Obsah

Folkór a tradície 2016

Typ: kultúrne podujatia
Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 29.4.- 1.5. 2016 tretí ročník medzinárodného filmového festivalu „Folklór a tradície“ v priestoroch mestského kina Poľana, ktoré bolo zdigitalizované s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu.

Filmový festival: Folklór a tradície 2016

.

Mesto Hriňová usporiadalo v dňoch 29.4.- 1.5. 2016 tretí ročník medzinárodného filmového festivalu „Folklór a tradície“ v priestoroch mestského kina Poľana, ktoré bolo zdigitalizované s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu.

Na festival sa prihlásilo 16 súťažných a 8 nesúťažných filmov zo Slovenska a Čiech. Filmy boli rozdelené do šiestich blokov v celkovej dĺžke 7 hodín.

Festival otvorila riaditeľka CHKO Poľana Ing. Vladimíra Fabriciusová PhD., nasledoval program DFS Hviezdička a zlatým klincom piatkového programu bola premiéra a krst dokumentárneho filmu Poľana od tvorcov Ľubomíra Viludu a Ivana Kršiaka. Film vznikol pri príležitosti rozšírenia biosférickej rezervácie Poľana o hriňovské lazy. Po premiére nasledovala recepcia a premietanie prvého nesúťažného kola.

V sobotu festival pokračoval opätovným premietaním dokumentu Poľana a následne tromi súťažnými blokmi.

Filmári, ktorí sa zúčastnili osobne na festivale mali pripravený pestrý program. Dostali možnosť zozbierať filmový materiál počas turistického výletu na Javorinku a Kešovku.

V posledný festivalový deň sa premietol posledný súťažný blok, druhý nesúťažný blok a nasledovalo vyhlásenie výsledkov festivalu. Tento ročník to mala porota ťažké a tak sa rozhodli odovzdať dve tretie miesta a dve druhé miesta. Ceny  odovzdala predsedníčka poroty Prof. PhDr. Zuzana Beňušková CSc. a popriala novému festivalu veľa ďalších filmov, autorov a divákov do ďalších ročníkov.

 

VYHODNOTENIE FILMOVÝCH PRÍSPEVKOV

1. Cena- Ľubor Patsch ,,Tradičné ovčiarstvo na Liptove“

2. Cena- Ján Kuska ,,Čalamacha“  

             - Vlado Kružic ,,Majster troch remesiel“

3. Cena- Vlado Kružic ,,Bok po boku“

             - Otto Nagy  ,,Od ovečky po gubu“

 

 

Čestné uznanie za zdokumentovanie nehmotného kultúrneho dedičstva

1, Danuše Kubátová- Hallvad

2, Ľubor Patch- Gazdovanie na hriňovských lazoch

3, Petr Pavlinec- Byla svaďba, byla

 

 

Poďakovanie patrí aj našej odbornej porote:

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc

Ing. Igor Hraško, poslanec NR SR

Ing. Mgr. art. Marek Kuboš

Mgr. art. Roman Varga

Ing. Jozef Krnáč, PhD.

 

Autori fotografií: MsKS, Ľudovít Neupauer


Vytvorené: 2. 5. 2016
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2016 08:47
Autor: Host Host