Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stiahnuté: 33x

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 358x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 336x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 263x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 217x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 344x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 151x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 131x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 128x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 303x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 237x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 218x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 24x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 225x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 25x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 34x

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 34x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 244x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 194x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 346x

Stránka