Hriňová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuálne

Zobrazené 1-100 z 221
Detva

Ambulancie v starej časti mesta Detva budú 22. apríla zatvorené

Dátum: 16. 4. 2024

Mesto Detva oznamuje, že v pondelok 22. apríla 2024 od 7.30 do 18.00 hod. bude v starej časti nášho meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach Stredoslovenskej distribučnej.

Deratizácia

Jarná DERATIZÁCIA

Dátum: 14. 3. 2024

Oznamujem vám že v dňoch 15.03.2024 až 30.04.2024, začne spoločnosť SecureDirection Business Services s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou UOS – Uni Outsource Services s.r.o. vykonávať preventívnu deratizáciu kanalizačnej sústavy v správe Stredoslovenskej Vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s.

Rekonštrukcia lesnej cesty na Poľanu

Rekonštrukcia lesnej cesty na Poľanu

Dátum: 26. 2. 2024

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Poľana, oznamujú verejnosti, že dňom 26. 2. 2024 sa začína realizácia prác na investičnej akcii „Lesná cesta Poľana - rekonštrukcia.

Vypaľovanie trávy

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období

Dátum: 22. 2. 2024

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov je potrebné upozorniť Vás na typické
príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť.

Poľana v bublinách

Poľana v bublinách

Dátum: 13. 2. 2024

Správa CHKO Poľana vyhlasuje výtvarnú súťaž „Poľana v bublinách“, ktorá je určená pre II. stupeň základných a umeleckých škôl, stredné školy.

Uvítanie deti

Uvítanie detí do života

Dátum: 6. 2. 2024

Mesto Hriňová organizuje pre deti s trvalým pobytom v meste Hriňová narodené od 01.07.2023 do 31.12.2023 slávnosť uvítania detí do života, a to na základe písomnej žiadosti rodičov dieťaťa a písomného súhlasu o ochrane osobných údajov, ktorú nájdete na stránke mesta www.hrinova.sk

obr.

Začatie realizačných prác na stavbe: 15306 Hriňová - Ul. J. Kráľa - Rekonštrukcia NNS

Dátum: 5. 2. 2024

Informácia o začatí realizačných prác na stavbe: 15306 Hriňová - Ul. J. Kráľa Rekonštrukcia NNS
SSD a.s. Žilina, dňa 30.3. 2024 formou oznámenia o začatí prác, dala na vedomie mestu Hriňová, že v tento deň bolo odovzdané stavenisko stavby, a týmto dňom začali prípravné práce pred realizáciu stavby.

obr.

Začatie realizačných prác na stavbe: 14219 - HRIŇOVÁ - KRIVEC: REKONŠTRUKCIA NNS

Dátum: 5. 2. 2024

Informácia o začatí realizačných prác na stavbe:
14219 - HRIŇOVÁ - KRIVEC: REKONŠTRUKCIA NNS.
SSD a.s. Žilina, dňa 30.3.2024 formou oznámenia o začatí prác, dala na vedomie mestu Hriňová, že v tento deň bolo odovzdané stavenisko stavby, a týmto dňom začali prípravné práce pred realizáciu stavby.

Novoročný príhovor 2024

Novoročný príhovor 2024

Dátum: 3. 1. 2024

Milí Hriňovčania,
rozlúčili sme sa so starým rokom a vkročili do nového roku 2024. Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za spoluprácu a spoločné úsilie. Napriek náročnému obdobiu, ktoré prežívali slovenské samosprávy, sme sa usilovali stáť pri Vás ako stabilný partner.

lprojekt

Modernizácia infraštruktúry mestského kultúrneho strediska Hriňová

Dátum: 29. 12. 2023

Mesto Hriňová úspešne ukončilo Modernizáciu infraštruktúry mestského kultúrneho strediska Hriňová“. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvo kultúry SR schválilo výšku nenávratného finančného príspevku 199 034,88 € začiatkom roku 2023.

obr.

Zber zmesového komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Dátum: 22. 12. 2023

Zber zmesového komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov budeme zabezpečovať nasledovne:

Prímestská autobusová doprava

Informácie o zmenách v prímestskej autobusovej doprave od 1.1.2024

Dátum: 4. 12. 2023

Banskobystrický kraj čakajú zmeny v prímestskej autobusovej doprave.
Od 1. 1. 2024 prinášame cestujúcim nové, výhodné formy
cestovných lístkov. V zakúpenej relácii budete mať možnosť
ľubovoľného miesta nástupu a výstupu.

