Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zaburinenie pozemkov

Typ: ostatné
obr.Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor každoročne upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu. Na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku poľnohospodárstva tunajší úrad zisťuje, že neustále pribúdajú plochy neobrábanej poľnohospodárskej pôdy a zaburinené plochy, preto vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Príloha

Vytvorené: 6. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2019 12:57
Autor: Beata Stryčeková