Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ Hriňová

Typ: ostatné
Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ Hriňová Na základe schválenej žiadosti o NFP realizovalo mesto Hriňová projekt so zameraním na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ v Hriňovej. Od jeho uvedenia do prevádzky nedošlo k žiadnym
rozsiahlym rekonštrukciám.
Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ Hriňová

opmineu

Operačný program 310000 – Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Nenávratný finančný príspevok: 290 058,22€

 

Na základe schválenej žiadosti o NFP realizovalo mesto Hriňová projekt so zameraním na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ v Hriňovej. Od jeho uvedenia do prevádzky nedošlo k žiadnym

rozsiahlym rekonštrukciám. V budove dochádzalo k rozsiahlemu zatekaniu strechy a vytváraniu mnohých závad, ktoré zvyšovali prevádzkové náklady i technickú bezpečnosť budovy počas celého roka.

Na základe týchto nedostatkov stanovili odborne spôsobilé osoby – stavebný projektant a energetický audítor - súbor opatrení, zrealizovanie ktorých je nevyhnutné na odstránenie nepriaznivého a finančne neudržateľného existujúceho stavu budovy. Realizované boli nasledujúce opatrenia: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy a časti stropu nad 1. NP, výmena výplní otvorov a výmena svetelných zdrojov. Predpokladaná dosiahnutá ročná úspora tepla je vo výške 73,9 %, vďaka čomu je budova preklasifikovaná z energetickej triedy C do energetickej triedy A1.

https://www.op-kzp.sk/  https://www.sazp.sk/   http://www.minv.sk/  https://www.siea.sk/   https://www.partnerskadohoda.gov.sk/


Vytvorené: 19. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 11. 2020 14:38
Autor: správca webu