Vykurovacia sezóna 2023

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Dátum: 9. 11. 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zvolen oznamuje že s príchodom ochladenia a neskôr chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

NAŠE DUŠIČKY BEZ PLASTOVEJ KYTIČKY 1

NAŠE DUŠIČKY BEZ PLASTOVEJ KYTIČKY

Dátum: 27. 10. 2023

Cintoríny sa plnia odpadom, v období dušičiek je to alarmujúce.

Spomínajme na svojich blízkych, ale pamätajme aj na prírodu. Skúsme to bez plastových kvetov a kahancov, ktoré o pár dní skončia na skládke.

PÚŤ DO GRECCIA

PÚŤ DO GRECCIA

Dátum: 3. 10. 2023

Dňa 30.9.2023 sme si na Raticovom Vrchu pripomenuli PÚŤ „ DO GRECCIA“, 800 rokov od prvých jasličiek v Greccio ( Taliansko ), ktoré si postavil sv. František z Assisi. Zišli sa všetky tri františkánske rodiny.

Plagát

Informácia o opatreniach ochrany pred požiarmi pri zbere obilnín, ich pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín a slamy

Dátum: 6. 7. 2023

Práve v tomto období, keď sa kosí a suší tráva a začína dozrievať obilie, si pri teplom a suchom počasí uvedomujeme, že prišlo obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

štatistický úrad

Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Dátum: 20. 6. 2023

Štatistický úrad SR v roku 2021 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu.

logo

Harmonogram prímestskej autobusovej dopravy – prázdninové spojenie okresov DT a BR - platí od 11.6.2023 do 9.12.2023

Dátum: 15. 6. 2023

Zavedenie nových autobusových spojov medzi Hriňovou a Lomom nad Rimavicou v pracovných dňoch aj počas školských prázdnin.

obr.

SSD a.s. Žilina oznamuje začatie výstavby: 14286 - Hriňová - Skalisko - Rekonštrukcia DTS 346

Dátum: 9. 6. 2023

SSD a.s. Žilina oznamuje začatie výstavby od 24.4.2023: 14286 - Hriňová - Skalisko - Rekonštrukcia DTS 346

Platba kartu

Platba kartou

Dátum: 26. 5. 2023

V záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb pre verejnosť Mesto Hriňová rozširuje možnosti občanov pri platení mestských daní a poplatkov.

Výskyt medveďa hnedého - výzva k opatrnosti

Výskyt medveďa hnedého - výzva k opatrnosti

Dátum: 3. 5. 2023

Vážení občania a návštevníci,

v katastri nášho mesta dochádza v tomto období k častému výskytu jedincov medveďa hnedého, čo je spôsobené predovšetkým časom medvedej ruje.

obr.

Ocenenie - Monografina mesta Hriňová

Dátum: 28. 4. 2023

Dňa 27.4.2023 nám bola udelená cena od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. V kategórii "Knihy o mestách - monografické publikácie“ sa nám podarilo získať pekné 2. miesto. Výstava víťaznej kolekcie poputuje počas tohto roka do 14 slovenských miest Slovenska.

Vypaľovanie trávy

Stop! Vypaľovaniu trávy

Dátum: 20. 2. 2023

Vážená verejnosť
S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov je potrebné upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť.

erb

Oznámenie o ukončení procesu prijímania žiadostí - o doplnenie a zmenu územného plánu dodatok č.5.

Dátum: 26. 1. 2023

Mesto Hriňová, v. z. Mgr.Stanislavom Horníkom, primátorom mesta oznamuje záujemcom o doplnenie a zmenu územného plánu dodatok č.5 v k. ú. Hriňová, že prijímanie žiadostí o zaradenie pozemku do územného plánu bolo ukončené ku 13.1.2023.

Statistický urad

ŠTATISTIKA RODINNÝCH ÚČTOV

Dátum: 5. 12. 2022

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle príslušnej vyhlášky Štatistického úradu sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2O23 za účelom posudzovania úprav súm životného minima.

Snežné koly

Snežné koly

Dátum: 30. 11. 2022

Vážení občania, prosíme Vás aby ste nám nebrali snežné koly, ktoré sme pred pár dňami umiestňovali popri cestách.

