Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VÝZVA - Nahlasovanie nebezpečných drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Hriňová

Typ: ostatné
VÝZVA Nahlasovanie nebezpečných drevín  rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta HriňováJednou z povinností samosprávy je starostlivosť o verejnú zeleň, jej ošetrovanie, výsadba, opiľovanie, prebierky a výruby.
V poslednom období v súvislosti s dôsledkami klimatických javov ako víchrica, kalamity a pod. sa v mestách a obciach Slovenska čoraz častejšie vyskytujú prípady ohrozenia života a majetku občanov. O to s väčšou pozornosťou musíme aj v našom meste klásť dôraz na bezpečnosť a monitorovať choré a nebezpečné stromy.

Preto si dovoľujeme vyzvať verejnosť k nahlasovaniu chorých či suchých stromov v mieste svojho bydliska a na verejných priestranstvách, ktoré by mohli ohroziť život, zdravie či majetok občanov.

Prečo musíme z času na čas odstraňovať stromy? Prvoradá je bezpečnosť! Často ide o prípady, keď v minulosti došlo k nesprávnemu výberu druhov drevín, pričom stromy boli vysadené na nevhodných miestach. Tie rastú nad koridormi pre peších alebo v areáloch škôl. V iných prípadoch je nutné vykonať prebierku prehustených skupín s cieľom zabezpečiť stromom dostatočný  priestor na rozvoj. Stromy, ktoré sú vysadené príliš nahusto, nemajú dobré podmienky pre život, navzájom si škodia a postupne umierajú. Nie každý strom je nevyhnutne odsúdený na zánik, niekedy ho stačí ošetriť, upraviť.

Je nepopierateľné, že život bez stromov v meste nie je možný. Vegetácia a najmä vzrastlé stromy pohlcujú v mestách prach, nadbytočný ‎CO2 a produkujú nevyhnutný kyslík. Stromy osviežujú a ochladzujú mikroklímu v meste aj o niekoľko stupňov. Vplývajú na zdravie aj náladu človeka. Je známe, že tam, kde sú stromy, sa ľudia cítia podvedome dobre. Sú domovom rôznych živočíchov, zabezpečujú pre nás potravu. Všetci vieme, že stromy v meste sú nevyhnutné pre naše prežitie a príjemnú pohodu.

Mesto sa snaží povoľovať len nevyhnutné výruby, pri každom strome je to individuálne. Dôležité je, že tam, kde sa rúbe, sa musí aj sadiť. Tak ako výruby aj náhradná výsadba musia byť riadená. Zeleň patrí do rúk odborníkov, venovať by sa jej mali v prvom rade ľudia, ktorí jej rozumejú.

 

Kompetenciu preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vykonáva Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. Občania môžu nahlásiť alebo priamo žiadať o vydanie súhlasu na výrub drevín.

 

V prípade podozrenia, že drevina na verejnom priestranstve môže bezprostredne ohroziť bezpečnosť osôb a majetku je potrebné podať podnet na výrub drevín. Tlačivo podnetu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Hriňová nájdete na stránke mesta (samosprava/tlaciva-na-stiahnutie/oddelenie-vystavby/), alebo osobne na oddelení výstavby územného plánovania a životného prostredia. Podnet je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad v Hriňovej, Partizánska 1612, 962 05 Hriňová, alebo elektronicky na adresu: emilia.mesarosova@hrinova.sk.

 

Po zrealizovaní výrubu poškodených drevín mesto následne vykoná náhradnú výsadbu spoločenských drevín.

 

V prípade záujmu, otázok či nejasností môžete kontaktovať:

 

Ing. Emília Mésárošová

emilia.mesarosova@hrinova.sk

mobil: +421 907 887 010

tel: +421 45 3210 122


Príloha

Vytvorené: 9. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2019 16:22
Autor: Beata Stryčeková