Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: 10092/2022 BS

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Vyvesené: 16. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Beata Stryčeková

Späť