Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stiahnuté: 250x

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 737x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa Stiahnuté: 237x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 664x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby a odber podzemných vôd Stiahnuté: 250x

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne pre FO Stiahnuté: 285x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 511x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 453x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 835x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 492x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 381x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 313x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 624x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 506x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 452x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 238x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 396x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 196x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia.doc Stiahnuté: 134x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 211x

Stránka