Vodopád Bystrô

Zatraktívnenie miesta a zvýšenie bezpečnosti Vodopád Bystrô

Dátum: 11. 11. 2022

Mesto Hriňová v mesiacoch september a október 2022 realizovalo hlavné aktivity projektu „Zatraktívnenie miesta a zvýšenie bezpečnosti Vodopád Bystrô – národná prírodná pamiatka“.

Hasičská kvapka krvi

Hasičská kvapka krvi

Dátum: 4. 11. 2022

Dobrovoľný hasičský zbor obce Korytárky a Slovenský červený kríž miestny spolok Korytárky organizuje dňa 18.11.2022 od 8:00 hod. v priestoroch OU v obci Korytárky Hasičskú kvapku krvi

Pozemky

Zasielanie ponúk na odkúpenie pozemkov

Dátum: 27. 10. 2022

Vážení občania,

mnohým z Vás bola v posledných dňoch doručená ponuka na odkúpenie pozemkov vo Vašom vlastníctve.

obr.

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Dátum: 26. 10. 2022

Vážení občania, s príchodom ochladenia a neskôr chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

Uvedenie „Monografie mesta Hriňová“ do kultúrneho života.

Uvedenie „Monografie mesta Hriňová“ do kultúrneho života.

Dátum: 12. 10. 2022

Dňa 7.10.2022 sa uskutočnilo uvedenie „Monografie mesta Hriňová“ do čitateľského a verejného života.

Inflačná pomoc

Inflačná pomoc – Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok

Dátum: 12. 7. 2022

Na základe žiadosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen o spoluprácu a súčinnosť pri informovaní občanov o jednorazovej inflačnej dotácii 100 €, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. zverejňujeme:

Materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry v meste Hriňová

Materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry v meste Hriňová

Dátum: 5. 7. 2022

Mesto Hriňová získalo na rok 2022 finančnú dotáciu z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja v hodnote 5000€.
Projekt s názvom ,,Materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry v meste Hriňová“ je zameraný na rozvoj oblasti športu pre verejnosť a miestne športové kluby.

obr.

ČOV Hriňová - možnosť čistenia žumpových vôd

Dátum: 4. 7. 2022

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ako stavebník v rokoch 2017 až 2020 zmodernizovala existujúcu čistiareň odpadových vôd ČOV Hriňová, v katastrálnom území mesta Hriňová.

obr.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 22. 6. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

DVP

DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA

Dátum: 27. 5. 2022

Pripravíme ťa na obranu vlasti. Počas 11 týždňov si prejdeš základným vojenským a odborným výcvikom.

obr.

Pocta Štefanovi Nosáľovi - týždenník Slovenka

Dátum: 13. 5. 2022

So Slovenským dňom kroja sme navštívili aj naše krásne Podpoľanie, mestečko Hriňovú, odkiaľ pochádza legendárna osobnosť nášho folklóru, profesor Štefan Nosáľ.

Vidiečanovci

VYHLÁSENIE VEREJNEJ ZBIERKY - požiar Vidiečanovci

Dátum: 1. 4. 2022

Mesto Hriňová vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc rodine Vidiečanovej z Hriňovej, ktorú v pondelok 28. marca 2022 postihol požiar rodinného domu v Riečke (u Hakľov).

parte

Vladimír Valach

Dátum: 28. 2. 2022

25. 2. 2022 nás náhle opustil poslanec Mestského zastupiteľstva v Hriňovej, p. Vladimír Valach.

erb

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Dátum: 15. 2. 2022

Mesto Hriňová v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje že

Rozvoj energetických služieb v meste Hriňová

Rozvoj energetických služieb v meste Hriňová

Dátum: 11. 1. 2022

Mesto Hriňová potrebuje prijať energetické opatrenia prostredníctvom poskytnutia energetických služieb, ktoré by umožnili zníženie energetickej náročnosti budov.

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Dátum: 11. 1. 2022

,,Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ získalo mesto Hriňová finančný príspevok v hodnote 175 598€ na projekt ,,Multifunkčná športová plocha s prekrytím“.

Fotografia fujeráša na Podpolianskom námestí v Hriňovej

Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Dátum: 30. 12. 2021

Vážení spoluobčania,
za malú chvíľu sa rozlúčime so starým rokom a prekročíme prah nového roku 2022. Dovoľte mi na tomto mieste zhrnúť rok uplynulý.

obr.

