Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

HDD 2014

Typ: ostatné
Divadelný spravodaj7.

Divadelný spravodaj

7. ročník Hriňovských dní divadla skončil. Boli to náročné 4 dni – a nielen tie... Prípravy na tento ročník festivalu divadla a umenia začali už mesiac dozadu... Preto by som sa chcela na tomto mieste poďakovať všetkým organizátorom festivalu, vďaka ktorým sa aj tento ročník podarilo zorganizovať.
Ďakujem Peťovi Kamenskému, pretože nebyť jeho idey a vôli celý tento festival zorganizovať – boli by sme ukrátení o toto vynikajúce podujatie. Ďakujem zamestnancom MsKS, ale hlavne Martinovi Klimentovi, ktorý nám bol počas celého festivalu veľmi nápomocný. Ďakujem členom Hriňovského divadla a to najmä Janke Sekerešovej, Majke Fabrikovej, Antonovi Trebuľovi, Maťovi Miklianovi a Maťovi Markovi, ktorí poskytli na celý festival potrebné technické zabezpečenie a taktiež svoj čas a ochotu spoluorganizovať celý festival. Ďakujem Monike Necpálovej, ktorá si už tradične zobrala počas festivalu na starosť moderovanie a písala festivalové noviny. Ďakujem Majke Krnáčovej, pani Eve Kamenskej, Michalovi Purdekovi a Ivke Vreštiakovej, ktorí zabezpečovali predpredaj a predaj lístkov. Ďakujem pani Gallovej, Kamenskej a Stierankovej, ktoré zabezpečovali počas festivalu prevádzkovanie šatne. Ďakujem tiež Jolke Kamenskej, Helke Šulekovej, Janke Báťkovej a Petrovi Kamenskému st., ktorí zabezpečovali na celý festival občerstvenie. V neposlednom rade ďakujem Sisi Kučerovej, Freďovi Sujovi, Peťkovi Rezníkovi, Dide, Saši, Veronike, Emke, Radke, Svetlanke, Lucke, Soni a Pati, ktorých ste mohli stretnúť ako uvádzačov, či roznášačov bulletinov. Ďakujeme tiež Marianovi Trebuľovi a žiakom ZŠ za pomoc pri lepení plagátov.
Ďalej sa chcem poďakovať za záštitu a spoluorganizáciu Mestu Hriňová – bez jej finančnej pomoci by sa festival taktiež neuskutočnil. Za finančnú podporu tiež ďakujeme sponzorom festivalu – firmám Microstep, Innovia, Hriňovské strojárne, Píla PKM, Koliba, Pekáreň Bobro, Mäsiareň PASMA, Dupan Twin a mediálnym partnerom Týždenníku Zvolensko a Tlačiarni Dali.
No a vďaka tiež patrí všetkým účinkujúcim súborom, ktoré predviedli na javisku to najlepšie a tiež všetkým vystavovateľom a divadelnému orchestru Improwizard, ktorí sa starali o atmosféru festivalu v divadelnej čajovni. Samozrejme tiež vďaka patrí Vám – našim divákom, bez ktorých by to celé nemalo zmysel.
Miňa Cerovská

Festivalové noviny: http://www.flipsnack.com/FDFF688F8D6/fuiwx26wVytvorené: 11. 4. 2014
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2016 08:53
Autor: správca webu