Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stiahnuté: 78x

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 439x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa Stiahnuté: 28x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 394x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu studne pre FO Stiahnuté: 23x

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne pre FO Stiahnuté: 28x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 311x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 266x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 448x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 207x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 181x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 165x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 376x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 285x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 261x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 71x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 262x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 60x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia.doc Stiahnuté: 12x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 72x

Stránka