Prevzatie občianskeho preukazu bez fotky

Dátum: 17. 12. 2021

Ministerstvo vnútra začalo s rozposielaním nových občianskych preukazov bez podoby tváre a podpisu držiteľa – poštári už v týchto dňoch môžu kontaktovať so zásielkou občanov nad 65 rokov a deti mladšie ako 15 rokov, ak doposiaľ nemali vydaný elektronický identifikačný doklad s čipom.

Zastavme šírenie afrického moru ošípaných

Zastavme šírenie afrického moru ošípaných

Dátum: 10. 12. 2021

Ministersto pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská poľovnícka komora, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky upozorňujú, že naša obec je v rizikovej oblasti výskytu a šírenia afrického moru ošípaných.

Podporujem Zvolenskú nemocnicu

Výzva ministrovi zdravotníctva SR na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Zvolen

Dátum: 13. 9. 2021

Vážený pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky,
v mene obyvateľov a obyvateliek banskobystrického regiónu, spádovej oblasti Zvolen, Detva, Hriňová, Krupina a Banská Štiavnica, si Vás dovoľujeme vyzvať a požiadať o predloženie riešenia, ktoré by zachovalo kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

ADM

Autobusová doprava mesta Hriňová - zmeny v grafikone od 1. augusta 2021

Dátum: 4. 8. 2021

Mesto Hriňová zverejňuje zmeny v grafikone Autobusovej dopravy mesta Hriňová od 1 augusta 2021.

10 000 navštevníkov

Navštívilo nás už 10 000 návštevníkov!

Dátum: 30. 7. 2021

10 000! Za 30 dní prevádzky nášho kúpaliska sme včera dosiahli neuveriteľné číslo! Navštívilo nás už 10 000 návštevníkov! Sme neskutočne vďační, že nám prejavujete vašu podporu a motivujete nás tým zlepšovať sa!

Poľana

TURISTICKÉ NOVINKY POD POĽANOU

Dátum: 26. 6. 2021

Banská Bystrica, 24. 6. 2021
Koliby, ako ich miestni nazývajú, roztrúsené na horských pasienkoch, sú symbolom pastierskej tradície Podpoľania. Dnes už neplnia svoj pôvodný účel a mnohé chátrajú.

obr.

Asistované sčítanie obyvateľov v čase od 3.5.2021 do 13.6.2021

Dátum: 28. 5. 2021

V čase od 3.5.2021 do 13.6.2021 prebieha v našom meste asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nesčítali v čase samosčívania.

Hriňová Foto: Štefan Kordoš

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Dátum: 12. 5. 2021

Okresný úrad  Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy  vyzýva  všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave.

Autobusová doprava mesta Hriňová - zmeny v grafikone.

Autobusová doprava mesta Hriňová - zmeny v grafikone.

Dátum: 17. 4. 2021

Zmena v grafikone platná od 26.4.2021:
Zmena odchodu spoja č.1 na linke č.3 - odchod od ZŠ s MŠ Krivec o 13:15, časový posun aj na nadväzujúcich spojoch.

obr.

Environmentálny projekt pre región Podpoľanie

Dátum: 12. 4. 2021

Spojená škola v Detve uspela v projekte SK-klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Pripravili sme projekt „Myslíme a učíme ekologicky“, v ktorom spolupracujeme s oboma základnými školami v Hriňovej, ZŠ v Kriváni a ZŠ Obrancov mieru v Detve.

obr.

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Dátum: 9. 4. 2021

Mesto Hriňová v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje že

obr.

Oznámenie o ukončení realizácie projektu, podpora opatrovateľskej služby v meste Hriňová

Dátum: 24. 3. 2021

Termín realizácie projektu: od 01. 02. 2019 do 31. 03. 2021
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Projekt bol realizovaný - IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKYobr.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 23. 3. 2021

Od 15. februára prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V meste Hriňová bolo v stredu 24. marca sčítaných už viac ako 79 percent obyvateľov. Aj pre naše mesto je sčítanie mimoriadne dôležité, nakoľko podľa výsledkov sčítania budú prerozdeľované výnosy dane z príjmov obciam a mestám

obr.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? - poďakovanie

Dátum: 10. 12. 2020

Žiaci zo Základnej školy, Krivec 1355, Hriňová, Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu z Detvy ako aj žiaci a deti zo Základnej školy s materskou školou Milana Kolibiara z Detvianskej Huty nás o tom presvedčili. Zapojili sa do celoslovenskej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorej cieľom je obdarovať a zároveň potešiť klientov domovov dôchodcov.

