Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stiahnuté: 18x

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 343x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 294x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 241x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 209x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 316x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 127x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 101x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 108x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 290x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 220x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 213x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 21x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 201x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 19x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 15x

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 19x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 213x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 187x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 304x

Stránka