Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Ohlásenie činnosti SHR Stiahnuté: 337x

Oprava rodného čísla, zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 196x

Zrušenie činnosti SHR Stiahnuté: 219x

Zrušenie doplnku č. Stiahnuté: 177x

Žiadosť o potvrdenie činnosti SHR Stiahnuté: 106x

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Súhlas zákonného zástupcu na vydanie RL, dieťa do 15 rokov Stiahnuté: 211x

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka Stiahnuté: 234x

Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie prevádzky

Zriadenie (umiestnenie) prevádzkarne a určenie času predaja Stiahnuté: 244x

Žiadosť o prevod / o nájom nehnuteľnosti

Žiadosť o prevod prenájom nehnuteľnosti Stiahnuté: 271x

Formulár žiadosti o vyhradené parkovacie miesto

Formulár žiadosti o vyhradené parkovacie miesto Stiahnuté: 250x

Stránka