Zberné miesto 1

Zberné miesto

Dátum: 7. 12. 2020

Mesto Hriňová informuje občanov, že od 08.12.2020 sa zberné miesto z ul. Slaneckej presúva do areálu tech. služieb mesta Hriňová - Horná Hriňová 3490 (nad Lesnú správu).
Žiadame občanov, aby odpad vyvážali na novú adresu a nenechávali ho pred bránou areálu kúpaliska. Bude sa to považovať za vytváranie čiernej skládky.
Za pochopenie ďakujeme. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 496 871.

Plagát - Vykurovacia sezóna 2020

Preventívno–výchovný materiál - Vykurovacia sezóna 2020

Dátum: 25. 11. 2020

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

obr.

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat

Dátum: 18. 11. 2020

Mesto Hriňová uzatvorilo zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice.

Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť pefima s.r.o., ktorá v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat. Odchytová služba bude zabezpečovaná NON-STOP 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja.

obr.

Tlačová správa k sčítaniu domov a bytov

Dátum: 21. 10. 2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

podvod

POZOR NA PODVODNÍKOV!

Dátum: 28. 8. 2020

Vážení občania,

po meste Hriňová a jeho miestnych častiach sa údajne pohybujú osoby, ktoré sa vydávajú za zamestnancov mestského úradu a snažia sa podvodným spôsobom vyberať miestne dane, resp. nedoplatky na týchto daniach. Nedajte sa oklamať! Mesto Hriňová v žiadnom prípade nevyberá svoje pohľadávky podomovým spôsobom. Tieto sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom na účet mesta, poštovou poukážkou alebo platbou v hotovosti v pokladni mestského úradu.

V prípade, že by ste podobné podvodné konanie spozorovali, alebo ste boli takýmito osobami priamo oslovení, snažte sa pri týchto osobách zapamätať si čo najviac informácií o ich veku, vzhľade, oblečení, druh, farbu a evidenčné číslo vozidla a okamžite tieto informácie oznámte na tel. č. 158.

rúška

Pomoc obyvateľom Hriňovej

Dátum: 20. 5. 2020

Pandémia koronavírusu nečakane vstúpila do našich životov a je istou skúškou ľudskosti. Výrok „v núdzi poznáš priateľa“ tak nie je iba ošúchaná fráza, ale jasný dôkaz, že práve v týchto ťažkých časoch si vieme byť navzájom priateľmi a pomáhať si.
Hriňová vyslovuje úprimné „Ďakujeme“ bratislavskej energetickej spoločnosti Pow-en a.s., ktorá darovala našej obci prostriedky na ochranu toho najcennejšieho, čo máme – nášho zdravia.
Konkrétne sme dostali 1.000 kusov ochranných rúšok, ktoré postupne distribuujeme seniorom nad 65 rokov a ľuďom prvého kontaktu.  

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 27. 4. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

obr.

Zaburinenie pozemkov

Dátum: 22. 4. 2020

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 20 písm. b) zákona č. 220/2003 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každoročne upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu. Na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku poľnohospodárstva tunajší úrad zisťuje. že neustále pribúdajú plochy neobrábanej poľnohospodárskej pôdy a zaburinené plochy, preto vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Dom smútku

Oznam - poplatky za Dom smútku

Dátum: 1. 4. 2020

Oznamujeme občanom, že v súčasnom stave obmedzeného režimu mestského úradu Vás v prípade pre Vás najsmutnejších udalostí - úmrtia Vašich najbližších - budeme ohľadne úhrady poplatku za Dom smútku telefonicky alebo písomne kontaktovať. Nie je teda potrebné, aby ste za týmto účelom sami iniciatívne navštevovali mestský úrad.

