Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stiahnuté: 176x

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 623x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa Stiahnuté: 142x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 551x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby a odber podzemných vôd Stiahnuté: 140x

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne pre FO Stiahnuté: 158x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 420x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 368x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 657x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 361x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 278x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 241x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 524x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 401x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 371x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 162x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 340x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 138x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia.doc Stiahnuté: 72x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 144x

Stránka