Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stiahnuté: 107x

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 477x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa Stiahnuté: 56x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 433x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu studne pre FO Stiahnuté: 67x

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne pre FO Stiahnuté: 77x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 346x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 305x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 530x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 260x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 216x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 188x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 416x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 329x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 291x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 100x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 289x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 82x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia.doc Stiahnuté: 33x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 92x

Stránka