Obsah

MIKULÁŠSKY VEČIEROK

Typ: ostatné
MIKULÁŠSKY VEČIEROK Už od rána 5. decembra 2023, členky a členovia výboru a revíznej komisie ZO JDS Hriňová, pripravovali v mestskom kultúrnom stredisku pre prihlásených členov organizácie "MIKULÁŠSKY VEČIEROK".
MIKULÁŠSKY VEČIEROK

Už od rána 5. decembra 2023, členky a členovia výboru a revíznej komisie ZO JDS Hriňová, pripravovali v mestskom kultúrnom stredisku pre prihlásených členov organizácie "MIKULÁŠSKY   VEČIEROK".

     Samotný večierok začal popoludní o 13.00 hodine vystúpením žiačok a žiakov Základnej školy  v Hriňovej pod vedením pani učiteliek Martiny Skučkovej a Slávky Žilkovej. Hodinový program, ktorý obsahoval hovorené slovo, spev, hru na hudobné nástroje bol zakončený vystúpením "BETLEHEMCOV" s kubom, ktorý takmer všetkých seniorov "vyobšíval", aby boli zdraví. Program sa seniorom veľmi páčil a žiakov odmeňovali veľkým potleskom.

     Po skončení programu privítal účastníkov večierka predseda ZO JDS Ing. Petrus, ktorý zároveň zablahoželal nášmu členovi Mikulášovi k meninám a odovzdal mu symbolický darček - čokoládového Mikuláša.

     Nasledoval prípitok "Na zdravie" všetkých prítomných.

     Slova sa potom ujala podpredsedkyňa ZO JDS pani Mgr. Čemeričková, ktorá prítomných oboznámila s historkami viažucimi sa k Mikulášovi, Adventu a Vianociam. Vysvetlila, čo znamenajú adventné sviečky. Prvá - nádej, druhá - mier, tretia - priateľstvo a štvrtá - lásku.

     Mikulášsky večierok pokračoval voľnou zábavou, pričom do tanca aj na počúvanie hrala hudba   v zložení pán Ing. Gonda, pán Vaculčiak a pán Špurek. Aj touto cestou im chceme poďakovať       za ich bozodplatné účinkovanie pre seniorov.

     Bola to krásna, vydarená a zároveň záverečná akcia našej organizácie za rok 2023, za čo treba vysloviť poďakovanie všetkým organizátorom. Účastníci Mikulášskeho večierka boli veľmi spokojní o čom svedčí to, že pri odchode takmer všetciďakovali za príjemne strávené popoludnie.


Vytvorené: 18. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 18. 12. 2023 14:58
Autor: správca webu