Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 63/2022 EM

Oznámenie o začatí konania o zmene hranice katastrálneho územia Hriňová a katastrálneho územia Lom nad Rimavicou

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene hranice katastrálneho územia Hriňová a katastrálneho územia Lom nad Rimavicou

Oznámenie o začatí katastrálneho konania.

Grafická časť k zmene hranice

Porovnávacie zostavenie pôvodných a nových parciel registra C

 

Vyvesené: 18. 5. 2022

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022

Zodpovedá: Beata Stryčeková

Späť