňa 28. júla 2020 sa uskutočnilo stretnutie členov našej ZO JDS, oslavujúcich v tomto roku svoje okrúhle výročie, s primátorom mesta Hriňová, ktoré pre nich zorganizoval výbor ZO JDS.
Stretnutie jubilantov

Dňa 28. Júla 2020 sa uskutočnilo stretnutie členov našej ZO JDS, oslavujúcich v tomto roku svoje okrúhle výročie, s primátorom mesta Hriňová, ktoré pre nich zorganizoval výbor ZO JDS.

Jubilantov prijal v sále Mestského kultúrneho strediska primátor mesta Hriňová Mgr. Horník. Na úvod sa k jubilantom prihovorila s pekným

príhovorom pracovníčka MsKS pani Micháliková. Po nej nasledoval príhovor primátora, ktorý okrem iného poďakoval jubilantom za ich doterajšiu prácu pre rodinu, spoločnosť a pre naše mesto a poprial im veľa zdravia do ďalších rokov života. Matrikárka pani Sujová následne požiadala primátora o gratuláciu jubilantom.
S krátkym, ale pekným, programom pozdravili jubilantov členovia a členky folklórneho súboru „HRIŇOVČAN“, ktorí zahrali, zaspievali aj zatancovali niečo zo svojho repertoáru. Následne každý jubilant obdržal od primátora kvietok a malý darček spolu s gratuláciou a podpísal sa do Pamätnej knihy MsÚ. Po skončení sa v mene jubilantov poďakovala primátorovi a pracovníč-kam MsÚ členka revíznej komisie ZO JDS Hriňová pani Murínová a pozval všetkých prítomných na spoločný slávnostný obed. Pred podaním obeda sa k jubilantom prihovoril predseda ZO JDS Ing. Petrus, ktorý jubilantom poďakoval za ich doterajšiu prácu a poprial im zdravie, šťastie a pokojné prežitie ďalších rokov v kruhu svojej rodiny. Pred slávnostným prípitkom si jubilanti spoločne zaspievali „živio“. Po podaní slávnostného obeda zotrvali prítomní v družnej debate a spomínaní na prežité chvíle. Toto krásne podujatie bolo dôstojnou oslavou jubilujúcich seniorov – členov ZO JDS Hriňová a ukážkou spolupráce s mestom.


Vytvorené: 18. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2020 15:45
Autor: správca webu