Obsah

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Ohlásenie činnosti SHR Stiahnuté: 362x

Oprava rodného čísla, zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 214x

Zrušenie činnosti SHR Stiahnuté: 245x

Zrušenie doplnku č. Stiahnuté: 194x

Žiadosť o potvrdenie činnosti SHR Stiahnuté: 133x

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Súhlas zákonného zástupcu na vydanie RL, dieťa do 15 rokov Stiahnuté: 231x

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka Stiahnuté: 266x

Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie prevádzky

Zriadenie (umiestnenie) prevádzkarne a určenie času predaja Stiahnuté: 272x

Žiadosť o prevod / o nájom nehnuteľnosti

Žiadosť o prevod prenájom nehnuteľnosti Stiahnuté: 289x

Stránka