Obsah

AKUOS-zmluva o poskytovaní služireb Stiahnuté: 41x

AQUASECO o dielo č.2103-odber a rozbor bazénových vôd Stiahnuté: 61x

Benefit Systems Slovakia-poskytovanie užívateľom Kariet športovo-rekreačné služby Stiahnuté: 63x

č.1/2022 BBSK zmluva č.338/2020/ODDDO Stiahnuté: 9x

Darovacia zmluva Mgr. Horník Stanislav Stiahnuté: 29x

Indrová-nájomná zmluva Stiahnuté: 69x

IVeS-zml.o poskytovaní sl.-11.6.21-inform.techn.organizácia pre inform.verejnej správy Stiahnuté: 68x

JUREKAN-Zmluva o BOZP, PO, ZS Stiahnuté: 61x

Marius Pedersen Zmluva č.18 60651 na vývoz triedeného odpadu prostredníctvom odpadových nádob Stiahnuté: 54x

Mesto Hriňová Dohoda o úhrade nákladov Stiahnuté: 58x

Mesto Hriňová-zánik-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 49x

Mesto Hriňová-zánik-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 45x

Mesto Hriňová-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 56x

Mesto Hriňová-zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca Stiahnuté: 44x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy Stiahnuté: 48x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 1-majetok do správy Stiahnuté: 51x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 2-majetok do správy Stiahnuté: 48x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 3-majetok do správy Stiahnuté: 78x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 4-majetok do správy Stiahnuté: 43x

Mesto Hriňová-Zmluva o zverení majetku do správy-príloha č. 5-majetok do správy Stiahnuté: 52x

Stránka