Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ

Typ: ostatné
MsU 11-2018SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ VO VÝŠKE 324 061,40 EUR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje rozhodla o schválení žiadosti mesta Hriňová o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania domácej opatrovateľskej služby ako terénnej sociálnej služby komunitnou formou za účelom eliminovania umiestňovania klientov do inštitúcií.

Projekt prispeje k tomu, aby seniori, ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom nezostávali opustení, izolovaní, bez finančných prostriedkov a bez potrebnej starostlivosti. Aktivity projektu sa začnú realizovať v období od 01/2019 do 02/2021 v zmysle pripravovanej Zmluvy o poskytnutí NFP. Projekt je v súlade s hlavným cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hriňová 2018 - 2023. Veľká vďaka za predloženie a prípravu projektovej žiadosti patrí pracovníčkam Odboru sociálnych služieb MsÚ v Hriňovej.


Príloha

Vytvorené: 7. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2019 14:07
Autor: Beata Stryčeková