Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 164x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 445x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 319x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 813x

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 418x

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 1,055x

Žiadosť o Zlúčené stavebné a územné konanie Stiahnuté: 114x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 887x

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 1,325x

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 Stiahnuté: 364x

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 699x

Zabezpečenie odborného dozoru na stavbe

Zabezpečenie odborného dozoru na stavbe Stiahnuté: 462x

Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácie

Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácie Stiahnuté: 337x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - rozkopávka

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - rozkopávka Stiahnuté: 131x

Územný plán

Dohoda o úhrade nákladov za územný plán Stiahnuté: 285x

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 502x

Žiadosť o zmenu a doplnenie územného plánu Stiahnuté: 562x

Žiadosť o prevod / prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Hriňová

Žiadosť o prevod prenájom nehnuteľnosti Stiahnuté: 213x

Stránka