Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: 11970/2022

Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby č. 4/2021

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Beata Stryčeková

Späť