Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OH

Číslo registratúrneho záznamu: 11210/2022

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Základnej umeleckej školy, Školská 2643, Hriňová

Mesto Hriňová

 

vyhlasuje podľa § 4  ods. 1  zákona  č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

riaditeľ / riaditeľka Základnej umeleckej školy

Školská 2643, Hriňová

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka ZUŠ Hriňová (192.45 kB)

Vyvesené: 1. 8. 2022

Dátum zvesenia: 16. 8. 2022

Zodpovedá: Marian Ďurica

Späť