Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 95x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 335x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 254x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 523x

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 293x

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 749x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 633x

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 797x

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 Stiahnuté: 244x

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 441x

Zabezpečenie odborného dozoru na stavbe

Zabezpečenie odborného dozoru na stavbe Stiahnuté: 227x

Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácie

Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácie Stiahnuté: 215x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - rozkopávka

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - rozkopávka Stiahnuté: 41x

Územný plán

Dohoda o úhrade nákladov za územný plán Stiahnuté: 181x

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 245x

Žiadosť o zmenu a doplnenie územného plánu Stiahnuté: 342x

Žiadosť o prevod / prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Hriňová

Žiadosť o prevod prenájom nehnuteľnosti Stiahnuté: 83x

Stránka