Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Deň učiteľov

Typ: ostatné
Dňa 03.04.2012 zástupcovia MsÚ v Hriňovej privítali na pôde mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hriňová pri príležitosti Dňa učiteľov. Učiteľom sa slávnostne prihovoril prednosta mestského úradu Mgr. Marián Ďurica, ktorý odovzdal učiteľom čestné uznania. Nasledovalo divadelné predstavenie Základnej umeleckej školy s muzikálom „Snehulienka a sedem trpaslíkov“, po ktorom nasledovala recepcia pre pozvaných v spoločenskej sále.

Dňa 03.04.2012 zástupcovia MsÚ v Hriňovej privítali na pôde mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hriňová pri príležitosti Dňa učiteľov. Učiteľom sa slávnostne prihovoril prednosta mestského úradu Mgr. Marián Ďurica, ktorý odovzdal učiteľom čestné uznania. Nasledovalo divadelné predstavenie Základnej umeleckej školy s muzikálom „Snehulienka a sedem trpaslíkov“, po ktorom nasledovala recepcia pre pozvaných v spoločenskej sále.


Čestné uznania boli udelené:
- Miroslave Hazlingerovej - za zodpovedný prístup k plneniu úloh vyplývajúcich z plánu práce školy, podieľanie sa na skvalitňovaní metodickej úrovne pedagogickej práce,
- Ivete Matúškovej - pri príležitosti životného jubilea a za zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností na úseku predprimárneho vzdelávania,
- Oľge Dymovej - pri príležitosti životného jubilea ,aktívne podieľanie sa na výchovných programoch školy a zodpovedné dlhoročné pôsobenie v školskom klube detí,
- Mgr. Dagmar Střelcovej - za aktívne plnenie výchovno-vzdelávacích programov školy, prípravy projektov a náročnú a obetavú prácu v špeciálnych triedach, 
- Mgr. Márii Lalíkovej - za zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností, za podiel na skvalitňovaní vzdelávacích výsledkov žiakov v spoločensko-vednej oblasti,
- Mgr. Jozefíne Dominikovej - zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností, rozvoj talentov v oblasti matematiky a fyziky,podieľanie sa na skvalitňovaní vzdelávacích výsledkov školy,
zo Základnej školy s materskou školou, ul. Školská č. 1575 v Hriňovej


- Mgr. Art. Michalovi Dobiášovi - za úspešné reprezentovanie Základnej umeleckej školy, Mesta Hriňová na celoslovenskej úrovni a nácvik muzikálu, 
- Mgr. Vlaste Sandiovej za dekoračnú a výtvarnú činnosť a výtvarnú prípravu muzikálu,
- Mgr. Milanovi Obrtalovi - za úspešné reprezentovanie Základnej umeleckej školy, Mesta Hriňová na celoslovenskej úrovni a nácvik muzikálu,
- Bc. Petrovi Kamenskému - za úspešné reprezentovanie Základnej umeleckej školy na krajskej a celoslovenskej úrovni a Mesta Hriňová,
- Márii Spišiakovej - za zodpovedný prístup k plneniu úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a kvalitné riadenie základnej umeleckej školy,
zo Základnej umeleckej školy, ul. Školská v Hriňovej


- Mgr. Ľubici Šufliarskej - za kvalitnú a inovačnú výchovno-vzdelávaciu prácu, aktualizáciu webovej stránky školy, organizáciu školských akcií a estetizáciu školského prostredia,
- Mgr. Milote Budáčovej - za kvalitné riadenie predmetovej komisie, úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach a organizovanie športových aktivít,
zo Základnej školy s materskou školou, Krivec 1355 v Hriňovej.


- Márii Uhrinovej – za zodpovedný prístup k plneniu úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a kvalitné riadenie materskej školy,
- Andrei Santusovej - za metodicko - poradenskú činnosť, zodpovedný prístup k plneniu úloh vyplývajúcich z plánu práce školy, podieľanie sa na príprave projektov,
z Materskej školy Janka Kráľa, ul. Janka Kráľa 1615 v Hriňovej.


Vytvorené: 8. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2017 14:05
Autor: správca webu