Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stiahnuté: 139x

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 550x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa Stiahnuté: 86x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 488x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby a odber podzemných vôd Stiahnuté: 106x

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne pre FO Stiahnuté: 108x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 377x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 337x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 588x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 322x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 245x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 209x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 467x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 359x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 334x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 136x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 308x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 112x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia.doc Stiahnuté: 52x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 116x

Stránka