Otváracie hodiny zberného miesta v Hriňovej 1

Otváracie hodiny zberného miesta v Hriňovej

Dátum: 31. 3. 2020

Vážení občania vzhľadom na pandémiu koronavirusu COVID-19 sa od 01.04.2020 až do odvolania menia otváracie hodiny zberného miesta v Hriňovej.
Pondelok - piatok: 8:30 - 14:00
Sobota : 8:00 - 11:00

HRIŇOVÁ PROTI FAŠIZMU

HRIŇOVÁ PROTI FAŠIZMU

Dátum: 25. 2. 2020

Strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko doručila mestu Hriňová oznámenie o konaní verejného zhromaždenia v zmysle zákona o zhromažďovacom práve na deň 25. februára 2020 na Podpolianskom námestí v Hriňovej. Účelom verejného zhromaždenia má byť „prezentácia názorov a stanovísk" predstaviteľov tejto politickej strany.

Novoročný príhovor primátora

Novoročný príhovor primátora

Dátum: 30. 12. 2019

Vážení spoluobčania,
za niekoľko okamihov prekročíme prah Nového roku 2020. Ešte predtým, ako začnem bilancovať, ďakujem Vám za spoločne prejdený kus cesty. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zhrnúť uplynulý rok života nášho mesta.

nestlacanie_obalov

Stláčajte, prosím, OBALY!

Dátum: 19. 12. 2019

Vianoce sú nielen najkrajšie sviatky roka, ale aj sviatky, kedy tvoríme najviac odpadov. Nikdy počas roka nezáleží viac na tom, aby sme triedili odpady správne. Nestláčanie obalov najmä z papiera, plastov a pod. vedie k extrémnemu zapĺňaniu, ba až k prepĺňaniu kontajnerov na triedený zber.

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu 1

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Dátum: 18. 12. 2019

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o tom, že OZV NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN v týchto dňoch zverejnila unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní odpadov, ktorá nesie názov "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu".
1. januára 2020 prechádzame na verziu: C – Papier, sklo, kombinovaný zber plasty, kovy a nápojové kartóny (VKM).

Turisticko-športový areál Tršovky

Turisticko-športový areál Tršovky

Dátum: 11. 12. 2019

V tomto roku sa vďaka iniciatíve obyvateľov miestnej časti Tršovky, DHZ Hriňová, zamestnancom mesta Hriňová a pomoci zahraničných dobrovoľníkov realizoval projekt zameraný na účelovú rekultiváciu opustenej pieskovcovej bane- čiernej skládky odpadu.

Úspešná sezóna hriňovského talentovaného športovca.

Úspešná sezóna hriňovského talentovaného športovca.

Dátum: 10. 12. 2019

Mladý hriňovský talentovaný športovec, Andrej Kmeť, člen Karate klub Detva, v tomto roku úspešne zvládol Slovenský pohár ako aj Majstrovstvá Slovenskej republiky v karate, ktoré sa konali 7.12.2019.

Výsadba stromov v meste Hriňová

Výsadba stromov v meste Hriňová

Dátum: 9. 12. 2019

V dňoch 29.11. – 03.12.2019 sa uskutočnila v intraviláne nášho mesta výsadba 89 kusov lesných drevín.

Prezentácia knihy Život ľudu detvianskýho

Prezentácia knihy Život ľudu detvianskýho

Dátum: 9. 12. 2019

Mestské kultúrne stredisko v Hriňovej v stredu 4.12.2019 o 17.00 hod. usporiadalo prezentáciu knihy Život ľudu detvianskýho, ktorej autorom je Ján Golian.

logo SZLH

V HRIŇOVEJ PRIBUDNE NOVÉ ŠPORTOVISKO – MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ PLOCHA S CHLADENÍM

Dátum: 22. 10. 2019

VÝBORNÁ SPRÁVA PRE MILOVNÍKOV ZIMNÝCH ŠPORTOV

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil dotáciu na vybudovanie ľadovej plochy, 40 x 20 m v priestoroch športového areálu na ulici Lúčnej.

HRIŇOVSKÁ DREVENICA ŠTEFANA NOSÁĽA

HRIŇOVSKÁ DREVENICA ŠTEFANA NOSÁĽA

Dátum: 19. 8. 2019

Mesto Hriňová pristúpilo na jar 2016 ku kúpe dreveného domu, nachádzajúceho sa takmer v centre mesta, v miestnej časti „ Paprčkovci.“ Mesto už dlhšie uvažovalo o kúpe historického objektu, ktorý by slúžil ako miestne múzeum a reprezentoval by históriu, tradície, súčasný život v meste.

