Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stiahnuté: 46x

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 392x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 351x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 273x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 229x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 371x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 171x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 148x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 137x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 341x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 253x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 233x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 39x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 234x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 32x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 41x

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 42x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 266x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 200x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 379x

Stránka