Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stiahnuté: 121x

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 515x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa Stiahnuté: 70x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 471x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu studne pre FO Stiahnuté: 85x

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne pre FO Stiahnuté: 99x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 368x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 324x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 558x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 298x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 232x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 201x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 447x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 346x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 310x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 122x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 299x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 100x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia.doc Stiahnuté: 42x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 106x

Stránka