Obsah

REGIONÁLNA PREHLIADKA SENIOROV PODPOĽANIA

Typ: kultúrne podujatia
Dňa 13. júna 2018 sa v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve konala "Regionálna prehliadka speváckych súborov a inej umeleckej činnosti seniorov Podpoľania", ktorú organizovala ZO JDS Detva spolu s OO JDS Detva.
REGIONÁLNA PREHLIADKA SENIOROV PODPOĽANIA

Dňa 13. júna 2018 sa v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve konala "Regionálna prehliadka speváckych súborov a inej umeleckej činnosti seniorov Podpoľania", ktorú organizovala ZO JDS Detva spolu s OO JDS Detva.                                                                                               Po úvodnej hre na Fujare pána Jozefa Uhrína zahájil prehliadku predseda OO JDS Detva Ing. Petrus, ktorý privítal účastníkov 8. ročníka Regionálnej prehliadky. Zároveň privítal vzácnych hostí predostu OÚ v Detve RNDr. Bódyho, viceprimátora mesta Detva Ing. Bódyho, primátora mesta Hriňová Mgr. Horníka, poslankyňu mestského zastupiteľstva Detvy pani Mgr. Labákovú, starostu Korytárok pána Straku, zástupkyňu COOP Jednota Detva pani Výbošťokovú a riaditeľa Domu kultúry A.S. v Detve pána Kulišiaka. Všetkým prítomným zaželal príjemný umelecký zážitok a odovzdal slovo moderátorke pani Mgr. Darine Labákovej.                                                                     

Prehliadky sa zúčastnili spevácke skupiny HRiŇOVČIANKY a JAVORINKA z Hriňovej, KORYTÁRČAN z Korytárok, KLUB SENIOROV z Očovej, spevácka skupina SENIOR a tanečná skupina RADOSŤ z Detvy. Ako sólisti vystúpili s tancom ROKENROOL pani DROZDÍKOVÁ a pani POLÁKOVÁ z Detvy, básňou "Sme seniory" a vlastnou tvorbou "Invalidný dôchodok" pani MIKUŠOVÁ z Detvy, rečňovankou "Východniarka" pani POTOKIOVÁ z Detvy, hrou na Heligónke a spevom pán JÁN MALATINEC z Korytárok a hrou na Fujare a na Heligónke so spevom pán JOZEF UHRÍN z Detvy.                                                                                                                                       

Po skončení prehliadky odovzdali RNDr. Bódy, Ing Petrus a pán Vrťo vedúcim súborov a sólistom Ďakovné listy a malé darčeky. Na záver poďakoval prítomným za účasť predseda ZO JDS Detva pán Vrťo a všetci spoločne si zaspievali pieseň "Mal som hrušku", po ktorej nasledoval spoločný obed účinkujúcich.            

 

                                                                                                      Ing. Miroslav Petrus

                                                                                                   predseda OO JDS Detva


Vytvorené: 4. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 7. 2018 10:18
Autor: Správce Webu