Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Harmonogram odpad Hriňová 2018

Žltá, zelená,červená, modrá,

 

P O Z O R    Z M E N A  !

 

Z B E RT R I E D E N É H O O D P A D U M ÁN O V ÝH A R M O N O G R A M.

Sledujte harmonogram mesta Hriňová, vždy v piatok zbierame odpadu.

 

  • v deň zberu plastov vyložte len ŽLTÉ vrecia, zbierame len P L A S T Y

-   v deň zberu skla vyložte zelené vrecia a zbierame iba  S K L O

  • v deň zberu kovov vyložte červené vrecia a zbierame iba K O V Y a  T E T R A P A K Y
  • v deň zberu papiera vyložte modré vrecia a zbierame len P A P I E R a  K A R T Ó N

 

  • termíny sa každý mesiac opakujú, napríklad: , zelená, červená, modrá,  žltá, zelená, červená, modrá ...

 

Vykladajte si vrece alebo nádobu správnej  farby podľa harmonogramu

a váš odpad bude odvezený.

 

Obyvatelia rodinných domov, ktorí chcú nahradiť menej praktické vrecia  farebnými nádobami, môžu si ich zakúpiť.

 

Odpad uložený v nesprávnom vreci / nádobe nebude odvezený.

 

Dodržujte farby vriec / nádob !

 

Harmonogram zberu odpadu  v roku 2018

MESTO HRIŇOVÁ

MESIAC

D E Ň    Z B E R U 

NEBEZPEČNÝ  ODPAD

PIATOK

 

K A Ž D Ý     P I A T O K   zbierame jednu  FARBU

 

BIOODPAD

PLASTY

PAPIER

SKLO

KOVY + VKM

JANUÁR

 

 

 

5

 

26

 

12

 

19

 

 

FEBRUÁR

 

 

 

2

 

23

 

9

 

16

 

 

MAREC

 

 

 

2

30

23

 

9

 

16

 

 

APRÍL

13

 

 

27

 

20

 

6

 

13

 

30

MÁJ

11

25

 

25

 

18

 

4

 

11

 

 

JÚN

8

22

 

22

 

15

 

1

29

8

 

 

JÚL

6

20

 

20

 

13

 

27

 

6

 

 

AUGUST

3

17

31

17

 

10

 

24

 

3

31

 

SEPTEMBER

14

28

 

14

 

7

 

21

 

28

 

17

OKTÓBER

12

26

 

12

 

5

 

19

 

26

 

 

NOVEMBER

9

 

 

9

 

2

30

16

 

23

 

 

DECEMBER

 

 

 

7

 

28

 

14

 

21

 

 

 

Odpad uložený v nesprávnom vreci / nádobe nebude odvezený.

Dodržujte farby vriec / nádob !

Triedme odpad


Marius Pedersen, a.s., Prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 5 321 764, 5 322 953, Fax: 045/ 5 479 366, Mob.:0902 947 981
e-mail: zvolen@mariuspedersen.sk, www.mariuspedersen.sk