Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predaj pozemku – bývalé autobusové nástupište

Typ: ostatné
obr079„V nedávnej minulosti bol primátor mesta anonymným autorom konšpiračnej skupiny na sociálnej sieti kriminalizovaný v súvislosti s odpredajom časti plochy bývalého autobusového nástupišťa. V snahe zamedziť tomuto odpredaju boli popísané klamstvá o tom, ako „PRIMÁTOR mesta Hriňová chce NETRANSPARENTNÝM spôsobom odpredať autobusovú stanicu“.

Pritom na odpredaj tohto pozemku mestské zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS), ktorá je podľa zákona o majetku obcí a podľa občianskeho zákonníka tým najtransparentnejším spôsobom odpredaja majetku mesta. Po jej vyhlásení podala istá spoločnosť podnet na Okresnú prokuratúru Zvolen (OP) s cieľom príslušné uznesenia MsZ a celú obchodnú súťaž zrušiť. Na základe vyžiadania bol OP zaslaný kompletný spisový materiál č. A/2016/01111, v ktorom je zdokumetnovaný celý priebeh OVS a tiež príslušné uznesenia MsZ. Dňa 23. decembra OP spis mestu vrátila s tým, že podnet odložila ako NEDÔVODNÝ, čo znamená, že nebolo zistené porušenie žiadneho všeobecne záväzného predpisu. V opačnom prípade by bol proti právne závadným uzneseniam a ostatným dokumentom podaný protest prokurátora.

 

Prokuratúra vyžiadanie materiálov

Prokuratúra zaslanie materiálov

Obsah spisu

Prokuratúra vrátenie materiálov


Prílohy

Vytvorené: 11. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2017 16:21
Autor: Beata Stryčeková