Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Slávnostné udeľovanie Cien primátora mesta hriňovským lekárom

Typ: ostatné
Foto: Ľudovít NeupauerExistuje mnoho výnimočných ľudí,
ktorí ale nie sú známi po celom svete,
a predsa sú ich skutky neobyčajné.
Dávajú a pomáhajú iným...
Navonok títo ľudia nie sú ničím neobyčajní,
ale ich sila sa skrýva v ich vnútri, v ich múdrosti.
A kto sú títo ľudia? Ja? Ty? On?
Či všetci?
Sú to ľudia, ktorí nemajú prázdnu dušu
a v ich srdci sa nájde miesto aj pre iných, nemyslia na seba...

Foto: Ľudovít NeupauerBiely plášť,

pod ním srdce bije,

pokojne, vyrovnane meria čas.

Dve mäkké dlane hladkajú bolesť

a do uzlíčka viažu ston.

Z márnomyseľnosti hľadáme dom,

v ktorom skrýva šťastie.

Lebo človek je už raz taký,

ako na Vianoce vlaky,

plný túžob, plný nehy,

s bezhraničnou vierou

vlastným dychom

roztopiť tie snehy,

čo prikryli mu svet bolesťou.

Ale ona zostáva

ako krv na bielom plášti.

 

Primátor mesta Hriňová udeľuje Cenu primátora mesta MUDr. Božene Göllnerovej, za záslužnú činnosť v prospech mesta, celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania, pri príležitosti významného životného jubilea 85 rokov.

 

Primátor mesta Hriňová udeľuje Cenu primátora mesta MUDr. Viliamovi Göllnerovi, za záslužnú činnosť v prospech mesta, celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania, pri príležitosti významného životného jubilea 85 rokov.

 

Primátor mesta Hriňová udeľuje Cenu primátora mesta MUDr. Jánovi Šlapákovi, za záslužnú činnosť v prospech mesta a celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania.

 

Primátor mesta Hriňová udeľuje Cenu primátora mesta MUDr. Vojtechovi Ďurišovi, za záslužnú činnosť v prospech mesta a celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania.

 

Primátor mesta Hriňová udeľuje Cenu primátora mesta MUDr. Jánovi Jankovskému, za záslužnú činnosť v prospech mesta a celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania.

 

Primátor mesta Hriňová udeľuje Cenu primátora mesta MUDr. Kolomanovi Kalocsayovi, za záslužnú činnosť v prospech mesta, celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania, pri príležitosti významného životného jubilea 75 rokov.

 

Primátor mesta Hriňová udeľuje Cenu primátora mesta MUDr. Štefanovi Krnáčovi, za záslužnú činnosť v prospech mesta a celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania.

 

Primátor mesta Hriňová udeľuje Cenu primátora mesta MUDr. Milošovi Dávidovi, za záslužnú činnosť v prospech mesta, celoživotný prínos pri výkone lekárskeho povolania, pri príležitosti významného životného jubilea 50 rokov.

 

Zo slávnostného príhovoru primátora mesta:

 

Dámy a páni, vážení prítomní, vzácni hostia,

táto slávnostná chvíľa nám núka príležitosť a aj povinnosť hľadať slová uznania a ocenenia pre našich pozvaných, ktorých život je naplnený úctou, uznaním a vďakou veľkého zástupu ľudí, ktorým ste pomohli udržať to najcennejšie- ich zdravie. Kým sme zdraví, tak túto úctu a vďaku nepociťujeme tak intenzívne, ako keď sa po náročnej chorobe vraciame do bežného života, znova sa zaraďujeme do pracovného procesu.

Prišli ste k nám ako mladí ľudia, absolventi, mladí lekári, na ktorých čakali vaši pacienti - naši občania. Vkladali do Vašich rúk to najcennejšie, svoje zdravie. A Vy ste im pomáhali, ako ste najlepšie vedeli a niektorí ešte stále pomáhate dodnes.Niektorí už v Hriňovej nežijete, nevykonávate tu svoju lekársku prax a viacerí ste už na zaslúženom odpočinku. Ale vedzte, ľudia stále na Vás myslia a v dobrom spomínajú. Teší nás, že v Hriňovej sme vždy mali šťastie na kvalitných lekárov, ktorí našim občanom pomáhali ľahšie kráčať životom.

