Obsah

AKUOS-zmluva o poskytovaní služireb Stiahnuté: 251x

Anna Zaťková-Nájomná zmluva - dodatok č. 1-2022 Stiahnuté: 16x

Anna Zaťková-Nájomná zmluva - dodatok č.12023 č.zmluvy (5-2023) Stiahnuté: 62x

AQUASECO č.2103 Dodatok č.2 č. zmluvy (3-2023) Stiahnuté: 66x

AQUASECO o dielo č.2103-odber a rozbor bazénových vôd Stiahnuté: 178x

BBSK Zmluva č.905/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023 č.zmluvy (4-2023) Stiahnuté: 60x

Benefit Systems Slovakia-poskytovanie užívateľom Kariet športovo-rekreačné služby Stiahnuté: 331x

č.1/2022 BBSK zmluva č.338/2020/ODDDO Stiahnuté: 106x

Darovacia zmluva Mgr. Horník Stanislav Stiahnuté: 155x

Dodatok č.4 k zmluve o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.06.2021 1-2024 Stiahnuté: 15x

Indrová Katarína nájomná zmluva -dodatok č.1-2024 5-2024 Stiahnuté: 8x

Indrová-nájomná zmluva Stiahnuté: 178x

IVeS-zml.o poskytovaní sl.-11.6.21-inform.techn.organizácia pre inform.verejnej správy Stiahnuté: 174x

Jarmila Strigáčová Machavová-dodatok č. 1 k - nájomná zmluva č. 2-2023 18-2023 Stiahnuté: 37x

Jarmila Strigáčová Machavová-nájomná zmluva č. 2-2023 16-2023 Stiahnuté: 44x

JOHNNY SERVIS JS/2023/M/01287/VP č. zmluvy (2-2023) Stiahnuté: 54x

JUREKAN-Zmluva o BOZP, PO, ZS Stiahnuté: 166x

Katarína Indrová-Nájomná zmluva - dodatok č. 1-2022 Stiahnuté: 16x

Katarína Indrová-Nájomná zmluva - dodatok č. 12023 č.zmluvy (6-2023) Stiahnuté: 56x

Marius Pedersen Zmluva č.18 60651 na vývoz triedeného odpadu prostredníctvom odpadových nádob Stiahnuté: 168x

Stránka