Obsah

Seniori v Hriňovej bilancovali

Typ: ostatné
Seniori v Hriňovej bilancovali Dňa 21. februára 2023 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová, na ktorej sa zúčastnilo 108 členov ZO a ako hosť – podpredseda OO JDS Detva a predseda ZO JDS Detva pán Emil Vrťo.
Seniori v Hriňovej bilancovali

 

Dňa 21. februára 2023 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová, na ktorej sa zúčastnilo 108 členov ZO a ako hosť – podpredseda OO JDS Detva a predseda ZO JDS Detva pán Emil Vrťo. Všetkých zúčastnených privítala podpredsedníčka ZO JDS Hriňová pani Mgr. Mária Čemeričková.

Po otvorení a odsúhlasení programu pokračovala VČS podľa programu voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolené pani Mgr. Jackuliaková, pani Rojíková a pani Krnáčová.

Predseda ZO JDS Ing. Miroslav Petrus podrobne zhodnotil činnosť organizácie za rok 2022 a veru bolo čo hodnotiť a na čo spomínať. Činnosť bola naozaj veľmi bohatá a zaujímavá. Bolo to prijatie jubilantov primátorom mesta, posedenie pri guľáši, zájazd na termálne kúpalisko, Mikulášsky večierok, účasť na akciách poriadaných OO a KO JDS – regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov, regionálna prehliadka záujmovej umeleckej činnosti v Detve a Okresné športové hry v Detve. Zároveň sa členovia ZO zúčastňovali akcií poriadaných mestom Hriňová a MsKS ako: zimná furmanská súťaž ťažných koní, kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia Hriňovej, ukončenia II. svetovej vojny, výročie SNP, váľanie májov, rozospievaná mlaď, gazdovanie na Hriňovských lazoch, Vatra zvrchovanosti, Mesiac úcty k starším a ďalšie.

Nasledovala správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023, ktoré predniesol predseda revíznej komisie ZO JDS Hriňová Ing. Mihálik.

V diskusii sa ako prvý prihlásil podpredseda OO JDS Detva pán Vrťo, ktorý pozdravil účastníkov rokovania a zároveň poďakoval za bohatú činnosť. Vyjadril sa aj k neutešenej situácii dôchodcov v súčasnosti. Poprial členom veľa zdravia do ďalších rokov a poukázal aj na možnosť zlepšenia spolupráce jednotlivých ZO v rámci okresu.

Predseda ZO JDS Hriňová informoval členky o konaní „Slávnostného stretnutia“ pri príležitosti MDŽ. Zároveň oboznámil členskú základňu s návrhom na zvýšenie členského príspevku na 3.- €, s čím súhlasili všetci prítomní členovia ZO JDS.

Výročná členská schôdza prijala uznesenie, ktoré ukladá výboru ZO JDS rámec činnosti pre rok 2023.

Záverom rokovania poďakovala podpredsedníčka ZO JDS pani Mgr. Mária Čemeričková všetkým za účasť a popriala im pevné zdravie a úspechy do ďalších rokov.

Podaním občerstvenia bola výročná členská schôdza ukončená.


Vytvorené: 27. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2023 12:08
Autor: správca webu