Podľa dostupných záznamov z publikácie „Historiografia zdravotníctva v podpolianskej oblasti“ prvým lekárom v Hriňovej ešte za prvej  Československej republiky a na začiatku obdobia Slovenského štátu bol MUDr. Alex Schwald. Kedy začal a skončil ordinovanie, nie je zistené. Pravdepodobne sa stal obeťou nariadenia ministerstva vnútra, podľa ktorého nemohli občania židovského pôvodu vykonávať vybrané povolania. Ku koncu Slovenského štátu a v povojnovom období už ordinoval v Hriňovej MUDr. Farmoš v zadnom trakte rodinného domu č. 1442. Od roku 1953 zastupoval v Hriňovej MUDr. Bernard Zachar až kým nenastúpil na základnú vojenskú službu a do Hriňovej sa už nevrátil. Po jej skončení už mala Hriňová definitívne obvodného lekára MUDr. Štefana Konšteka, ktorý ambuloval v súkromnom dome až do postavenia zdravotného strediska v priestoroch vrátnice závodu Podpolianskych strojární. Tento lekár sa za 36 rokov s domácim obyvateľstvom dokonale zžil a poznal niekoľko generácii Hriňovčanov od narodenia po smrť. Celý svoj aktívny život spojil s Hriňovou a prácu ukončil a ž v roku 1990 odchodom na starobný dôchodok. Umrel v roku 2011 a v Hriňovej je aj pochovaný. Krátkodobo ho zastupovali MUDr. Milan Kukla a MUDr. Oto Zach, od roku 1990 zdravotný obvod a ambulanciu prevzal MUDr. Vojtech Ďuriš, ktorý na obvode svedomito pracoval až do odchodu na dôchodok v roku 2008.

Obvod Hriňová II. sa  definitívne a na dlhú dobu stabilizoval v roku 1959 príchodom MUDr. Viliama Göllnera, ktorý sa staral aj o obyvateľov domova dôchodcov, čo bolo veľmi praktické. V marci roku 2012 odchádza MUDr. Göllner na zaslúžený odpočinok a obvod prenecháva MUDr. Henrichovi Hazuchovi.

V roku 1964 príchodom MUDr. Vojtecha Ďuriša sa vytvoril III. zdravotný obvod Hriňová. V roku 1974 prichádza MUDr. Ján Šlapák a stará sa o obvod až do roku 1984. Po ňom prichádza MUDr. Milan Farkaš, ktorý tu pôsobí dodnes.

Po odchode MUDr. Vojtecha Ďuriša na zaslúžený dôchodok v novembri 2009  prichádza do Hriňovej MUDr. Štefan Krnáč ml.

V súčasnosti je v Hriňovej 5 ambulancií všeobecných lekárov: (MUDr. Koloman Kalocsay, MUDr. Henrich Hazucha, MUDr. Štefan Krnáč, MUDr. Igor Janičina, MUDr. Milan Farkaš.)

Aké bolo pokrytie obvodov detskými lekármi?

V roku 1954 začali pediatri zo zvolenského detského oddelenia nemocnice dochádzať 1 – 2 krát týždenne aj do Hriňovej a to: MUDr. Izabela Vladárová, MUDr. Ján Kozaček, MUDr. Jozef Tuhársky. Hriňová sa stabilizovala až príchodom MUDr. Miroslava Šagátha, ktorý u nás pracoval od roku 1957 do  roku 1959. V roku 1959 prichádza MUDr. Božena Göllnerová a pôsobí v Hriňovej až do odchodu na dôchodok v roku 2010. Druhý detský obvod sa vytvoril až v roku 1969, sem nastúpil stabilný pediater MUDr. Ján Jankovský. Po odchode MUDr. Göllnerovej a MUDr. Jankovského na zaslúžený dôchodok ich obvody preberá MUDr. Igor Janičina.

Gynekologicko – pôrodnícku starostlivosť poskytovalo niekoľko lekárov. Od roku 1994 až do teraz u nás ordinuje MUDr. Miloš Dávid.

Prvým stálym stomatológom bol od roku 1955 dentista Jaroslav Novotný, po ňom prišiel Emil Jančovič. Potom už prišli lekári: MUDr. Štefan Krnáč, MUDr. Zora Kaliská, MUDr. Uderianová, MUDr. Schindlerová, MUDr. Lehká, MUDr. Lehotský, MUDr. Strečoková, MUDr. Pavol Koleda, MUDr. Hedviga Magátová a MUDr. Daniel Kukliš. Momentálne sú Hriňovej obsadené len 2 stomatologické ambulancie: MUDr. Mária Štiková a MUDr. Peter Střelec.

Prvým lekárnikom, ešte za ČSR bol PhMr. Mór Weis. Po roku 1940 v dôsledku vládneho nariadenia pre neárijský židovský pôvod musel lekáreň opustiť a zahynul v koncentračnom tábore. Po vojne sa lekáreň obnovila až v roku 1953. Ďalšími lekárnikmi boli PhMr. Kevická, PhMr. Hartingerová, potom PhMr. Pospíšil a PhMr. Kremlová-Kalocsayová. V súčasnosti sú v Hriňovej dve lekárne.

Toľko k historiografii zdravotníctva v našom meste...

 

Foto: Ľudovít Neupauer, poslanec MsZ v Hriňovej

 


Vytvorené: 12. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2018 10:59
Autor: Marian Ďurica