Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 19.07.2018

Typ: ostatné
Primátor mesta Hriňová Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej dňa 19. júla 2018 o 15.00 hod. do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
 5. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Hriňová - Zmeny a doplnky č. 1.
 6. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Hriňovej v týchto obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom NR SR na 10. novembra 2018.
 7. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Hriňová  pre volebné obdobie 2018 – 2022. 
 8. Podnety, dopyty, sťažnosti.
 9. Rôzne.
 10. Diskusia.
 11. Záver.

Materiály na rokovanie sú zverejnené na samosprava/agenda/19072018-488.html?kshowback=50

Pozvánka na zasadnutie MsZ v Hriňovej 19 07 2018


Príloha

Vytvorené: 13. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 7. 2018 10:50
Autor: Marian Ďurica