Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 120x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 373x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 280x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 605x

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 345x

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 886x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 732x

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 954x

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 Stiahnuté: 276x

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 511x

Zabezpečenie odborného dozoru na stavbe

Zabezpečenie odborného dozoru na stavbe Stiahnuté: 310x

Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácie

Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácie Stiahnuté: 262x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - rozkopávka

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - rozkopávka Stiahnuté: 74x

Územný plán

Dohoda o úhrade nákladov za územný plán Stiahnuté: 234x

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 348x

Žiadosť o zmenu a doplnenie územného plánu Stiahnuté: 451x

Žiadosť o prevod / prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Hriňová

Žiadosť o prevod prenájom nehnuteľnosti Stiahnuté: 125x

Stránka