Andrej Kmeť

Vicemajster Európy v kumite - Andrej Kmeť

Dátum: 18. 6. 2019

Andrej Kmeť, žiak ZŠ s MŠ Školská v Hriňovej, člen Karate klubu Detva, obhájil titulu vicemajstra Európy v kumite, kategórii kadetov do 55 kg na Majstrovstvá Európy v karate 14. – 16. jún 2019, Arad, Rumunsku.
Blahoželáme a želáme veľa športových úspechov.

Hasičská zbrojnica Hriňová

Hasičská zbrojnica Hriňová

Dátum: 28. 5. 2019

Hasičská zbrojnica Hriňová - stavebné úpravy

Zrušenie podnikateľskej činnosti

Zrušenie podnikateľskej činnosti

Dátum: 27. 5. 2019

Z dôvodu legislatívnych zmien muselo mesto Hriňová pristúpiť k zrušeniu podnikateľskej činnosti. Z uvedeného dôvodu nebude poskytovať dopravné a prepravné služby.

100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku

100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku

Dátum: 18. 4. 2019

V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Sériu osláv dnes odštartoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda zasadením prvého zo 100 stromov – duba zimného v Hriňovej.

Hasičská zbrojnica

Hasičská zbrojnica Hriňová

Dátum: 2. 4. 2019

Hasičská zbrojnica Hriňová - stavebné úpravy

JDS

Regionálna prehliadka speváckych skupín seniorov

Dátum: 27. 3. 2019

OO JDS Detva, ZO JDS Hriňová Vás pozýva na „Regionálnu prehliadku speváckych skupín seniorov„ z okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom a Detva, ktorá sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej dňa 2. apríla 2019.
Začiatok je o 10.00 hodine, vstup je voľný do naplnenia sály.

"TALENTY PODPOĽANIA"

"TALENTY PODPOĽANIA"

Dátum: 25. 3. 2019

V 7. ročníku detskej súťažnej prehliadky v prednese a speve "TALENTY PODPOĽANIA" našu MŠ Janka Kráľa - Hriňová úspešne reprezentovala TIMEJKA BABIAKOVÁ.

obr

ÚSPEŠNÝ PROJEKT NA ZACHOVANIE A OBNOVU BIODIVERZITY

Dátum: 12. 3. 2019

Mestu Hriňová bola poskytnutá podpora v rámci Národného projektu Zelené obce Slovenska v celkovej hodnote 16 377,25 EUR. Zámerom projektu je zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území v intraviláne mesta Hriňová. Cieľom projektu je realizovať opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry. V meste Hriňová bude tak počas jarného obdobia v siedmych oblastiach vysadených 89 stromov. Tie predstavujú pôvodné druhy, ako napríklad: javor horský, javor mliečny, lipa malolistá, jaseň štíhly, hrab obyčajný, dub letný, čerešňa vtáčia a i. Výsadbou drevín chceme prispieť k vytváraniu oblastí s vhodnou mikroklímou, biodiverzitou a zmierniť nepriaznivé dôsledky a dopady klimatických zmien."

Vypaľovanie trávy

Vypaľovanie trávy

Dátum: 4. 3. 2019

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Upozorňujeme Vás na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a nepotrebného odpadu zo záhrad, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia.

Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa

Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa

Dátum: 18. 2. 2019

,Mesto Hriňová získalo grant pod názvom ,,Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa" v celkovej výške 21 500,- EUR. Mesto Hriňová uspelo so žiadosťou v rámci výzvy Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Beh zdravia

Výsledková listina Beh za zdravím XXI. Ročník

Dátum: 11. 2. 2019

Výsledková listina Beh za zdravím XXI. Ročník

Poďakovanie Nadácii Poštovej banky  1

Poďakovanie Nadácii Poštovej banky

Dátum: 22. 1. 2019

Vďaka podpore ,,Nadácie Poštovej banky“ a miestnych dobrovoľníkov sa mestu Hriňová podarilo úspešne realizovať projekt pod názvom ,,Štefan Nosáľ rodák z Hriňovej“. Hlavným zámerom bolo vzdať úctu celoživotnému dielu a osobe prof. Štefana Nosáľa.

