Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stiahnuté: 229x

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 704x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa Stiahnuté: 211x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 632x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby a odber podzemných vôd Stiahnuté: 215x

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne pre FO Stiahnuté: 249x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 493x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 436x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 792x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 460x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 350x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 297x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 597x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 476x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 423x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 216x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 379x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 179x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia.doc Stiahnuté: 120x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 192x

Stránka