Organový koncert pri príležitosti 30. výročia udelenia štatútu mesta

Organový koncert pri príležitosti 30. výročia udelenia štatútu mesta

Dátum: 3. 1. 2019

Oslavy udelenia štatútu mesta sme si pripomenuli 1. januára 2019 o15:00 hod.,Novoročným organovým koncertom v Rímsko - katolíckom farskom kostole sv. Petra a Pavla v Hriňovej

Vyhlásenie verejnej zbierky

Vyhlásenie verejnej zbierky

Dátum: 17. 12. 2018

Mesto Hriňová vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej, ktoré vo štvrtok 13. decembra 2018 postihol požiar rodinného domu a hospodárskej budovy v Hriňovej, miestna časť Blato 229.

Verejná zbierka

Verejná zbierka na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej

Dátum: 17. 12. 2018

Mesto Hriňová Partizánska 1612, 962 05 Hriňová vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej, ktoré vo štvrtok 13. decembra 2018 postihol požiar rodinného domu a hospodárskej budovy v Hriňovej, miestna časť Blato 229. Okamžitá pomoc je potrebná na odstránenie škôd po ničivom požiari a na dočasné zabezpečenie prekrytia zničených objektov.

MsU 11-2018

SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ

Dátum: 7. 12. 2018

SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ VO VÝŠKE 324 061,40 EUR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje rozhodla o schválení žiadosti mesta Hriňová o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania domácej opatrovateľskej služby ako terénnej sociálnej služby komunitnou formou za účelom eliminovania umiestňovania klientov do inštitúcií.

Zvolanie 2. zasadnutia MsZ v Hriňovej 1

Zvolanie 2. zasadnutia MsZ v Hriňovej

Dátum: 6. 12. 2018

Primátor mesta Hriňová na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 11. decembra 2018 o 13.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej.

Ustanovujúce zasadnutie MsZ v Hriňovej 06.12.2018 1

Ustanovujúce zasadnutie MsZ v Hriňovej 06.12.2018

Dátum: 20. 11. 2018

Primátor mesta Hriňová na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 06. decembra 2018 o 15.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej.

Hriňová nadovšetko z Javorinky

PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA HRIŇOVÁ

Dátum: 13. 11. 2018

Milí Hriňovčania,
dovoľte mi poďakovať za dôveru, ktorú ste vyslovili mne a mojim kolegom, kandidátom na poslancov mestského zastupiteľstva v uplynulých voľbách do orgánov samosprávy mesta Hriňová. Dôvera a množstvo hlasov, ktoré ste mi odovzdali, predstavuje pre mňa silný záväzok. Zároveň Vám chcem poďakovať za múdrosť, s akou ste rozhodovali. Osobne urobím všetko preto, aby sme splnili náš volebný program. Priaznivý vývoj výnosu dane z príjmov územnej samospráve, celkové finančné zdravie, miera udržateľnosti hospodárenia a kondícia mesta sú dostatočnou zárukou, že pokračujeme po správnej ceste.

voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí - výsledky volieb v Hriňovej

Dátum: 13. 11. 2018

Zvolený primátor: Stanislav Horník, nezávislý kandidát, 2 296 hlasov.
Zvolení poslanci: Ľubomír Malček, Miloš Brašeň, Ján Kamenský, Marian Beňo, Ľudovít Neupauer, Peter Vreštiak, Ľubomír Krnáč, Štefan Paučo, Štefan Kuvik, Martin Cerovský, Vladimír Valach, Štefan Vyletel, Ladislav Moravčík

Z uteráka do hliny

Z uteráka do hliny

Dátum: 29. 10. 2018

Dňa 29.10.2018 sme otvorili výstavu Z uteráka do hliny.
Autorka keramických výrobkov Ing. Vilma Babicová, si zvolila ľudovú výšivku z Podpoľania, ktorú aplikuje na úžitkové predmety vyrobené z hliny.

Anjelské dni

Anjelské dni

Dátum: 29. 10. 2018

Mesto Hriňová a umelecká agentúra MIKAEL zorganizovali na Podpolianskom námestí v Hriňovej sochárske sympózium anjelské dni "Angels days".

„Unikátny nález dýky z doby bronzovej“ 1

„Unikátny nález dýky z doby bronzovej“

Dátum: 12. 10. 2018

Dňa 9.10.2018 bola v meste Hriňová objavená unikátna bronzová dýka na brehu potoka Slanec. Z priebežného odhadu a porovnania s podobnými nálezmi na Slovensku možno predpokladať, že dýka pochádza z mladšej, alebo strednej doby bronzovej a môže byť tak stará 3200 až 3600 rokov.

Zobrazené 1-100 z 221